Lediga jobb som Socionom i Krokom

Se lediga jobb som Socionom i Krokom. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Krokom som finns hos arbetsgivaren.

Utvecklingsledare till Tidiga Samordnade Insatser (TSI), ”Backa barnet”

Ansök    Jul 8    Krokoms kommun    Socionom
– Ett jobb med plats för utveckling Vi söker en engagerad och driven utvecklingsledare för tidiga samordnade insatser (TSI). Som utvecklingsledare kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla, implementera och följa upp insatser som syftar till att stödja barn och unga i behov av tidig hjälp, detta genom att implementera ”Backa barnet”, vill du vara med i denna omställning? Välkommen med din ansökan! Backa barnet är ett nytt sätt att arbeta med barns... Visa mer
– Ett jobb med plats för utveckling
Vi söker en engagerad och driven utvecklingsledare för tidiga samordnade insatser (TSI). Som utvecklingsledare kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla, implementera och följa upp insatser som syftar till att stödja barn och unga i behov av tidig hjälp, detta genom att implementera ”Backa barnet”, vill du vara med i denna omställning? Välkommen med din ansökan!


Backa barnet är ett nytt sätt att arbeta med barns behov och rättigheter – för de som arbetar inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis. Backa barnet handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö för barn som är i kontakt med socialtjänsten eller andra myndigheter. Det innebär att alla professioner inom de olika myndigheterna ska arbeta utifrån barnets bästa och säkerställa att barnets rättigheter och behov står i centrum. Backa barnet gör det enklare att tidigt uppmärksamma barns behov. Det blir också enklare för barn och vårdnadshavare som är i behov av stöd att få hjälp så tidigt som möjligt.
Syftet är att skapa förutsättningar för en trygg och säker uppväxt för alla barn och ungdomar i Krokoms kommun, genom främjande, tidiga och samordnade insatser!


En dag som utvecklingsledare
Som utvecklingsledare förväntas du analysera, planera och processleda TSI arbetet i Krokoms kommun kopplat till den nya socialtjänstlagen. Du är kontakten mellan styrgruppen, arbetsgruppen och aktörerna som består av representanter från de olika verksamheterna. Utvecklingsledaren har en nyckelroll för att driva arbetet, stödja och utbilda verksamheter, säkerställa att det implementeras och vidmakthålls samt att följs upp och utvärderas.
Rollen som utvecklingsledare innebär ett övergripande, strategiskt ansvar för kommunens utveckling mot en mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst med tidiga insatser. I tjänsten ingår löpande kontakt med kommunens berörda nämnder, politiker samt ledning och att ge dessa aktörer löpande information om utvecklingsarbetet.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.


Din kompetens
För tjänsten krävs att du har socionomexamen eller har en annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Du har erfarenhet av att leda och driva utvecklingsprojekt.
Erfarenhet av arbete utifrån socialtjänstlagen och förståelse för omställningen mot den nya socialtjänstlagen. Även kunskap om annan styrande lagstiftning kopplat till samverkande myndigheter ex skollagen.
Om du har kunskap om TSI och Backa barnet samt har arbetat inom skola och elevhälsa så ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att ta egna initiativ och driva projektet självständigt men också ha lätt för att knyta kontakter, samarbeta, samverka och att skapa goda relationer. Du är strukturerad, lyhörd och har en god förmåga att sätta gränser.
Förmåga att anpassa kommunikationen på ett pedagogiskt och tydligt sätt för att säkerställa att implementationen finns förankrad i hela organisationen från politiken ut till verksamheterna.


Övrig information
Projektanställning under 4 år med tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2024-08-11


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.


Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats. Visa mindre

Medarbetare till skolsocialt team

Ansök    Maj 22    Krokoms kommun    Socionom
Ett jobb med plats för utveckling och nya utmaningar! Vill du vara med att starta upp, utveckla och arbeta i ett skolsocialt team med fokus på att elever ska lyckas i grundskolan? Krokoms kommun satsar på ett skolsocialt team, som bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst, både i strukturell och operativ nivå. Nu söker vi en medarbetare på heltid till teamet. Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i J... Visa mer
Ett jobb med plats för utveckling och nya utmaningar!
Vill du vara med att starta upp, utveckla och arbeta i ett skolsocialt team med fokus på att elever ska lyckas i grundskolan? Krokoms kommun satsar på ett skolsocialt team, som bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst, både i strukturell och operativ nivå. Nu söker vi en medarbetare på heltid till teamet.

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen startar tillsammans med socialförvaltningen i Krokoms kommun ett gemensamt projekt för att arbeta med målgruppen elever med problematisk skolfrånvaro.

En dag som medarbetare i skolsociala teamet
Det skolsociala teamets insatser ska leda till ökad skolnärvaro och att elever får ökade möjligheter att lyckas i skolan. Arbetsplatsen är Krokoms kommuns grundskolor, men initialt inriktas insatsen mot Änge grundskola.
Syftet är även att under projektets gång identifiera och arbeta med främjande och förebyggande insatser som i ett tidigt skede kan hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro.
Det skolsociala teamet kommer arbeta operativt nära elever, skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst, vårdnadshavare och andra aktörer. Utifrån elevens specifika behov är samverkan med andra aktörer en central del i arbetet.
Projektet kommer initialt att pågå under läsåret 24/25.
Kopplat till projektet finns en styrgrupp som har det övergripande ansvaret att leda processen. Styrgruppen består av verksamhetschef grundskola, elevhälsochef, enhetschef barn och familj samt enhetschef öppna enheten.
Teamet kommer exempelvis att
- samordna det stöd som eleven får, både på skolan, via socialtjänsten samt hos andra aktörer.
- erbjuda psykosocialt stöd i olika former, motiverande samtal, ge möjlighet till social träning och stötta i att skapa struktur i tillvaron.
- stötta och vägleda vårdnadshavare.
- vara rådgivande i planering av individanpassad undervisning.
- arbeta operativt ute på skolenheten.

Din kompetens
Vi söker dig som har adekvat utbildning samt erfarenhet och personlig lämplighet för uppdraget.
Vi ser då att du:
· har en socionomexamen eller annan relevant utbildning inom psykosocialt arbete med examen på minst grundnivå från högskola/universitet
· har kunskap om skolans verksamhet, undervisning och anpassningar
· äger ett genuint intresse för ungdomar och deras nätverk
· har B-körkort

För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du:
· kan arbeta strukturerat och systematiskt både i det dagliga operativa arbetet samt vad gäller dokumentation
· är en lagspelare som tilltalas av att arbeta i team
· är duktig på att anpassa ditt synsätt och se möjligheter
· har god förmåga och vilja att arbeta relationsskapande samt är trygg med att genomföra olika typer av samtal med elever och vårdnadshavare
· är trygg med att handleda och samarbeta med skolpersonal, vårdnadshavare med flera


Övrig information
Vi erbjuder en projektanställning på 100%.
Projektet löper inledningsvis under läsåret 2024/2025 med start i augusti 2024 till och med juni 2025, med möjlighet till eventuell förlängning.
Sista ansökningsdag är 2024-06-09
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Ansvarig för elevboende och privatstall

Ansök    Maj 29    Wången AB    Socionom
Vi söker en socionom med ramar och kramar! Britt-Inger ska gå i pension och vi söker nu vår nya chef för elevboende och privatstall Nu utvecklar vi vårt elevboende på Wången genom att rekrytera en socionom eller motsvarande kompetens. Gymnasieskolan på Wången Gymnasiet på Wången bedrivs genom huvudmannen Jämtlands gymnasieförbund. Våra gymnasielever kommer från hela Norden, i huvudsak Norge och Sverige. De förenas i sitt intresse för trav- och islandshä... Visa mer
Vi söker en socionom med ramar och kramar!
Britt-Inger ska gå i pension och vi söker nu vår nya chef för elevboende och privatstall
Nu utvecklar vi vårt elevboende på Wången genom att rekrytera en socionom eller motsvarande kompetens.


Gymnasieskolan på Wången
Gymnasiet på Wången bedrivs genom huvudmannen Jämtlands gymnasieförbund. Våra gymnasielever kommer från hela Norden, i huvudsak Norge och Sverige. De förenas i sitt intresse för trav- och islandshästar. Genom sin utbildning på Wången blir de hästskötare redo att arbeta i hela världen. Arbetsmarknaden är god för de som examineras och flera av våra tidigare elever arbetar i Frankrike, på Island och i Nordamerika, förutom i Norden.
När eleverna studerar på Wången bor de flesta på vårt elevboende. Vi har plats för 88 ungdomar fördelade på fem hus. Alla ungdomar har enkel- eller dubbelrum. Alla måltider intar de på Wångens wärdshus. För att skapa trygghet och en meningsfull fritid har vi fritidsledare anställda i elevboendet.
Eleverna har möjlighet att ta med sig egen häst och hyra in sin häst i vårt privatstall. Vi erbjuder uppstallning på box eller i lösdrift. Vi har plats för knappa sjuttiotalet hästar.
Arbetsuppgifter
Vi vill att du ska leda verksamheten i elevboende och privatstallar genom att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten.
Du kommer att vara chef för ca två till tre personer med verksamhets-, budget- och personalansvar.
Din första arbetsuppgift blir att ansöka hos IVO om tillstånd för s k Öppen verksamhet där vårdnadshavare kan ansöka för sina ungdomar om förstärkt boendestöd. Förutsatt att vi får godkänt för detta kommer du att bli föreståndare för denna verksamhet. Planerad start är hösten 2025.
I arbetet ingår också att praktiskt delta i ungdomarnas vardag på kvällar och helger till exempel genom att leda husmöten som är ungdomarnas forum för delaktighet och inflytande i sin vardag.
I arbetet ingår också att erbjuda fritidsaktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.
Nära samarbete med gymnasieskolans rektor, lärare och elevhälsoteam är en del i arbetet liksom samarbete med wärdshus- och fastighetsavdelningarna.

Krav och meriterande
· Vi söker dig som är socionom/socialpedagog (fil. kand.) eller har motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
· Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker därför en ledare som också är en god kommunikatör, skicklig på att möta olika behov hos såväl ungdomar som vårdnadshavare och skolpersonal som arbetar med ungdomarnas studier.
· Vi vill att du kan styrka att du har planeringskompetens och kan organisera för en hållbar verksamhet inom boende och privatstall. Verksamheten ska ledas genom ett systematiskt kvalitetsarbete dvs planera genomföra, följa upp och utvärdera såväl formativt som summativt i samarbete med Wångens utbildningsledare för de olika utbildningsformerna gymnasium, universitet, yrkeshögskola och folkhögskola.
· Vi ser gärna att du har erfarenhet av hästar och har så pass mycket kompetens att du är insatt i vikten av god hästhållning och den omvårdnad och skötsel som hästar kräver.
· Tonårstiden är en omvälvande tid i en människas liv och vi värdesätter därför stadiga, fötter och stora öron i kombination med en stor portion trygghet att våga stå kvar och hålla i rutiner och regler, därav ramar och kramar!
Du kommer att få…
· en fantastisk möjlighet att göra skillnad i unga människors liv
· stora möjligheter att utveckla verksamheten vidare
· en bredd och variation i din vardag som kommer att utveckla dig som människa
· en vackert belägen arbetsplats vid Alsensjön.

Övrigt
· Utdrag ur belastningsregistret kopplat till skolväsendet är ett krav.
· Tjänsten är tills vidare om 100 %. Vi tillämpar provanställning. Önskat tillträde är den 4 november eller enligt överenskommelse.
· Skicka din ansökan via e-post till Elisabeth Englund senast den 24 juni.
· Urval och intervjuer sker fortlöpande.


Om Wången
Wången är beläget i Alsen mellan Östersund och Åre. Vår vision är att vara ett ledande kunskapscenter för dig som älskar hästar!
Wången är travsportens riksanläggning, nationellt kompetenscentrum för islandshästsport, och brukshästcentrum. Anläggningen ligger vackert beläget i Alsenbygden mellan Östersund och Åre. Här studerar morgondagens trav- och islandshästaktiva genom utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole- och universitetsnivå.
Tillsammans med Flyinge och Strömsholm utgör vi hästnäringens riksanläggningar. Vi arbetar i nära samverkan med hästsportens organisationer och har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.
Vår affärsidé är att erbjuda utbildningar och kunskap för den hästintresserade. Wången är en komplett tränings- och tävlingsanläggning med ett stort antal skolhästar. Läs mer på wangen.se.
Välkommen till en av landets mest natursköna arbetsplatser!


Information om tjänsten ges av:
Boendeansvarig: Britt-Inger Gerhardsson 0640- 174 56, [email protected]
Rektor gymnasiet: Elisabeth Englund 0640-174 15, [email protected]


Fackliga representanter:
Lena Lööf, Sveriges lärare, JGY: 0640 174 00, [email protected]
Ulrika Backan, Akademikerföreningen Wången: 0640–17419, [email protected] Visa mindre

Utvecklingssekreterare till Individ och Familjeomsorgen

Ansök    Jan 18    Krokoms kommun    Socionom
-Ett jobb med plats för utveckling, kreativitet och samarbete! Har du bred erfarenhet inom Individ- och familjeomsorg och söker nya utmaningar? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla rollen som utvecklingssekreterare. Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit ... Visa mer
-Ett jobb med plats för utveckling, kreativitet och samarbete!
Har du bred erfarenhet inom Individ- och familjeomsorg och söker nya utmaningar? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla rollen som utvecklingssekreterare.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Socialförvaltningen är en stor förvaltning både sett till antal medarbetare och till bredden på uppdrag. Vi är indelade i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvarar vi för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till våra medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet. Här gör vi skillnad, på riktigt!
Som utvecklingssekreterare ingår du i ledningsgruppen för IFO och din närmaste chef är IFO-chefen. Du kommer även att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt, uppdraget kan innebära att du behöver stötta våra chefer operativt. Så söker du ett arbete som är ansvarsfullt och omväxlande med högt tempo, då kanske just du är vår nya utvecklingssekreterare!
En dag på individ- och familjeomsorgen
Uppdraget innehåller arbetsuppgifter av skiftande karaktär vilket inkluderar omvärldsbevakning med fokus på lagstiftning och tillämpning inom IFO:s ansvarsområden. Var finns ”best practice”?
Statistiksammanställningar och analys från våra olika verksamhetssystem. Kontroll och uppföljning av uppsatta mål samt olika kvalitetsmått. Besvara olika instanser och förfrågningar vid behov. Söka och redovisa stadsbidrag. Stöd vid upphandling och vid tecknade av avtal och uppföljning av det samma. Upprättande och struktur av verksamhetens rutiner.
Särskilda uppdrag så som samordning av brukarundersökningar och samordning av våra e-tjänster som är under framväxt. Ansvar inom ramen för vårt verksamhetssystem VIVA. Du kommer även vara stående sekreterare i verksamhetens ledningsgrupp.
I rollen har du ett nära samarbete och stöd från verksamhetens chefer och förvaltnings SAS (Socialt ansvarig Socionom). Även nämndens politiker och övriga verksamheter.
Din kompetens
Du har akademisk utbildning företrädesvis socionom. Med rätt erfarenhet kan även högskoleutbildning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, förvaltningsrätt, juridik eller liknande vara aktuellt.
Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Bred erfarenhet inom Individ och familjeomsorgens verksamhetsområden är meriterande likaså att ha arbetat i ledande position.
Du som person har hög analysförmåga och motiveras av att självständigt söka och sammanställa uppgifter samt kunna presenterar dessa på ett enkelt och sammanfattande vis.
Då en stor del av arbetet utförs i kommunikation med ansvariga enhetschefer är det viktigt att du är kommunikativ, serviceinriktad och har hög leverans.
Du behöver vara strukturerad och ha förmåga att själv planera, organisera och prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Plats för utveckling
Hos oss blir du en viktig del av vårt team, där vi med tydligt eget ansvar bidrar till helheten för hela individ- och familjeomsorgen och därmed kommuninvånarna. Vi strävar efter att hela tiden utveckla våra kompetenser och är generösa med att dela med oss av våra kunskaper till varandra. Det finns en god gemenskap där vi stöttar och hjälper varandra att lyckas.
Hälsning från din blivande chef
Tillsammans med ett härligt och engagerat gäng kollegor vill jag ge dig möjlighet att utveckla rollen som utvecklingssekreterare och eftersom den är en relativt nyinrättad tjänst kommer det finnas stora möjligheter att påverka. Så har du adekvat utbildning, de personliga egenskaperna och relevant erfarenhet så tveka inte att söka!
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2024-02-18
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Vi söker Magnifiq Socialsekreterare

Ansök    Dec 20    Palmelind Konsult AB    Socionom
Just nu so?ker vi Magnifiqa Socionomkonsulter till spa?nnande uppdrag inom den kommunala verksamheten i Krokom Sedvanliga arbetsuppgifter som Socialsekreterare inom Barn- och Familjeenheten, IFO, Socialförvaltningen i Krokoms kommun. Arbetet är på 100 % och kan till viss del ske på distans, med minst 2 dagar i veckan på plats i Krokom. Uppdraget pågår från 24-01-08 till 24-04-07 med goda chanser till förlängning. Du som la?ser detta hoppas vi har en Soc... Visa mer
Just nu so?ker vi Magnifiqa Socionomkonsulter till spa?nnande uppdrag inom den kommunala verksamheten i Krokom

Sedvanliga arbetsuppgifter som Socialsekreterare
inom Barn- och Familjeenheten, IFO, Socialförvaltningen i Krokoms
kommun. Arbetet är på 100 % och kan till viss del ske på distans, med minst 2 dagar i veckan på plats i Krokom.

Uppdraget pågår från 24-01-08
till 24-04-07 med goda chanser till förlängning.

Du som la?ser detta hoppas vi har en Socionomexamen och har na?gra a?rs erfarenhet inom myndighetsutövning barn och familj både inom ramen för Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga. (LVU) samt att du har erfarenhet av att självständigt handlägga skydds- och förhandsbedömningar i barnärenden.

Som person tror vi att du a?r glad, trivs med att tra?ffa nya ma?nniskor och vill axla rollen som ambassado?r ute pa? uppdrag hos va?r kund.

Magnifiq - det familja?ra bemanningsbolaget

Idag jobbar vi med den offentliga sektorn över hela Sverigekartan och vår ambition har alltid varit att kunna erbjuda våra konsulter bästa tänkbara uppdrag, trygga villkor och höga ersättningar oavsett var i landet du önskar arbeta.

La?ter detta som na?got fo?r dig? Det både tror och hoppas vi.
Va?nta i sa? fall inte - uppdraget tillsätts löpande.

Varmt välkommen!Teamet på Magnifiq

Växel: 090-136200 Visa mindre

Socionom med erfarenhet inom missbruk och beroendeproblematik

Ansök    Nov 9    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Planeringssekreterare till Individ och Familjeomsorgen

Ansök    Nov 1    Krokoms kommun    Socionom
– Ett jobb med plats för utveckling, kreativitet och samarbete! Har du bred erfarenhet inom Individ- och familjeomsorg och söker nya utmaningar? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla rollen som planeringssekreterare. Har du tidigare chefserfarenhet? Då kan det här vara ett arbete för dig! Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besöka... Visa mer
– Ett jobb med plats för utveckling, kreativitet och samarbete!
Har du bred erfarenhet inom Individ- och familjeomsorg och söker nya utmaningar? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla rollen som planeringssekreterare. Har du tidigare chefserfarenhet? Då kan det här vara ett arbete för dig!
Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Kommunen växer befolkningsmässigt och här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Vi värnar om alla invånare och därför arbetar vi kvalitets- och målinriktat för att ge bra service och omsorg genom livets alla skeden. Kommunen har fyra värdeord; välkomnande, modig, nära och pålitlig. Vi arbetar för att dessa ord ska genomsyra hela vår verksamhet.
Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserade i fyra enheter; Barn- och Familjeenheten, Vuxenenheten, Öppna Enheten och reception samt enheten för Arbete- och integration. Uppdraget handlar om att ge stöd till både organisation och chefer.
Som planeringssekreterare ingår du i ledningsgruppen för IFO och din närmaste chef är IFO-chefen. Du kommer även att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt, uppdraget kan innebära att du behöver stötta våra chefer operativt. Så söker du ett arbete som är ansvarsfullt och omväxlande med högt tempo, då kanske just du är vår nya planeringssekreterare!
En dag på IFO
Uppdraget innehåller arbetsuppgifter av skiftande karaktär vilket inkluderar omvärldsbevakning med fokus på lagstiftning och tillämpning inom IFO:s ansvarsområden. Var finns ”best practice”?
Statistiksammanställningar och analys från våra olika verksamhetssystem. Kontroll och uppföljning av uppsatta mål samt olika kvalitetsmått. Besvara olika instanser och förfrågningar vid behov. Söka och redovisa stadsbidrag. Stöd vid upphandling och vid tecknade av avtal och uppföljning av det samma. Upprättande och struktur av verksamhetens rutiner.
Särskilda uppdrag så som samordning av brukarundersökningar och samordning av våra e-tjänster som är under framväxt. Ansvar inom ramen för vårt verksamhetssystem VIVA. Du kommer även vara stående sekreterare i verksamhetens ledningsgrupp.
I rollen har du ett nära samarbete och stöd från verksamhetens chefer och förvaltnings SAS (Socialt ansvarig Socionom). Även nämndens politiker och övriga verksamheter.
Din kompetens
Du har:
akademisk utbildning företrädesvis socionom. Med rätt erfarenhet kan även högskoleutbildning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, förvaltningsrätt, juridik eller liknande vara aktuellt.
erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
bred erfarenhet inom Individ och familjeomsorgens verksamhetsområden är meriterande likaså att ha arbetat i ledande position.
förmågan att vara strukturerad och kan själv planera, organisera och prioritera bland dina arbetsuppgifter

Du som person har hög analysförmåga och motiveras av att självständigt söka och sammanställa uppgifter samt kunna presenterar dessa på ett enkelt och sammanfattande vis. Då en stor del av arbetet utförs i kommunikation med ansvariga enhetschefer är det viktigt att du är kommunikativ, serviceinriktad och har hög leverans.
Plats för utveckling
Hos oss blir du en viktig del av vårt team, där vi med tydligt eget ansvar bidrar till helheten för hela individ- och familjeomsorgen och därmed kommuninvånarna. Vi strävar efter att hela tiden utveckla våra kompetenser och är generösa med att dela med oss av våra kunskaper till varandra. Det finns en god gemenskap där vi stöttar och hjälper varandra att lyckas.
Hälsning från din blivande chef
Tillsammans med ett härligt och engagerat gäng kollegor vill jag ge dig möjlighet att utveckla rollen som planeringssekreterare och eftersom den är en relativt nyinrättad tjänst kommer det finnas stora möjligheter att påverka. Mitt mål som chef är ett synligt och nära ledarskap där jag vill vara ett bra stöd för dig och övriga inom verksamheten.
Så har du adekvat utbildning, de personliga egenskaperna och relevant erfarenhet så tveka inte att söka!
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2023-11-19
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Facklig kontaktperson
Therese Hedlund, Akademikerförbundet SSR
0640-164 26, [email protected] Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Sep 25    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Socionom

Ansök    Mar 22    ML Upplevelser och omsorg AB    Socionom
Annons: Socionom på Ranågårdens Korttids- och stödboende i Dvärsätt Önskvärt: B körkort Om jobbet: Ranågårdens korttids- och stödboende är ett familjeägt vårdföretag som startades 2019 och är beläget i Dvärsätt, 15 km utanför Östersund. Ranågården erbjuder korttidsboende och stödboende (SoL) för vuxna med psykisk ohälsa i åldrarna 21-74 och tar emot placeringar från hela Sverige. Korttids- och stödboendet kan vara ett alternativ för den som är i behov av e... Visa mer
Annons: Socionom på Ranågårdens Korttids- och stödboende i Dvärsätt
Önskvärt: B körkort
Om jobbet: Ranågårdens korttids- och stödboende är ett familjeägt vårdföretag som startades 2019 och är beläget i Dvärsätt, 15 km utanför Östersund.
Ranågården erbjuder korttidsboende och stödboende (SoL) för vuxna med psykisk ohälsa i åldrarna 21-74 och tar emot placeringar från hela Sverige. Korttids- och stödboendet kan vara ett alternativ för den som är i behov av en kortare alternativt längre tids vistelse, med närvarande personal dygnet runt. Behoven kan grunda sig i ett försämrat psykiskt mående och att den enskilde för tillfället inte orkar eller klarar av att bo i sitt eget boende, utan behöver få stöttning i sin vardag av trygg, erfaren och kompetent personal.
Vi erbjuder ett klientnära arbete med stort handlingsutrymme för att skapa en stimulerande, trygg och individanpassad vardag. Söker du efter ett vardagligt men varierande arbete med möjligheter till att bidra till en bättre vardag för våra medborgare, är Ranågården arbetsplatsen för dig.
Ranågården har många varierande uppgifter och aktiviteter som ingår i dina arbetsuppgifter. Vi erbjuder ett spännande arbete med stort utrymme för delaktighet i verksamhetsutvecklingen.
På arbetsplatsen arbetar socionomer, behandlingspedagoger, distriktssjuksköterska, undersköterskor, boendestödjare, vårdbiträden och vaktmästare/lokalvårdare. Vi är ett sammansvetsat arbetslag som tar hjälp av varandra. Vi är anslutna till vårdföretagarnas kollektivavtal. Vi har kontinuerlig extern ärendehandledning/personalprocess och personalmöten.
På grund av utökad verksamhet behöver vi nu mera personal. Nu söker vi dig som är utbildad socionom, som är flexibel och kreativ, är lösningsorienterad och pålitlig, att du har förmågan att kunna arbeta självständigt men även har en god samarbetsförmåga. Som person är du framåtsträvande och bidrar till ett gott arbetsklimat, har ett positivt förhållningssätt och att du är säker och trygg i din roll och i mötet med våra medborgare.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du är lyhörd, har en god pedagogisk förmåga och är bra på att motivera andra.
Du ger stöd och hjälp som möjliggör de boendes val att delta i olika sysslor, aktiviteter och sociala aktiviteter utifrån deras önskemål och möjligheter.
Meriterande är erfarenhet av psykiatri men stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Vi efterfrågar referenser.
Anställningen omfattar 100 % men möjlighet finns till lägre tjänstgöring efter överenskommelse. Vi arbetar efter 6-veckors ”tvättstugeschema” där arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll, natt och helg.
Arbetsuppgift: Som socionom arbetar du med personalfrågor, schemahantering, kollektivavtal, upphandlingar och ramavtal med kommuner, placeringar och det dagliga mötet med medborgarna.
Utöver arbetar du utifrån medborgarens genomförandeplan och arbetar aktivt att stötta den utifrån hens förutsättningar och önskemål för att utveckla och bibehålla sina färdigheter. Arbetet omfattar praktiska sysslor som finns i boendet och på arbetsplatsen som t.ex. stöttning i ADL, färdighetsträning, läkemedelshantering, omvårdnad och följa med på fritidsaktiviteter m.m.
Lön: Månadslön
Förmåner: Baserat på procentuell tjänstgöring ges friskvårdsbidrag.
Anställning: Tjänstgöringsgrad efter överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Skolkurator till Barn- och elevhälsan, Krokoms kommun

Ansök    Aug 24    Krokoms kommun    Socionom
Skolkuratorer till Barn- och elevhälsan I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Det är nära till både stad och landsbygd, fjäll, sjö och skog. Krokom är en barnrik kommun, en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre, för dessa har vi 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom männis... Visa mer
Skolkuratorer till Barn- och elevhälsan
I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Det är nära till både stad och landsbygd, fjäll, sjö och skog.
Krokom är en barnrik kommun, en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre, för dessa har vi 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar.
Barn- och elevhälsan i Krokoms kommun är ett centralt team som arbetar stödjande mot kommunens alla grundskolor och grundsärskola. Som Skolkurator är du anställd vid kommunens centrala barn- och elevhälsa, en egen verksamhet som regleras i Skollagen och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.


Arbetsuppgifter
Barn- och elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Som Skolkurator är du en del av det centrala barn- och elevhälsoteamet med specialpedagoger, skolpsykologer skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare, men ingår också i lokala elevhälsoteam på olika skolor.
Tillsammans med teamet är du ett stöd för rektorer och pedagoger i arbetet med att stödja eleverna i deras lärande och utveckling genom exempelvis konsultation och handledning.


Kompetenskrav
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Som person är du lugn, ansvarstagande, strukturerad och har en positiv inställning till ett inkluderande arbetssätt. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå men med fokus på gruppnivå.
Du är intresserad av skolans verksamhet och elevers lärmiljö som helhet. Du vill bidra med dina kunskaper för att säkra det skolsociala arbetet samt bidra till kvalitetsutveckling av elevhälsoarbetet och skolans värdegrundsarbete. Du är lösningsfokuserad och har förmågan att skapa goda relationer. Du är duktig på att kommunicera och har goda ledaregenskaper. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Arbetet kräver god kunskap om gällande lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, om sekretess och kommunal förvaltning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från kuratorsarbete i grundskola.
Körkort och tillgång till bil är ett krav för tjänsten.


Övrigt
Tjänsteunderlaget är ett vikariat på 75 % under läsåret 22/23.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2022-09-11 Visa mindre

LSS-handläggare till Bistånd i Krokom

Ansök    Okt 13    Krokoms kommun    Socionom
Till enheten för Bistånd i Krokom söker vi nu en engagerad och nyfiken LSS-handläggare. Vi söker dig som trivs med ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik! Enheten Enheten för bistånd tillhör verksamhetsområdet Bistånd, Hälsa- och sjukvård. På Bistånd arbetar enhetschef, biståndshandläggare, LSS-/SoL-handläggare, avgiftshandläggare samt anhörigkonsulent. Vi är en liten arbetsgrupp där du har nära samarbete med kollegor och enhetsche... Visa mer
Till enheten för Bistånd i Krokom söker vi nu en engagerad och nyfiken LSS-handläggare. Vi söker dig som trivs med ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik!


Enheten
Enheten för bistånd tillhör verksamhetsområdet Bistånd, Hälsa- och sjukvård. På Bistånd arbetar enhetschef, biståndshandläggare, LSS-/SoL-handläggare, avgiftshandläggare samt anhörigkonsulent. Vi är en liten arbetsgrupp där du har nära samarbete med kollegor och enhetschef.
Vi utreder rätten till stöd och omsorg enligt SoL och LSS, vi ansvarar för avgiftshandläggningen för äldreomsorgen samt erbjuder olika typer av stöd till anhöriga. Enheten samarbetar med många olika aktörer både internt och externt. Inom verksamhetsområdet arbetar även legitimerad personal inom rehab (arbetsterapeut och fysioterapeut) och hemsjukvård (sjuksköterskor och distriktssköterskor).
Vårt uppdrag är att tillgodose den enskildes behov av insatser med syfte att bidra till ökad självständighet utifrån individens förutsättningar. Vi använder oss av utredningsmetoden IBIC (Individens behov i centrum).
I arbetet ingår att aktivt medverka i kvalitets- och utvecklingsarbetet på enheten som att medverka vid revidering av rutiner och riktlinjer, hålla sig uppdaterad gällande rättspraxis och delta i arbetsgrupper kring olika frågor.
Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Viva. Vi genomför vårdplaneringar och SIP i dokumentationssystemet Cosmic Link tillsammans med regionen.
Krokoms kommun är ett samiskt förvaltningsområde, där vi värdesätter samisk språk- och kulturkompetens.


Uppdraget som LSS-handläggare
Arbetet som LSS handläggare är varierande, roligt och utvecklande. Du behöver hålla dig uppdaterad på lagstiftningen och rättspraxis. Som LSS handläggare kommer du medverka i flertalet olika sammanhang eftersom de individer som innefattas i våra målgrupper är allt ifrån barn – tonåringar – unga vuxna till äldre individer. Det medför bland annat samarbete med skola, arbetsplatser (eller annan sysselsättning) BUP/HAB och vuxenpsykiatrin med flera.
Du kommer bli en av två LSS-handläggare som arbetar på enheten. LSS handläggarna samarbetar mycket i ärenden och i det dagliga arbetet. Vi har ärendedragning regelbundet för att lyfta och bolla ärenden, även extern juridisk handledning.
Som LSS-handläggare arbetar du främst med myndighetsutövning inom lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS), även handläggning enligt Socialtjänstlagen SoL förekommer.
Samarbete med våra verksamheter är en viktig del i arbetet för att beslut och insatser ska bli så bra som möjligt för den enskilde, även samarbete med individ och familjeomsorgen i kommunen (IFO).


Utvecklas med glädje
Du kommer att ingå i vårt traineeprogram som omfattar bland annat kompetensutveckling utifrån en individuell utvecklingsplan. Utöver det strävar vi efter löpande kompetensutveckling i form av metodträffar, ärendedragningar och juridisk handledning.


Din kompetens
- Socionom eller annan likvärdig utbildning
- Dokumentationserfarenhet och datorvana
- Intresse av juridik
- Körkort är ett krav för tjänsten
- Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Meriterande är även
- Erfarenhet av handläggning utifrån SoL och/eller LSS
- Erfarenhet av målgrupperna
- Erfarenhet från arbete inom andra myndigheter
- Erfarenhet från arbete inom området vård- och omsorg.
Du har god förmåga att prioritera och har förmåga att skapa överblick och struktur i ditt arbete, även i brådskande situationer. Du är kommunikativ och lösningsorienterad i mötet med klienter, du ser möjligheter och är positiv i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vid anställning kommer utdrag ur belastningsregistret begäras in eftersom tjänsten innefattar arbete med barn.
Vi arbetar utifrån årsarbetstid vilket gör det lättare för dig att lägga upp dina arbetsdagar utifrån verksamhetens ramar. Vi har fiskvårdstimme, möjlighet till semesterväxling och erbjuder också viss möjlighet till distansarbete.
Sista ansökningsdag är 2022-11-30
Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel. Visa mindre

Socialt ansvarig socionom (SAS)

Ansök    Jul 5    Krokoms kommun    Socionom
-Ett jobb med plats för växtkraft Nu erbjuder vi ett viktigt och spännande arbete i en kommun som är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. Vår erfarna kvalitetscontroller går nu i pension och därför rekryterar vi en socialt ansvarig socionom (SAS), för att ersätta henne. Välkommen med din ansökan! Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fle... Visa mer
-Ett jobb med plats för växtkraft
Nu erbjuder vi ett viktigt och spännande arbete i en kommun som är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer.
Vår erfarna kvalitetscontroller går nu i pension och därför rekryterar vi en socialt ansvarig socionom (SAS), för att ersätta henne. Välkommen med din ansökan!
Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Här växer framtidstron och befolkningen ökar, tack vare att människor både flyttar hit och vill stanna kvar. Vi värnar om alla invånare och därför arbetar vi kvalitets- och målinriktat för att ge bra service och omsorg genom livets alla skeden.
Tillsammans med utvecklingssekreterare, utredare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, bemanningscontroller, samordnare välfärdsteknologi, trygghetstekniker samt en administratör ingår du i ett arbetslag som jobbar nära förvaltningsledningen. Tillsammans stöttar och bidrar ni till utvecklingen i förvaltningen. Din närmaste chef är förvaltningschefen, och du ingår självklart i hennes ledningsgrupp.


En dag på Socialförvaltningen
Som socialt ansvarig socionom, SAS, ansvarar du för att kvalitet och säkerhet upprätthålls inom socialförvaltningens verksamheter. SAS arbetar verksamhetsövergripande, vilket innebär att uppdraget innefattar äldreomsorg, hemtjänst, stöd och service samt individ- och familjeomsorgen (IFO).
Rollen innebär att du arbetar med övergripande kvalitetsledningsfrågor och att stötta förvaltningens chefer i den ständiga utvecklingen att bli bättre.
Praktiskt innebär det att SAS har en nyckelroll när det gäller att följa upp avvikelser och allvarliga missförhållanden, till exempel inom ramen för Lex Sarah och utöva tillsyn av externa utförare samt att delta i det kommunövergripande kvalitetsarbetet. Du analyserar och följer upp verksamheternas mål och kvalitet med hjälp av underlag och statistik som du ansvarar för att ta fram. Som SAS har du ett nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och ger stöd till verksamhetscheferna i deras uppföljnings- och utvecklingsarbete.
Som SAS arbetar du också med att utarbeta och följa upp processer och rutiner samt med revisionsarbete och annat utredningsarbete.
Just nu står vi inför en spännande resa där vi har påbörjat införandet av IBIC (individens behov i centrum) samtidigt som vi kommit längst i länet när det gäller arbetet med god och nära vård. Allt för att kunna leverera hög kvalitet på kommunens vård och omsorg till våra medborgare.


Din kompetens
Vi söker dig som har en socionomexamen. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området samt gedigen erfarenhet av utvecklings- och utredningsarbete. Du har god kunskap och erfarenhet av lagstiftning samt av att arbeta med kvalitetssäkring som styr verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde.
Det är meriterande om du har erfarenhet av både myndighetsutövning och verkställighet inom ett eller flera av följande områden: äldreomsorg, hemtjänst, stöd och service samt individ- och familjeomsorgen (IFO). Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person har du ditt fokus på lösningar och möjligheter utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, i balans med lagstiftningens krav. Ditt arbetssätt präglas av tydlighet, närhet, mod och pålitlighet. För att trivas i rollen behöver du ha en god pedagogisk och kommunikativ förmåga, i både tal och skrift. Du kan på ett enkelt och tydligt vis bidra med kunskap och lärande till dina kollegor i komplexa ärenden.
Tjänsten ställer höga krav på att du kan arbeta strategiskt och har ett helhetsperspektiv samt att du har förmåga att både kunna arbeta självständigt och att kunna samarbeta.


Övrigt
Tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2022-08-28.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Socionom/kurator vid enheten för stöd och service

Ansök    Jan 28    Krokoms kommun    Socionom
-Ett jobb med plats för att göra skillnad! Är du utbildad socionom och vill arbeta med våra hjärtefrågor och göra skillnad för dem vi finns till för? Då ska du läsa vidare och söka jobbet! Krokom är en kommun med drygt 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Inom Socialförvaltningen i Krokoms kommun finns Stöd och service ... Visa mer
-Ett jobb med plats för att göra skillnad!
Är du utbildad socionom och vill arbeta med våra hjärtefrågor och göra skillnad för dem vi finns till för? Då ska du läsa vidare och söka jobbet!
Krokom är en kommun med drygt 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar.
Inom Socialförvaltningen i Krokoms kommun finns Stöd och service (LSS-enheten). Vi arbetar med kommuninvånare som har en funktionsvariation. Verksamheten arbetar främst utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten handlar om att vuxna, barn och ungdomar med funktionsvariation får stöd och service för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stöd och service består av ungefär 135 medarbetare.
Som kurator hos oss på Stöd och Service är du anställd vid staben, samt ingår som profession i områdets Ledningsgrupp och Stödteam.
En dag som kurator på stöd och service
Din roll som kurator på stöd och service innebär att du utför verksamhetsstöd till alla enheter såsom dagligverksamhet, SoL, LSS bostäder, boendestöd samt personlig assistans.
Du kommer att jobba på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå både enskilt och tillsammans med andra professioner i vår verksamhet. Det kan innebära kortare utbildningsinsatser eller handledning/rådgivning runt enskilda individer, men även konsultativt stöd till våra chefer. Allt för att ge våra brukare rätt stöd för ett självständigt liv.
Du ingår i vårt Stödteam tillsammans med specialpedagog, arbetskonsulent och arbetsterapeut och är en självklar del i planering och genomförande av utvecklingsarbeten. Du förväntas bidra med aktuell forskning och evidensbaserade metoder inom området.
Din kompetens
Vi söker dig med socionomexamen.
Erfarenhet från kuratorsuppdrag samt från verksamhetsområdet är meriterande.
Du har en god samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt samt kunskap kring samspelets och kommunikationens betydelse för individers utveckling.
Du är väl förtrogen med Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade samt van att uttrycka dig i tal och skrift. Du har god vana att dokumentera ditt arbete och en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Övrig information
Vikariat på 100% i 5 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Behandlare inom missbruks- och beroendevård till Öppna enheten

Ansök    Jun 16    Krokoms kommun    Socionom
Öppna enheten är organiserad under Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO). Enheten ansvarar för kommunens öppenvård med biståndsbeslut rörande barn och familjer, missbruk och vuxna samt servicetjänster såsom anhörigstöd och samarbetssamtal. En dag på Öppna enheten, IFO Som behandlare hos oss arbetar du med psykosocial behandling med inriktning missbruks- eller beroendeproblematik. Insatserna ges enligt socialstyrelsens riktlinjer, exempelvis... Visa mer
Öppna enheten är organiserad under Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO). Enheten ansvarar för kommunens öppenvård med biståndsbeslut rörande barn och familjer, missbruk och vuxna samt servicetjänster såsom anhörigstöd och samarbetssamtal.
En dag på Öppna enheten, IFO
Som behandlare hos oss arbetar du med psykosocial behandling med inriktning missbruks- eller beroendeproblematik. Insatserna ges enligt socialstyrelsens riktlinjer, exempelvis CRA, återfallsprevention, spelbehandling samt stödinsats för anhöriga till närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. I första hand ansvarar du och din kollega för behandling inom området missbruk och beroende. I tjänsten ingår även att leda samarbetssamtal.
Enheten består av sju behandlare samt en enhetschef. Arbetet är till stor del ett självständigt arbete men ställer också stora krav på flexibilitet samt god förmåga till samarbete med interna och externa samverkanspartners.
Du dokumenterar ditt arbete i vårt dokumentationssystem Viva och upprättar och arbetar efter genomförandeplaner samt följer upp dessa.
Omvärldsbevakning är av stor vikt för att hålla sig uppdaterad och utveckla behandlingsarbetet. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid. Visst kvällsarbete kan förekomma.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom, behandlingspedagog eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har erfarenhet av psykosocialt förändrings/behandlingsarbete och kunskap kring gällande lagstiftning och riktlinjer som styr verkställighet och dokumentation av insatser inom socialtjänsten.
Du har uppnått en personlig mognad, har god förmåga att skapa relationer i ditt arbete och kan möta individer i utsatta situationer och kris. Du har en väl grundad förståelse för vikten av den enskildes rättssäkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken.
Du har stor förmåga att både arbeta självständigt och i grupp, tar stort ansvar och egna initiativ, har god samarbetsförmåga samt engagemang och öppenhet för utvecklingsarbete inom arbetsområdet.
Det är meriterande om du har utbildning i CRA-metod, ÅP, MI, rePULSE, beroendelära, samarbetssamtal, erfarenhet av myndighetsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort för personbil är ett krav.
En hälsning från din blivande chef
Vi erbjuder en liten personalgrupp med en bred kompetens, mycket glädje och ett nära ledarskap. Du erbjuds regelbunden extern handledning, fortbildning, friskvårdstimme på arbetstid samt möjlighet till semesterväxling. Vi är en enhet i förändring, och tillsammans med mig och dina kollegor kommer du ha möjligheten att påverka och utveckla öppenvården i Krokoms kommun. Välkommen att lämna in din ansökan!
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2022-07-04
Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Planeringssekreterare till IFO

Ansök    Mar 10    Krokoms kommun    Socionom
-Ett jobb med plats för utveckling, kreativitet och samarbete! Är du socionom eller likande, med bred erfarenhet inom Individ- och familjeomsorgen och söker nya utmaningar. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla en helt ny roll. Söker du ett arbete som är ansvarsfullt och omväxlande med högt tempo, då kanske just du är vår nya planeringssekreterare! Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserade i fyra enheter; Barn- och Fam... Visa mer
-Ett jobb med plats för utveckling, kreativitet och samarbete!
Är du socionom eller likande, med bred erfarenhet inom Individ- och familjeomsorgen och söker nya utmaningar. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla en helt ny roll. Söker du ett arbete som är ansvarsfullt och omväxlande med högt tempo, då kanske just du är vår nya planeringssekreterare!
Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserade i fyra enheter; Barn- och Familjeenheten, Vuxenenheten, Öppna Enheten och reception samt enheten för Arbete- och integration. Uppdraget handlar om att ge stöd till både organisation och chefer.
Som planeringssekreterare ingår du i ledningsgruppen för IFO och din närmaste chef är IFO-chefen. Du kommer även att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt.
Arbetsuppgifter
Uppdraget innehåller arbetsuppgifter av skiftande karaktär vilket inkluderar omvärldsbevakning med fokus på lagstiftning och tillämpning inom IFO:s ansvarsområden. Var finns ”best practice”?
Statistiksammanställningar och analys från våra olika verksamhetssystem. Kontroll och uppföljning av uppsatta mål samt olika kvalitetsmått. Besvara olika instanser och förfrågningar vid behov. Söka och redovisa stadsbidrag. Stöd vid upphandling och vid tecknade av avtal och uppföljning av det samma. Upprättande och struktur av verksamhetens rutiner.
Särskilda uppdrag så som samordning av brukarundersökningar och samordning av våra e-tjänster som är under framväxt. Ansvar inom ramen för vårt verksamhetssystem VIVA.
Du kommer även vara stående sekreterare i verksamhetens ledningsgrupp.
I rollen har du ett nära samarbete och stöd från verksamhetens chefer och förvaltnings kvalitetscontroller. Men även nämndens politiker och övriga verksamheter.
Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning företrädesvis socionom. Med rätt erfarenhet kan även högskoleutbildning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, förvaltningsrätt, juridik eller liknande vara aktuellt.
Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Bred erfarenhet inom Individ och familjeomsorgens verksamhetsområden är meriterande likaså att ha arbetat i ledande position.
Du som person har hög analysförmåga och motiveras av att självständigt söka och sammanställa uppgifter samt kunna presenterar dessa på ett enkelt och sammanfattande vis.
Då en stor del av arbetet utförs i kommunikation med ansvariga enhetschefer är det viktigt att du är kommunikativ, serviceinriktad och har hög leverans.
Du behöver vara strukturerad och ha förmåga att själv planera, organisera och prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Plats för utveckling
Hos oss blir du en viktig del av vårt team, där vi med tydligt eget ansvar bidrar till helheten för hela individ- och familjeomsorgen och därmed kommuninvånarna. Vi strävar efter att hela tiden utveckla våra kompetenser och är generösa med att dela med oss av våra kunskaper till varandra. Det finns en god gemenskap där vi stöttar och hjälper varandra att lyckas.
Hälsning från din blivande chef
Tillsammans med ett härligt och engagerat gäng kollegor vill jag ge dig möjlighet att utveckla rollen som planeringssekreterare och eftersom det är en nyinrättad tjänst kommer det finnas stora möjligheter att påverka.
Mitt mål som chef är ett synligt och nära ledarskap där jag vill vara ett bra stöd för dig och övriga inom verksamheten.
Så har du adekvat utbildning, de personliga egenskaperna och relevant erfarenhet så tveka inte att söka!
Upplysningar
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Skolkurator till Barn- och elevhälsan

Ansök    Apr 23    Krokoms kommun    Socionom
– Ett jobb med plats för utveckling Är du utbildad socionom och vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål? Då kan det här vara ett jobb för dig. En dag som Skolkurator Barn- och elevhälsan i Krokoms kommun är ett centralt team som arbetar stödjande mot kommunens alla grundskolor och grundsärskola. Som Skolkurator är du anställd vid kommunens centrala barn- och elevhälsa, en egen verksamhet som regle... Visa mer
– Ett jobb med plats för utveckling
Är du utbildad socionom och vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål? Då kan det här vara ett jobb för dig.
En dag som Skolkurator
Barn- och elevhälsan i Krokoms kommun är ett centralt team som arbetar stödjande mot kommunens alla grundskolor och grundsärskola.
Som Skolkurator är du anställd vid kommunens centrala barn- och elevhälsa, en egen verksamhet som regleras i Skollagen och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Barn- och elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Som Skolkurator är du en del av det centrala barn- och elevhälsoteamet med specialpedagoger, skolpsykologer, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare, men ingår också i lokala elevhälsoteam på olika skolor.
Tillsammans med teamet är du ett stöd för rektorer och pedagoger i arbetet med att stödja eleverna i deras lärande och utveckling genom exempelvis konsultation och handledning.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Som person är du lugn, ansvarstagande, strukturerad och har en positiv inställning till ett inkluderande arbetssätt. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå men med fokus på gruppnivå.
Du är intresserad av skolans verksamhet och elevers lärmiljö som helhet.
Du vill bidra med dina kunskaper för att säkra det skolsociala arbetet samt bidra till kvalitetsutveckling av elevhälsoarbetet och skolans värdegrundsarbete.
Du är lösningsfokuserad och har förmågan att skapa goda relationer. Du är duktig på att kommunicera och har goda ledaregenskaper. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Arbetet kräver god kunskap om gällande lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, om sekretess och kommunal förvaltning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från kuratorsarbete i grundskola.
Körkort och tillgång till bil är ett krav för tjänsten.
Utvecklas med glädje
Krokoms kommuns vision är ”Vi gör plats för växtkraft”, som skol­kurator är du en viktig del i detta gemensamma arbete.
Vår ambition som din blivande arbetsgivare är att ge dig som anställd det stöd och de förutsättningar du behöver för att kunna ge ditt allra bästa till våra barn och elever.
Övrig information
Vikariat på 75-100 % för föräldraledighet under höstterminen 2021 med eventuell möjlighet till förlängning.
Tillträde 16 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Skolkuratorer till Elevhälsan

Ansök    Sep 22    Krokoms kommun    Socionom
Barn- och utbildningsförvaltningen söker: Skolkuratorer till Elevhälsan I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Det är nära till både stad och landsbygd, fjäll, sjö och skog. Krokom är en barnrik kommun, en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre, för dessa har vi 16 grundskolor och 23 förskolor spridda över hela kommunen. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånar... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker:


Skolkuratorer till Elevhälsan
I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Det är nära till både stad och landsbygd, fjäll, sjö och skog.
Krokom är en barnrik kommun, en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre, för dessa har vi 16 grundskolor och 23 förskolor spridda över hela kommunen. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar.
Elevhälsan i Krokoms kommun är ett centralt team som arbetar stödjande mot kommunens alla grundskolor, grundsärskola och träningsskola. Som Skolkurator är du anställd vid kommunens centrala elevhälsa, en egen verksamhet som regleras i Skollagen och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.


Arbetsuppgifter
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Som Skolkurator är du en del av det centrala elevhälsoteamet med specialpedagoger, skolpsykologer skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare, men ingår också i lokala elevhälsoteam på olika skolor.
Tillsammans med teamet är du ett stöd för rektorer och pedagoger i arbetet med att stödja eleverna i deras lärande och utveckling genom exempelvis konsultation och handledning.


Kompetenskrav
Vi söker dig som är utbildad socionom, eller har annan utbildning som vi bedömer likvärdig, samt har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Som person är du lugn, ansvarstagande, strukturerad och har en positiv inställning till ett inkluderande arbetssätt. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå men med fokus på gruppnivå.
Du är intresserad av skolans verksamhet och elevers lärmiljö som helhet. Du vill bidra med dina kunskaper för att säkra det skolsociala arbetet samt bidra till kvalitetsutveckling av elevhälsoarbetet och skolans värdegrundsarbete. Du är lösningsfokuserad och har förmågan att skapa goda relationer. Du är duktig på att kommunicera och har goda ledaregenskaper. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Arbetet kräver god kunskap om gällande lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, om sekretess och kommunal förvaltning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från kuratorsarbete i grundskola.
Körkort och tillgång till bil är ett krav för tjänsten.


Övrigt
Vi söker två kuratorer där den ena tjänsten är ett vikariat på 100 % för föräldraledighet vårterminen 2021 med möjlighet till förlängning.
Den andra tjänsten är en tillsvidaretjänst 100%.
Tillträde 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2020-10-12 Visa mindre

Processledare och utbildare

Ansök    Jun 18    Krokoms kommun    Socionom
– Ett jobb med plats för utveckling och kvalitetshöjning Är du intresserad av kvalitetshöjning och utveckling. Tycker du om socialt arbete där du bidrar till förbättring där den behövs som mest? Vill du utbilda, entusiasmera och motivera? Tycker du det är viktigt med nöjda medborgare och stolta medarbetare? Vill du vara i en arbetsgrupp där vi känner arbetsglädje och har en hög grad av engagemang? Då kan det här vara ett jobb för dig! Som processledare och... Visa mer
– Ett jobb med plats för utveckling och kvalitetshöjning
Är du intresserad av kvalitetshöjning och utveckling. Tycker du om socialt arbete där du bidrar till förbättring där den behövs som mest?
Vill du utbilda, entusiasmera och motivera? Tycker du det är viktigt med nöjda medborgare och stolta medarbetare? Vill du vara i en arbetsgrupp där vi känner arbetsglädje och har en hög grad av engagemang? Då kan det här vara ett jobb för dig!
Som processledare och utbildare vid införandet av IBIC (Individens behov i centrum) i våra utförarverksamheter bidrar du till kvalitetshöjning och utveckling där det ges stöd till våra mest sårbara medborgare.
En dag som processledare och utbildare
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utvecklat modellen IBIC - Individens behov i centrum, för socialtjänsten. I enlighet med Socialnämndens mål och strategier kommer arbetet med ett stödjande och förebyggande arbetssätt att prioriteras där den enskildes behov och mål sätts i fokus. Socialnämnden har beslutat att IBIC skall införas i hela socialförvaltningen. Modellen ligger till grund för det förhållnings- och arbetssätt som ska genomsyra hela verksamheten.
Som processledare och utbildare kommer du att verka i en förvaltning med framtidstro och utvecklingsanda för ögonen. Du kommer även att vara en del i att genomföra God och nära vård samt Ett självständigt liv (ESL). Arbetet kommer att innebära att du utbildar personalen och möjliggör införandet IBIC i våra verksamheter. Du kommer att upprätta rutiner och manualer. Du kommer att delta i lokala samverkans forum.
Din kompetens
Vi söker dig som är socionom och har tidigare erfarenhet av både myndighetsutövning och utförare inom särskilt boende, hemtjänst, Stöd och Service. Du känner dig bekväm i lagstiftningarna SOL (Socialtjänstlag), LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt HSL (Hälso- och sjukvårdslag). Det är meriterande om du tidigare har jobbat strategiskt med IBIC.
Du bör vara en person som kan arbeta enskilt men även har lätt för att knyta kontakter, samverka och samarbeta. Vi ser gärna att du är pedagogisk och kan förklara samt att du har erfarenhet av införande av nya arbetssätt.
En hälsning från din blivande chef
Införandet av IBIC är en viktig del i arbetet med en friskare äldre befolkning i Krokom samt utvecklingen av arbetet med de medborgare som har insatser från LSS. Jag ser mycket fram emot att detta utvecklingsarbete kommer igång efter sommaren. Välkommen till oss!
Övrig information
18 månaders tidsbegränsad anställning, möjlighet till 6 månaders förlängning, på heltid och med tillträde enligt överenskommelse.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Socialsekreterare till Individ - och familjeomsorgen

Ansök    Aug 22    KROKOMS KOMMUN    Socionom
Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Kommunen växer befolkningsmässigt och här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Vill du arbeta med ett roligt och intressant jobb?Vi söker nu en socialsekreterare till enheten försörjningsstöd. Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserad p... Visa mer
Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Kommunen växer befolkningsmässigt och här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Vill du arbeta med ett roligt och intressant jobb?Vi söker nu en socialsekreterare till enheten försörjningsstöd. Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserad på fyra enheter; Barn och familj, Ungdom/vuxen, Försörjningsstöd/reception samt Öppna enheten. Enheten försörjningsstöd arbetar nära medborgarna och har regelbunden samverkan med aktörer på arbetsmarknaden för att möjliggöra självständighet. Vi är nu inne i en spännande process att digitalisera det ekonomiska biståndet för att frigöra tid till de komplexa arbetsuppgifter som arbetet innebär.ArbetsuppgifterDu kommer arbeta med myndighetsutövning där du utreder, bedömer och fattar beslut om rätt till bistånd föreligger. Samverkan med andra aktörer, såväl interkommunala som externa, är en betydande del i arbetet för att individen ska komma ut i egenförsörjning. Vi arbetar även med andra ärenden som kan omfatta riskbruk/missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hemlöshet och ansökan om kontaktperson. Arbetet innebär en hög grad av individuellt stöd och motivationsarbete, där varje ärende är unikt. Vi jobbar fortlöpande med kompetensutveckling och du kommer att erbjudas utbildningar inom området. Du kommer även att ingå i vårt traineeprogram där du handleds och kompetensutvecklas utifrån dina förutsättningar. KvalifikationskravSocionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Som person är du strukturerad och kan uttrycka dig väl i tal som i skrift. Du ska ha god förmåga att skapa relationer, analysera och dra slutsatser av dessa i det dagliga arbetet. Du har en väl grundad förståelse för vikten av den enskildes rättssäkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken. Erfarenhet av ekonomiskt bistånd är meriterande. B-körkort är önskvärt.Upplysningar Vikariat på heltid t.o.m. juli 2020 med möjlighet till förlängning. Tillträde efter överenskommelse. Anställningsintervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Familjerättssekreterare/Socialsekreterare till Individ och Familjeomsorgen

Ansök    Sep 16    Krokoms kommun    Socionom
Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Kommunen växer befolkningsmässigt och här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserad i fem enheter; myndighetsenheterna Barn och Familj, Ungdom och Vuxna (inklusive ensamkommande flyktingbarn), Försö... Visa mer
Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Kommunen växer befolkningsmässigt och här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme.
Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserad i fem enheter; myndighetsenheterna Barn och Familj, Ungdom och Vuxna (inklusive ensamkommande flyktingbarn), Försörjningsstöd och expedition samt Öppna enheten.
Myndighetsenheten ansvarar för all myndighetsutövning inom IFO, dvs handläggning av ärenden rörande barn- och ungdomar 0-18 år, familjerätt, missbruk och försörjningsstöd.
Myndighetsenheten söker nu socialsekreterare med inriktning familjerätt till enheten Barn- och familj.


Arbetsuppgifter
Som familjerättssekreterare hos oss ska du utreda och handlägga vårdnads-, boende och umgängesfrågor på begäran av tingsrätt och alltid med fokus på barnets bästa. Du handlägger umgängesärenden och Du utreder medgivande för adoptioner. I ditt arbete ska du även utreda och handlägga kvalificerade faderskapsutredningar, särskilt förordnad vårdnadshavare samt upprätta avtal mellan vårdnadshavare.
Som socialsekreterare i vår enhet får du arbeta med att ta emot och utreda ansökningar/anmälningar gällande barn upp till 16 år. Du har vidare att följa upp att de beviljade insatserna leder rätt. Du tillämpar bland annat SoL och LVU-lagstiftningen.
Du arbetar nära din närmaste beslutsfattande chef, och i samarbete med dina kollegor både inom enheten samt över enhetsgränserna. Arbetet innebär ett stort mått av samverkan med både interna och externa samverkanspartners.


Kvalifikationer
Socionomexamen, med flerårig erfarenhet från arbete med barn och familjer inom myndighetsutövning samt goda kunskaper i SoL och LVU.
Vi ser gärna att du har kunskaper om BBIC, Barns behov i centrum, då du arbetar utifrån BBIC-modellen och ska vara bra på att sammanställa och dokumentera komplexa sammanhang.
Erfarenhet av familjerättsliga frågor och handläggning.
För att på ett bra sätt klara av arbetsuppgifterna i uppdraget, behöver du ha uppnått en personlig mognad samt ett intresse för att arbeta med barn och dess familjer specifikt utifrån myndighetsutövning.
Du ska ha god förmåga att skapa relationer i ditt arbete, samt kunna analysera, sammanfatta och dra slutsatser i ditt utredningsarbete med barns bästa i centrum. Du har en väl grundad förståelse för vikten av den enskildes rättssäkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort för personbil.


Vi erbjuder:
En liten personalgrupp med nära till kollegor och chef.
En 1:e socialsekreterare som ger dig extra stöd och handledning avseende barn och familjeutredningar.
Ett särskilt traineeprogram för att kompetensutveckla och tillvarata dina förutsättningar inom professionen, inklusive löneutveckling i enlighet med detta.
Beroende på var du befinner dig i traineeprogrammet finns möjlighet till en reflektionsdag i månaden i överenskommelse med din chef.
Fortlöpande utbildningar i det som behövs för utförandet av uppdraget.
Processorienterad handledning.
Friskvård på arbetstid.
Möjlighet till semesterväxling.
Lagom storlek på kommun, inte för stor, inte för liten.

Upplysningar
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm och deltid en möjlighet.
Sista ansökningsdatum är 2020 10 07
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.


Kontaktperson
Inga-Lill Olausson
Enhetschef Barn och familj
0640 168 64
[email protected]

Fackliga företrädare når du via kommunens växel
0640 161 00 Visa mindre

Arbetskonsulent till Arbete och integration

Ansök    Jun 17    KROKOMS KOMMUN    Socionom
Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Kommunen växer befolkningsmässigt och här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme.Krokoms kommun gör plats för växtkraft. Vi satsar på att alla i vår kommun ska arbeta, hitta ett nätverk och vilja bo kvar i vår kommun. Inom verksamheten Arbete och integration arbetar... Visa mer
Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Kommunen växer befolkningsmässigt och här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme.Krokoms kommun gör plats för växtkraft. Vi satsar på att alla i vår kommun ska arbeta, hitta ett nätverk och vilja bo kvar i vår kommun. Inom verksamheten Arbete och integration arbetar vi hela tiden för att bli bättre på att få människor ut i jobb. Vi ser nu behov av en arbetskonsulent som tycker det är roligt att motivera människor till att ta sig an utmaningar för att uppnå sin fulla potential. Din roll blir att kartlägga arbetsförmåga av våra deltagare på vårt Återbruk som är en arbetsplats där nyskapande av återvunnet material står i fokus. Du kommer att få arbeta i ett arbetslag som gillar att tänka nytt, hitta lösningar på problem och som är vana att arbeta inom olika projekt. Vår verksamhet är i ständig förändring och vi gillar att ”bolla” utvecklingsidéer med varandra.ArbetsuppgifterSom arbetskonsulent handleder, stöttar och coachar du individerna i det dagliga arbetet på Återbruket. Tillsammans skapar ni en individuell plan som utvärderas och följs upp kontinuerligt. Din uppgift är att kartlägga individernas arbetsförmåga. En viktig del i arbetet är samverkan, såväl internt som externt. Dokumentation sker i kommunens system Viva.Du arbetar nära verksamhetsledaren på Återbruket och har verksamhetschef Arbete och integration som din närmsta chef.KvalifikationerDu har akademisk utbildning inom relevant område som till exempel socionomexamen, rehabiliteringsvetenskap eller beteendevetenskap.Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen arbetssökande. Du har ett stort engagemang för arbetsmarknads- och integrationsfrågor och är lösningsinriktad och kreativ. Arbetet kräver självständighet likväl som en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du har god förmåga att dokumentera. Meriterande är fördjupad kunskap inom samtalsmetodik som exempelvis MI samt erfarenhet av att jobba med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.B-körkort är ett krav för denna tjänst. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.UpplysningarTidsbegränsad anställning på heltid med möjlighet till tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Heltidsmentor till Cederbergskolan i Föllinge

Ansök    Maj 20    KROKOMS KOMMUN    Socionom
Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Krokom är en friluftskommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Krokoms kommun växer eftersom människor både flyttar hit och stannar kvar. Vi söker dig som med din kunskap och erfarenhet vill bli en viktig del i det gemens... Visa mer
Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Krokom är en friluftskommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Krokoms kommun växer eftersom människor både flyttar hit och stannar kvar. Vi söker dig som med din kunskap och erfarenhet vill bli en viktig del i det gemensamma arbetet mot kommunens vision: ’’Vi gör plats för växtkraft’’.Till Cederbergskolan i Föllinge söker vi nu en heltidsmentor till årskurserna 6-9. Cederbergskolan är en förhållandevis liten F-9 skola med ca 130 elever. Det är en skola med ett starkt driv där det finns ett väldigt aktivt utvecklingsarbete som bland annat har fokuserat på fysisk aktivitet och pedagogisk utveckling. ArbetsuppgifterDin uppgift som heltidsmentor i åk 6-9 är att ha övergripande insyn i och förståelse för elevens studiesituation och sociala situation och ansvara för att följa upp det såväl inom skolan som i samverkan med externa roller och hem. Målet med uppdraget är att, genom att förstärka och komplettera det befintliga elevhälsoarbetet med fokus på elevers skolanknyting, öka elevers trivsel, trygghet och måluppfyllelse. Du kommer att var en spindel i elevernas nätverk och samverka med både interna och externa kontakter, så som rektor, pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare, socialtjänst m.fl. Exempel på arbetsuppgifter som kan vara en del av rollen: Driva elevråd och föräldrasamverkan/föräldramöten, hålla mentortid och utvecklingssamtal samt vara ansvarig för vårdnadshavarkontakter och samarbete med relevanta personer i elevens nätverk.KvalifikationerVi söker Dig med ett stort hjärta och ett starkt engagemang för den enskilde eleven och hens väg mot ökad måluppfyllelse och trivsel. Du har dokumenterad erfarenhet av att vara empatisk och tydlig i svåra samtal/utmanande situationer. Du är flexibel och öppen för nya arbetssätt, har en positiv människosyn, är ansvarstagande och har god kommunikativ förmåga. Vi ser dessutom att du jobbar systematiskt och strukturerat utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kan vara pedagog, socialpedagog, socionom, eller ha annan utbildning/erfarenhet som anses likvärdig. Erfarenhet från arbete i skola, socialtjänst eller andra platser där du mött unga och familjer i utvecklings- och förändringsarbete är meriterande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖvrigtTillsvidareanställning på 50-65 %. Tillträde hösten 2019 eller enligt överenskommelse. Rekryteringen kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre