Lediga jobb som Förskollärare i Krokom

Se lediga jobb som Förskollärare i Krokom. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Krokom som finns hos arbetsgivaren.

Förskollärare till Grönänge förskola

Ansök    Feb 29    Krokoms kommun    Förskollärare
Ett jobb med plats för utveckling och växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Grönänge i Dvärsätt söker vi nu en förskollärare. Ta chansen att få vara med och utforma förskolan. Sö... Visa mer
Ett jobb med plats för utveckling och växtkraft
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till förskolan Grönänge i Dvärsätt söker vi nu en förskollärare. Ta chansen att få vara med och utforma förskolan. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 20 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Grönänge förskola har 3 avdelningar med plats för ca 51 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan är organiserad i åldershomogena grupper.

En dag som förskollärare på Grönänge
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårt arbets- och förhållningssätt som blir det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör barnens nyfikenhet, uttryck och deras lärande.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara en lyssnande pedagog som tar till vara barnens tankar och idéer och skapar miljöer som genomsyras av dessa. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Den kreativa leken och undervisningen får ta plats och sträcker sig över hela dagen. Lärmiljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov för att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet och bidra till att alla barn når sin fulla potential.
Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation. Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Till stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, central pedagogisk utvecklare och rektor.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Förskolorna i Krokoms kommun har ett nära systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.


Din kompetens
För tjänsten som förskollärare krävs att du är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg förebild för såväl barn som kollegor. Du bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi i ett salutogent perspektiv.
Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att driva verksamheten framåt, samarbeta, kommunicera, reflektera, ta ansvar, och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2024-03-24
Urval och intervjuer kommer ske under veckorna 13-15.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-161 00


Hälsning från din blivande chef
I min roll som din blivande chef söker jag dig som vill att våra förskolor ska vara en plats där vi tillsammans bygger upp relationer till varandra och vår omvärld. En plats där olikheten blir ett värde och där allas bidrag blir viktiga för ett hållbart lärande.
Jag söker dig som med ett salutogent perspektiv arbetar lösningsfokuserat för att ge varje barn förutsättningar för att nå sin fulla potential.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare Hovgläntan i Ås

Ansök    Apr 4    Krokoms kommun    Förskollärare
Ett jobb med plats för växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Till Hovgläntans förskola behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands lä... Visa mer
Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Till Hovgläntans förskola behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år och är en av de mest barnrika kommunerna i Norrland. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 20 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen. Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Hovgläntans förskola har 5 avdelningar där det går ca 80 barn. Förskolan är belägen i centrala Ås, och består av en stor byggnad och ett fristående hus med närhet till naturen. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Till Hovgläntan söker vi nu förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Vi söker en modig kollega som vågar utmana sig själv och andra med fokus på att driva utvecklingen framåt. Vi söker en närvarande kollega som finnas där barnen är och för barnen i deras lärande. Vi söker en kollega som är välkomnande och pålitliga och har ett fint bemötande.

En dag som förskollärare på Hovgläntan
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.

Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande är det meriterande.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi. Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.

Hälsning från din blivande chef
Välkommen att vara en del av vårt team!
Här arbetar vi i samverkan för att skapa de bästa möjligheterna för våra barn under sin vistelsetid på förskolan.
Vi är modiga i att våga utveckla och utmana oss själva för att förändra verksamheten framåt. Vi är närvarande pedagoger och finnas där barnen är och för barnen i deras lärande. Vi är välkomnande mot barn, kollegor, vårdnadshavare och andra personer som kommer in på vår förskola. Vi är pålitliga och lojala mot varandra och mot barnen vi möter.
För mig som ledare är viljan att våga utvecklas och viljan att ta ansvar viktiga egenskaper hos en pedagog i förskolan.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill arbeta med att göra skillnad för barnen.
Hälsningar Stina Jonsson, rektor

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2024-04-30
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare och Barnskötare

Vi söker två förskollärare alternativt en förskollärare och en barnskötare. Ni får gärna vara tidigare kollegor som vill arbeta tillsammans med möjlighet att utveckla verksamheten. Omfattningen kan diskuteras. Här får ni chansen att arbeta på en förskola med närhet till naturen och dess möjligheter. Beslutsvägarna är korta och det finns stora möjligheter till påverkan. Barngruppen är liten och personaltätheten hög. Maten lagas på plats och fria pedagogiska... Visa mer
Vi söker två förskollärare alternativt en förskollärare och en barnskötare. Ni får gärna vara tidigare kollegor som vill arbeta tillsammans med möjlighet att utveckla verksamheten. Omfattningen kan diskuteras.
Här får ni chansen att arbeta på en förskola med närhet till naturen och dess möjligheter. Beslutsvägarna är korta och det finns stora möjligheter till påverkan.
Barngruppen är liten och personaltätheten hög. Maten lagas på plats och fria pedagogiska måltider ingår.
Vi söker dig som tycker att pedagogisk verksamhet kan bedrivas både inne och ute. Du är positiv, engagerad och flexibel i ditt arbete och vill arbeta i team med övriga på förskolan.
Vi kan erbjuda extra semestervecka och erbjuder 3000 i friskvårdsbidrag!


Läs gärna om förskolan på www.jordgubbenfk.se
Vill Du veta mer. Ring mig!
/Marianne, rektor 0730969310 Visa mindre

Förskollärare till Aspen, vikariat

Ansök    Feb 22    Krokoms kommun    Förskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker Förskollärare till Aspen i Aspås, vikariat 80% – Ett jobb med plats för utveckling Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Aspen i Aspås behöver vi nu... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker
Förskollärare till Aspen i Aspås, vikariat 80%
– Ett jobb med plats för utveckling
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till förskolan Aspen i Aspås behöver vi nu en förskollärare!

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 20 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Aspens förskola har tre avdelningar med ca 40 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

En dag på förskolan Aspen
På förskolan Aspen kommer du få arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare i arbetslag. Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning och med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger dem möjlighet att utveckla sina förmågor.
På Aspen arbetar vi systematiskt med att öka kvaliteten på undervisningen och omsorgen genom reflektion, både själv och tillsammans med arbetslaget. Det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat med ett årshjul där läsåret indelas i tre huvudfaser; inventeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med Ipad som arbetsverktyg.
Du samverkar i hög grad med andra förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet, enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.

Din kompetens
I din roll som vikarierande förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamhet och genom det möta de behov varje enskilt barn har.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i förskola och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Du har en empatisk förmåga att kunna förstå barnets behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.

Övrig information
Vikariat 80% med tillträde i april 2024 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2024-03-17
Intervjuer kommer att ske löpande vilket betyder att tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-16100

Hälsning från din blivande chef
Jag arbetar med utgångspunkten tillitsfullt ledarskap, där du får förutsättningar att ta ansvar och arbeta utifrån dina kompetenser och erfarenheter. Jag förväntar mig att du som blivande medarbetare arbetar och lever upp till kommunens värdeord som är välkomnande, modig, nära och pålitlig.
Jag söker dig som uppskattar samverkan och vill du få möjligheten att utvecklas tillsammans i ett kollegialt samarbete så ska du söka tjänsten!
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare till Faxgärdets förskola

Ansök    Feb 12    Krokoms kommun    Förskollärare
Ett jobb med plats för växtkraft! Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till Faxgärdets förskola i Nälden söker vi nu en legitimerad förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! Krokom, komm... Visa mer
Ett jobb med plats för växtkraft!
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Faxgärdets förskola i Nälden söker vi nu en legitimerad förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!


Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 20 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Faxgärdets förskola har fem avdelningar med åldersblandade grupper. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.


En dag som förskollärare på Faxgärdets förskola
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.
Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor. Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.


Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du utbildning inom TAKK så är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar och samarbeta. Du är gärna kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö. Du har dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd och kommunikativ. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.


En hälsning från din blivande chef
Mitt ledarskap präglas av en stark tro på värdegrunden. För mig är det viktigt att alla människor vi möter behandlas med respekt och att vi ser varandras olikheter som en styrka. Jag förväntar mig av dig som blivande medarbetare att göra kommunens värdeord till handling. För att kunna leva upp till ord som välkomnande, modig, nära och pålitlig så behöver vi vända spegeln mot oss själva, ta ansvar över det vi säger och vad vi gör. Alla ska kunna gå till sin arbetsplats med glädje. En viktig källa till motivation är just goda förebilder, därför söker vi dig som vill göra skillnad på riktigt för framtidens medborgare. Välkommen med din ansökan!


Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde i mars 2024 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2024-03-10
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-161 00 Visa mindre

Förskollärare Sånghusvallens förskola

Ansök    Feb 15    Krokoms kommun    Förskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker Förskollärare till Sånghusvallens förskola - Ett jobb med plats för utveckling Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom ... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker
Förskollärare till Sånghusvallens förskola
- Ett jobb med plats för utveckling
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 20 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Sånghusvallens förskola har 7 avdelningar med ca 120 barn. Till förskolan söker vi en legitimerad förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!


En dag som förskollärare
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.


Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Har du praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik TAKK/AKK, är driven och har kunskap i utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer så är det meriterande.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi. Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.


Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2024-03-02
Intervjuer kan ske löpande innan ansökningstiden har gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640–16100
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare 50-100%, Föräldrakooperativet Jordgubben

Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling. Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock... Visa mer
Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock som lagar maten från grunden.
Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet när de kommer till oss. Tillsammans skapar vi upptäckarglädje och lär för livet.
För att trivas hos oss tycker du att undervisande verksamhet kan bedrivas ute likväl som inne. Du är positiv, engagerad och flexibel i ditt arbete och ser dina arbetskamraters kvalitéer och kompetenser.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är leder arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande
Vi söker i första hand dig som är erfaren och har arbetat på kooperativ tidigare. Du lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du är van vid att se till barnens intressen och tar med dem i utformningen av utbildningen. Du har vana av pedagogisk dokumentation samt grundläggande kunskaper kring digitala verktyg. Du har ett normkritiskt förhållningssätt, är professionell och positivt lagd i dina möten med barn och deras familjer. Du har lätt för att samarbeta, är initiativrik, förändringsorädd och har vana att ta ansvar.
Vi finns på Rödön, 20 minuter från Östersund och 10 minuter från Krokom
Övrigt: Bifoga lärarlegitimation och intyg i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Visa mindre

Vikarierande förskollärare 100%

Ansök    Feb 7    Krokoms kommun    Förskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker Vikarierande förskollärare 100 % till Sånghusvallens förskola - Ett jobb med plats för utveckling Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Det kan du göra genom att söka ett av de två vikariaten som förskollärare till Sånghusvallens förskola. Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, m... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker
Vikarierande förskollärare 100 % till Sånghusvallens förskola
- Ett jobb med plats för utveckling
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Det kan du göra genom att söka ett av de två vikariaten som förskollärare till Sånghusvallens förskola.

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 20 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Sånghusvallens förskola har 7 avdelningar med ca 120 barn. Till dessa förskolor söker vi nu vikarierande kollegor, som med ett medforskande förhållningssätt, bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.

En dag på Sånghusvallens förskola
På Sånghusvallens förskola kommer du arbeta i arbetslag med minst en förskollärar-kollega.
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Ni planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar ni undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Som ett stöd i ert dagliga arbete har ni ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord -- välkomnande, modig, nära och pålitlig. Möjligheter finns att fortsätta utvecklas i rollen som förskollärare, för den här kommunen vill göra plats för växtkraft.

Din kompetens
Detta är ett tidsbegränsat vikariat för förskollärare, förskollärar-utbildning är därför inget krav.
Du behöver vara engagerad, flexibel, självgående och kan se vart du bäst behövs i arbetet på förskolan.
I din roll som vikarierande förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamhet och genom det möta de behov varje enskilt barn har.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.

Övrig information
Vi rekryterar till två tjänster: båda tjänsterna är tidsbegränsade vikariat till och med sista juni 2024 och på 100%.
Den ena tjänsten har tillträde 1 mars och den andra 1 april eller enligt överenskommelse. Skriv i din ansökan vilket tillträdesdatum som passar dig bäst.
Sista ansökningsdatum 2023-02-20
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640–16100
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare Grönänge, Dvärsätt

Ansök    Jan 10    Krokoms kommun    Förskollärare
Ett jobb med plats för utveckling Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Grönänge i Dvärsätt behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! Grönänge förskola har 3 ... Visa mer
Ett jobb med plats för utveckling

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till förskolan Grönänge i Dvärsätt behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Grönänge förskola har 3 avdelningar där det finns ca 51 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan är organiserad i åldershomogena grupper.
En dag som Förskollärare
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårt arbetssätt och förhållningssätt som blir det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör barnens nyfikenhet, uttryck och deras lärande.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara en lyssnande pedagog som tar till vara barnens tankar och idéer och skapar miljöer som genomsyras av dessa. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Den kreativa leken och undervisningen får ta plats och sträcker sig över hela dagen. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet.
Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation. Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Till stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, central pedagogisk utvecklare och rektor.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg förebild för såväl barn som arbetskamrater. Du bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi i ett salutogent perspektiv.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att driva verksamheten framåt, samarbeta, kommunicera, reflektera, ta ansvar, och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2024-01-14
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
”Hälsning från din blivande chef”
I min roll som din blivande chef söker jag dig som vill att våra förskolor ska vara en plats där vi tillsammans bygger upp livslånga relationer till varandra och vår omvärld. En plats där olikheten blir ett värde och där är allas bidrag blir viktiga för ett hållbart lärande.
Jag söker dig som med ett salutogent perspektiv arbetar lösningsfokuserat för att ge varje barn förutsättningar för att nå sin fulla potential.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare till Solstrålen i Alsen

Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget. Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlä... Visa mer
Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen
Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget.
Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till natur och djur. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
Barn i åldrarna 1-5 år går på förskolan med en avdelning där vi är fyra pedagoger, en rektor och en köksansvarig i personalgruppen.
Som förskollärare hos oss arbetar du i nära kommunikation med vår rektor. Du leder det pedagogiska arbetet på plats i verksamheten. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Vi ser gärna att du engagerar dig i arbetets utformning och stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du besitter i ditt arbete.
Du har en förskollärarexamen och har erfarenhet av hur läroplanen omsätts i förskolan. Meriterande är om du även har vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och kollegor.
Tjänsten är på deltid till heltid med tillträde så snart som möjligt från 1 januari. Vi tillämpar provanställning 6 månader med sikte på förlängning till fast tjänst. Vår verksamhet är medlemmar i Fremia och villkoren i avtalen utgår därifrån. Lön efter överenskommelse.
För mer information kontakta rektor Tina Schaffer på mail [email protected] eller 073-024 91 63?. Visa mindre

Förskollärare Grönänge, Dvärsätt

Ansök    Dec 20    Krokoms kommun    Förskollärare
Ett jobb med plats för utveckling Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Grönänge i Dvärsätt behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! Grönänge förskola har 3 ... Visa mer
Ett jobb med plats för utveckling

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till förskolan Grönänge i Dvärsätt behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Grönänge förskola har 3 avdelningar där det finns ca 51 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan är organiserad i åldershomogena grupper.
En dag som Förskollärare
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårt arbetssätt och förhållningssätt som blir det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör barnens nyfikenhet, uttryck och deras lärande.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara en lyssnande pedagog som tar till vara barnens tankar och idéer och skapar miljöer som genomsyras av dessa. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Den kreativa leken och undervisningen får ta plats och sträcker sig över hela dagen. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet.
Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation. Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Till stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, central pedagogisk utvecklare och rektor.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg förebild för såväl barn som arbetskamrater. Du bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi i ett salutogent perspektiv.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att driva verksamheten framåt, samarbeta, kommunicera, reflektera, ta ansvar, och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2024-01-08
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
”Hälsning från din blivande chef”
I min roll som din blivande chef söker jag dig som vill att våra förskolor ska vara en plats där vi tillsammans bygger upp livslånga relationer till varandra och vår omvärld. En plats där olikheten blir ett värde och där är allas bidrag blir viktiga för ett hållbart lärande.
Jag söker dig som med ett salutogent perspektiv arbetar lösningsfokuserat för att ge varje barn förutsättningar för att nå sin fulla potential.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare till Solstrålen i Alsen

Ansök    Jan 5    Solens Strålar AB    Förskollärare
Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget. Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlä... Visa mer
Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen
Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget.
Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till natur och djur. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
Barn i åldrarna 1-5 år går på förskolan med en avdelning där vi är fyra pedagoger, en rektor och en köksansvarig i personalgruppen.
Som förskollärare hos oss arbetar du i nära kommunikation med vår rektor. Du leder det pedagogiska arbetet på plats i verksamheten. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Vi ser gärna att du engagerar dig i arbetets utformning och stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du besitter i ditt arbete.
Du har en förskollärarexamen och har erfarenhet av hur läroplanen omsätts i förskolan. Meriterande är om du även har vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och kollegor.
Tjänsten är på deltid till heltid med tillträde så snart som möjligt från 1 januari. Vi tillämpar provanställning 6 månader med sikte på förlängning till fast tjänst. Vår verksamhet är medlemmar i Fremia och villkoren i avtalen utgår därifrån. Lön efter överenskommelse.
För mer information kontakta rektor Tina Schaffer på mail [email protected] eller 073-024 91 63?. Visa mindre

Central pedagogisk utvecklare - ledningsstöd

Ett jobb med plats för engagemang Vi söker en legitimerad förskollärare som brinner för utveckling. I rollen som central pedagogisk utvecklare kommer du att driva förbättringsarbete inom förskoleorganisationen i nära samarbete med verksamhetschef och rektorer. En dag som pedagogisk utvecklare i förskolan I din roll som central pedagogisk utvecklare kommer du att arbeta nära verksamhetschef och rektorer för förskolorna i Krokoms kommun. Det handlar ytterst... Visa mer
Ett jobb med plats för engagemang

Vi söker en legitimerad förskollärare som brinner för utveckling. I rollen som central pedagogisk utvecklare kommer du att driva förbättringsarbete inom förskoleorganisationen i nära samarbete med verksamhetschef och rektorer.
En dag som pedagogisk utvecklare i förskolan
I din roll som central pedagogisk utvecklare kommer du att arbeta nära verksamhetschef och rektorer för förskolorna i Krokoms kommun. Det handlar ytterst om att driva skolförbättringsarbete inom förskoleorganisationen samt vara ett kvalitativt ledningsstöd till verksamhetschef och rektorerna.
Ett tydligt fokus i rollen är att verka för en likvärdig utbildning av hög kvalitét på samtliga förskoleenheter i kommunen. I dina arbetsuppgifter ingår att driva förbättringsarbete med ett övergripande helhetsperspektiv på förskoleorganisationen, du kommer därför vara en del av i olika forum samt samverka tvärprofessionellt, i rollen arbetar du aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Som central pedagogisk utvecklare förväntas du kunna bidra med olika perspektiv, omvärldsbevaka, hålla dig uppdaterad med aktuell forskning samt strategiskt kunna planera för långsiktigt hållbara processer. För att lyckas i din roll behöver du ha samverkanskompetens, ett coachande förhållningssätt samt förmågan att skapa och upprätthålla tillitsfulla relationer.
Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år och är en av de mest barnrika kommunerna i Norrland. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen. Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus
Din kompetens
Du är:
legitimerad förskollärare, med ett antal års erfarenhet från arbete i förskolan och i och med detta väl förtrogen med läroplanen samt förtrogen med att driva systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan
trygg i din professionella roll och van att samverka med många olika människor
erfaren i att leda lärandeprocesser inom förskolan
intresserad av och har erfarenhet av att arbeta med lärmiljöer och pedagogisk dokumentation
intresserad och driven i att hantera digitala verktyg i en digital miljö
van att uttrycka dig väl i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har:
förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk
handledarutbildning, gärna med inriktning mot specialpedagogik eller likvärdig utbildning
utbildning till ateljerista- och/eller pedagogistautbildning
utbildning och erfarenhet inom genus och/eller mångfaldspedagogik

Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Av din ansökan framgår särskilt dina tankar om hur förskolans verksamhet kan utvecklas. Ansökan ska förutom personligt brev innehålla CV med referenser.
Sista ansökningsdag: 2023-11-26
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Välkommen med din ansökan!
En hälsning från din blivande chef
Välkommen att vara en del av vårt team! Här arbetar vi nära varandra för att skapa bästa förutsättningar för att barnen ska få god kvalitativ undervisning. Vi är modiga och tar oss an utmaningar och hittar lösningar tillsammans. Vi ska vara pålitliga och skapa tillitsfulla och trygga relationer.
Det är viktigt för mig att den goda värdegrunden genomsyrar verksamheten genom hel styrkedjan. Jag söker dig som vill göra skillnad och har barnets bästa i fokus.
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00 Visa mindre

Förskollärare Sånghusvallen och Junibackens förskolor, Byskogen-området Ås

Ett jobb med plats för utveckling Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Junibacken och Sånghusvallens förskola i Ås behöver vi nu 2st legitimerade förskollärare. Junibackens förskola har 2... Visa mer
Ett jobb med plats för utveckling

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till förskolan Junibacken och Sånghusvallens förskola i Ås behöver vi nu 2st legitimerade förskollärare. Junibackens förskola har 2 avdelningar där det finns ca 35 barn. Sånghusvallens har 7 avdelningar med ca 120 barn. Till dessa förskolor söker vi nu förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Till förskolan Junibacken och Sånghusvallens förskola i Ås behöver vi nu 2st legitimerade förskollärare. Junibackens förskola har 2 avdelningar där det finns ca 35 barn. Sånghusvallens har 7 avdelningar med ca 120 barn. Till dessa förskolor söker vi nu förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
En dag som Förskollärare
På både Junibacken och Sånghusvallens förskola kommer du arbeta i arbetslag med en förskollärar-kollega.
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik TAKK/AKK, är driven och har kunskap i utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer så är det meriterande.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi. Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
En hälsning från din blivande chef
Jag söker dig som är trygg i dig själv och kan bjuda på dig själv genom humor och många skratt. Min ambition är att bedriva en verksamhet med prestigelöshet och högt i tak, för mig som rektor är det viktigt med den sociala tryggheten för att vi ska må bra på vår arbetsplats.
Att kunna visa sig sårbar, att man har mer att lära och är nyfiken är i mina ögon ett professionellt arbetssätt. Jag ser det också som viktigt att vi är lösningsorienterad i arbetet och att vi inte hamnar i negativitet. Jag ser att konflikter kan utveckla oss OM vi säger saker på rätt sätt, och är en bra mottagare. För mig som rektor är det viktigt att vi är professionella, inte privata och att vi alltid har våra barn i fokus. Vi är alla lika mycket värda och jag är övertygad om att vi TILLSAMMANS kan göra underverk för våra barn. Så välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde i januari eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2023-11-12
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640–16100
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare Dungen, Dvärsätt

Ett jobb med plats för utveckling Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Dungen i Dvärsätt behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! Krokom, kommunen mitt i Jä... Visa mer
Ett jobb med plats för utveckling
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Dungen i Dvärsätt behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola, F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen. Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Dungens förskola har två avdelningar där det finns ca 34 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Till Dungen söker vi nu förskollärare med ett medforskande förhållningssätt och eget driv som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer
En dag som Förskollärare
På Dungen kommer du arbeta med två förskollärare och tre barnskötare uppdelade på de två avdelningarna. Ett nära samarbete mellan avdelningarna sker.
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Till stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogisk utvecklare och rektor.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
För tjänsten krävs att du är:
legitimerad förskollärare.
är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.

Vi ser gärna att du även har följande kompetenser eller erfarenheter:
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Utbildning inom TAKK, AKK och lågaffektivt bemötande är det meriterande.
Du utgår ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du har alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning.

I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde i januari 2024 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-11-26.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare, Bygdegården och Faxgärdets Förskolor

Ett jobb med plats för kreativitet och växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till Bygdegårdens förskola i Trångsviken, samt Faxgärdets förskola i Nälden behöver vi nu legitimerade Förskollärare.... Visa mer
Ett jobb med plats för kreativitet och växtkraft

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Bygdegårdens förskola i Trångsviken, samt Faxgärdets förskola i Nälden behöver vi nu legitimerade Förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Bygdegårdens förskola har två åldersindelade avdelningar. Faxgärdets förskola har fem avdelningar, åldersblandade grupper. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Till Bygdegårdens och Faxgärdets förskolor söker vi nu förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
En dag som förskollärare
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.
Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vi ser gärna att du utgår ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Du behöver vara didaktiskt skicklig och du lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor på ett inspirerande sätt.
Du är gärna kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan.
Du har dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du utbildning inom TAKK eller lågaffektivt bemötande så är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde i januari 2024 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-11-26.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.


Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-161 00 Visa mindre

Förskollärare med samisk språk- och kulturkompetens

Barn- och utbildningsförvaltningen söker Förskollärare med samisk språk- och kulturkompetens till Naestie, Änge Förskola - Ett jobb med plats för växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till N... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker
Förskollärare med samisk språk- och kulturkompetens till Naestie, Änge Förskola
- Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Naestie, Änge Förskola i Änge behöver vi nu en Förskollärare med samisk språk- och kulturkompetens. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!


Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Änge förskola har 3 avdelningar där det finns ca 40 barn varav 8 barn på Naestie. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

En dag på Naestie
Arbetet sker i barngrupp 1- 6 år och innebär att du, tillsammans med dina kollegor, tar ansvar för planering och genomförande av en bra pedagogisk verksamhet.
Tonvikten i tjänsten är att synliggöra, undervisa och utveckla en grupp barn i de samiska språken och kulturen. Förskolans läroplan och kommunala mål är styrdokument som ska följas ur ett samiskt perspektiv.
Det är viktigt att se varje barns särskilda behov och utifrån det planera verksamheten tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget. Vi arbetar i grupper med målsättning att stärka och utveckla varje individ både enskilt och i grupp.
Ditt uppdrag som förskollärare
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.
Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.


Din kompetens
Till Naestie söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Talar och skriver du nord- eller sydsamiska och är väl förtrogen med den samiska kulturen - Då kan det vara dig vi söker.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet - Då kan det vara dig vi söker.
Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor på ett inspirerande sätt - Då kan det nog vara dig vi söker.
Är du kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan - då är det kanske dig vi söker.
Har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning. Sök!
Vi söker dig som är utbildad Förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet som kan passa för åldersgruppen. Viktigare än formell utbildning är din kunskap och kompetens om den samiska kulturen och språket.
Du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor tycker vi är viktiga egenskaper för en förskollärare.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta.


Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i samband med vårterminen 2024 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2023-11-12.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare 50-100%, Föräldrakooperativet Jordgubben

Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling. Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock... Visa mer
Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock som lagar maten från grunden.
Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet när de kommer till oss. Tillsammans skapar vi upptäckarglädje och lär för livet.
För att trivas hos oss tycker du att undervisande verksamhet kan bedrivas ute likväl som inne. Du är positiv, engagerad och flexibel i ditt arbete och ser dina arbetskamraters kvalitéer och kompetenser.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är leder arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande
Vi söker i första hand dig som är erfaren och har arbetat på kooperativ tidigare. Du lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du är van vid att se till barnens intressen och tar med dem i utformningen av utbildningen. Du har vana av pedagogisk dokumentation samt grundläggande kunskaper kring digitala verktyg. Du har ett normkritiskt förhållningssätt, är professionell och positivt lagd i dina möten med barn och deras familjer. Du har lätt för att samarbeta, är initiativrik, förändringsorädd och har vana att ta ansvar.
Vi finns på Rödön, 20 minuter från Östersund och 10 minuter från Krokom
Övrigt: Bifoga lärarlegitimation och intyg i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Visa mindre

Förskollärare till Aspens förskola, Aspås

Barn- och utbildningsförvaltningen söker: Förskollärare till Aspens förskola, Aspås -Ett jobb med plats för växtkraft och glädje Vi söker en engagerad och lösningsorienterad förskollärare med ett lågaffektivt bemötande. Vill du vara med på en utvecklingsresa? – sök arbetet! Aspen vill framåt! Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekväm... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker:
Förskollärare till Aspens förskola, Aspås
-Ett jobb med plats för växtkraft och glädje
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad förskollärare med ett lågaffektivt bemötande. Vill du vara med på en utvecklingsresa? – sök arbetet! Aspen vill framåt!
Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekvämt pendlingsavstånd från Östersund.
Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen där de yngre barnen går och Solen, där de äldre barnen går. Förskolan har en fin gård och gångavstånd till skogen, pulkabacke, elljusspår och andra grönområden. Förskolan har ett dagligt samarbete med fritidshemmet Guldtuppen.


Vårt arbetssätt
Aspen arbetar utifrån temat Hållbara relationer – Hållbar kommunikation. Du som pedagog förväntas vara modellande i leken och arbeta utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. Vidare förväntas du bära ett lågaffektivt bemötande och en relationell barnsyn.
På Aspen arbetar vi systematiskt med att öka kvaliteten på undervisningen och omsorgen genom reflektion, avdelningsvis och under förskollärarforum. Det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat med ett årshjul där läsåret indelas i tre huvudfaser, inventeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Vi ställer oss frågan:
– Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?
Du som pedagog bör vara utvecklingsinriktad om du söker arbete på Aspen och du förväntas vara drivande i förändringsprocesserna som är påbörjade.


En dag på Aspen
Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor.
Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag. Vi planerar undervisningen med hjälp av FöPP:ar, förskolans pedagogiska planeringar och använder systemet InfoMentor för att synliggöra dessa, samt barnens lärandeprogression. I InfoMentor dokumenterar vi på både grupp- och individnivå. Du som förskollärare får tillgång till eget digitalt verktyg för att möjliggöra detta. I arbetet som förskollärare behöver du vara engagerad i utvecklingsarbete och ha ett eget driv i att vilja utveckla dig själv.
På Aspen kommer du att arbeta tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare där tanken är att vi arbetar som ”ett hus”. Förskollärarna träffas en gång i veckan för att reflektera tillsammans i huset, samt att avdelningens personal har möjlighet att reflektera en gång i veckan. Du kommer även ha kontinuerliga träffar med vår specialpedagog som kan stötta dig både i det förebyggande och åtgärdande arbetet på avdelningen och förskolan. Du har också egen planeringstid.


Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad, legitimerad förskollärare.
För att trivas på vår förskola tror vi att du är en ambitiös, lösningsorienterad och driven pedagog. Du är positiv och bemöter andra med respekt och du ser barnet som kompetent och medskapande.
Eftersom att arbetet i arbetslaget och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande. Visa mindre

Förskollärare Hovgläntans förskola

Ett jobb med plats för växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Till Hovgläntans förskola behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län.... Visa mer
Ett jobb med plats för växtkraft

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Till Hovgläntans förskola behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år och är en av de mest barnrika kommunerna i Norrland. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen. Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Hovgläntans förskola har 5 avdelningar där det finns ca 80 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Till Hovgläntan söker vi nu förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Välkommen med din ansökan!
En dag som Förskollärare
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande är det meriterande.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet. . Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi. Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde i januari eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-11-26.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-16100 Visa mindre

Förskollärare på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Hjärtligt välkommen att arbeta som förskollärare tillsammans med oss på PersonalExpressen Förskolebemanning! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag förskolan! Nu söker vi dig som är legitimerad förskollärare och som vill arbeta tillsammans med oss som konsult! Vi erbjuder en lång rad bemanningsuppdrag över hela landet inom såväl på privata som på kommunala förskolor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa ju... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som förskollärare tillsammans med oss på PersonalExpressen Förskolebemanning!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag förskolan! Nu söker vi dig som är legitimerad förskollärare och som vill arbeta tillsammans med oss som konsult!
Vi erbjuder en lång rad bemanningsuppdrag över hela landet inom såväl på privata som på kommunala förskolor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad i landet, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Skara eller Sandviken. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Hos oss är det en kärnfråga att du som vår förskollärare alltid får vara en aktiv del i din egen schemaläggning. Därtill ser vi alltid till att du erhåller en hög lön när du är ute på ett uppdrag tillsammans med oss. Vi är experter på att löneförhandla åt våra konsulter och på så vis kan du alltid känna dig trygg hos oss att vi förhandlat fram den högsta möjliga lönen åt dig inför varje enskilt bemanningsuppdrag!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för förskollärare!
Vi tror på att ha Sveriges bästa förskollärare anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra.
PersonalExpressen förmedlar professionell, ambitiös och jordnära vård- och omsorgspersonal efter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de konsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Skolan och förskolan ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra förskollärare och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig för bemanningsuppdrag.
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt vi kan för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Lärare Förskoleklass till Sånghusvallens skola

– Ett jobb med plats för växtkraft Ås är ett samhälle som präglas av nybyggaranda samtidigt som det har en lång historia. Tack vare inflyttningen har kommunen byggt två nya, energikloka skolor som med råge uppfyller framtidens miljökrav. Till Sånghusvallens skola söker vi nu en lärare i förskoleklass som vill vara en del i det gemensamma arbetet mot kommunens vision: ’’Vi gör plats för växtkraft’’. Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommu... Visa mer
– Ett jobb med plats för växtkraft

Ås är ett samhälle som präglas av nybyggaranda samtidigt som det har en lång historia. Tack vare inflyttningen har kommunen byggt två nya, energikloka skolor som med råge uppfyller framtidens miljökrav.
Till Sånghusvallens skola söker vi nu en lärare i förskoleklass som vill vara en del i det gemensamma arbetet mot kommunens vision: ’’Vi gör plats för växtkraft’’.

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. . Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.

En dag på Sånghusvallens skola
Sånghusvallens skola ligger i området Byskogen, 6 kilometer väster om Östersund. Skolan är en F-6 skola med fyra integrerade fritidshem och här går cirka 200 elever. Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
En annan viktig del är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål. Det finns stora möjligheter att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer. Du kommer vara en viktig del i arbetslaget och skapar tillsammans med elever och kollegor förutsättningar för lärande och kunskapsförmedlande.


Din kompetens
Du som söker har en grundskollärarexamen med behörighet och legitimation mot åk F-6.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete. Du ser arbetslaget som en resurs och det är självklart för Dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter.
Du har empatisk förmåga och tycker om att samarbeta, vilket även är viktigt för att kunna ha en god relation med elever, föräldrar och övrig personal.
Det är meriterande om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk.


Utvecklas med glädje
Ditt uppdrag är viktigt för att utveckla våra pedagogiska verksamheter. Krokoms kommuns vision är ”Vi gör plats för växtkraft”, som Lärare är du en viktig del i detta gemensamma arbete.

Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde inför höstterminen 2023.
Sista ansökningsdatum 2023-06-30.


Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta inte med din ansökan.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga kontaktpersoner nås genom kommunens växel, 0640 161 00 Visa mindre

Förskollärare, Droppens Förskola

Ett jobb med plats för kreativitet och utveckling Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till Droppens Förskola i Ytterån, behöver vi nu en legitimerad Förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktig... Visa mer
Ett jobb med plats för kreativitet och utveckling

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Droppens Förskola i Ytterån, behöver vi nu en legitimerad Förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för verksamheten i grundskola, den anpassade grundskolan, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Droppens förskola har 3 avdelningar där det finns ca 30 barn. Avdelningen Fallet arbetar med de yngsta barnen medan Bäcken och Forsen har ett nära samarbete med varandra. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Till Droppens Förskola söker vi nu förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
En dag som förskollärare
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.
Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vi ser gärna att du utgår ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Du behöver vara didaktiskt skicklig och du lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor på ett inspirerande sätt.
Du är gärna kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan.
Du har dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde i oktober eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-09-24.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare Bjäkerdalen och Laxens förskolor

Ett jobb med plats för växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolan Bjäkerdalen i Föllinge och Laxen i Laxsjö behöver vi nu två förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! ... Visa mer
Ett jobb med plats för växtkraft

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till förskolan Bjäkerdalen i Föllinge och Laxen i Laxsjö behöver vi nu två förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år och är en av de mest barnrika kommunerna i Norrland. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, den anpassade grundskolan, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen. Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Bjäkerdalens förskola har 2 avdelningar där det finns ca 21 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Laxens förskola har 1 avdelningar där det finns ca 13 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Till Bjäkerdalen och Laxen söker vi nu förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
En dag som Förskollärare
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.
Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vi ser gärna att du utgår ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du behöver vara didaktiskt skicklig och du lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor på ett inspirerande sätt. Du är gärna kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan. Du har dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde i januari eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-10-24.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-161 00 Visa mindre

Driven förskollärare till Vintergatans förskola i Byskogen, Ås.

Vintergatans förskola utökar sitt arbetslag och söker dig som är en driven och erfaren förskollärare som vill vara med och utveckla vår nya förskola i vackra Byskogen. Förskolan drivs i privat regi av Solens Strålar AB som även har en förskola i Alsen. Även den en liten förskola med en avdelning. Vi tror på de små förskolorna uppgift som ett viktigt komplement, men ser att de verksamheterna mår bra av ett större arbetslag, gemensam ledning och gemensam fo... Visa mer
Vintergatans förskola utökar sitt arbetslag och söker dig som är en driven och erfaren förskollärare som vill vara med och utveckla vår nya förskola i vackra Byskogen.
Förskolan drivs i privat regi av Solens Strålar AB som även har en förskola i Alsen. Även den en liten förskola med en avdelning. Vi tror på de små förskolorna uppgift som ett viktigt komplement, men ser att de verksamheterna mår bra av ett större arbetslag, gemensam ledning och gemensam fortbildning. Därför har vi en gemensam rektor på förskolorna och möjlighet till utbyte mellan förskollärarna och de andra pedagogerna på förskolorna på gemensamma utvecklingsdagar.
Vi har en ekologisk, giftfri inriktning i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till naturen i omgivningen. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
17 barn i blandade åldrar finns det plats för på förskolan där vi är tre pedagoger, en rektor och en köksansvarig i personalgruppen.
Nu söker vi en driven och erfaren förskollärare till arbetslaget. Som förskollärare hos oss arbetar du i nära kommunikation med vår rektor.
Din roll är att leda det pedagogiska arbetet på plats i vardagen och att ansvara för att hela arbetslaget blir delaktiga i planering, genomförande och dokumentation. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Att utbildningen utvärderas, reflekteras över och följs upp i det löpande systematiska kvalitetsarbetet, SKA. Stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du själv besitter i ditt arbete.
Du har en förskollärare eller lärarexamen och har erfarenhet av hur läroplanen omsätts i förskolan. Meriterande är om du även har vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och kollegor och ha en positiv nyfikenhet och vilja att utveckla och driva saker.
Tjänsten är på heltid med tillträde hösten 2023. Vi tillämpar provanställning 6 månader med sikte på förlängning till fast tjänst. Vår verksamhet är medlemmar i Fremia och villkoren i avtalen utgår därifrån. Lön efter överenskommelse.
Goda bussförbindelser finns med Östersunds stadsbussar eller Länstrafiken till Vintergatan som ligger på Orionvägen 6.
För mer information kontakta Tina Schaffer på 073-024 91 63 eller [email protected] Visa mindre

Förskollärare till centrala Krokom

-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Till centrala Krokom där vi bygger ny förskola, söker vi nu en kreativ förskollärare som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Är du en förskollärare som utgår ifrån en helhetssyn på barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet - då kan det vara dig vi söker. Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens inneh... Visa mer
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Till centrala Krokom där vi bygger ny förskola, söker vi nu en kreativ förskollärare som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Är du en förskollärare som utgår ifrån en helhetssyn på barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet - då kan det vara dig vi söker.
Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll, för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor, på ett inspirerande sätt - då kan det nog vara dig vi söker.
Är du kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan - då är det säkert dig vi söker!
Vill du inom kort arbeta på en stor, nybyggd förskola och samverka med kollegor mot en gemensam vision? Föredrar du arbetsglädje och ett gemensamt arbetssätt med tydliggörande pedagogik? Vill du också synliggöra barnens perspektiv i din undervisning. – Sök!


Framtidens förskola
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolans verksamhet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete.
Arbetet som förskollärare innebär till stor del samverkan med andra tvärprofessionella yrkeskompetenser där barnets utveckling och barnets bästa är i centrum.
Stor vikt läggs också vid det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Här i centrala Krokom står vi inför en nybyggnation. Vill du delta i processen och vara med och utforma den nya förskolans olika lärmiljöer och skapa scaffoldingstöttande undervisningsmiljöer där kollegialt lärande och kompetensutveckling sker genom nätverksträffar och pedagogiska caféer.
Ta chansen och sök till en fantastiskt spännande resa tillsammans med barn och vårdnadshavare.


Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och väl förtrogen med de nationella styrdokumenten.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan och tycker om att dramatisera och använda din fantasi så är det meriterande.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter och verkar utifrån de förutsättningar som finns och har fokus på uppdraget.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Självledarskap och god självkännedom värderas högt.
Digital kompetens och intresse för IKT, utifrån uppdraget, är ett krav.


Övrigt
En tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum är 2023-04-27.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.Fackliga kontaktpersoner nås genom Krokoms kommuns växel, 0640- 161 00 Visa mindre

Driven förskollärare till Vintergatans förskola i Byskogen, Ås.

Vintergatans förskola utökar sitt arbetslag och söker dig som är en driven och erfaren förskollärare som vill vara med och utveckla vår nya förskola i vackra Byskogen. Förskolan drivs i privat regi av Solens Strålar AB som även har en förskola i Alsen. Även den en liten förskola med en avdelning. Vi tror på de små förskolorna uppgift som ett viktigt komplement, men ser att de verksamheterna mår bra av ett större arbetslag, gemensam ledning och gemensam fo... Visa mer
Vintergatans förskola utökar sitt arbetslag och söker dig som är en driven och erfaren förskollärare som vill vara med och utveckla vår nya förskola i vackra Byskogen.
Förskolan drivs i privat regi av Solens Strålar AB som även har en förskola i Alsen. Även den en liten förskola med en avdelning. Vi tror på de små förskolorna uppgift som ett viktigt komplement, men ser att de verksamheterna mår bra av ett större arbetslag, gemensam ledning och gemensam fortbildning. Därför har vi en gemensam rektor på förskolorna och möjlighet till utbyte mellan förskollärarna och de andra pedagogerna på förskolorna på gemensamma utvecklingsdagar.
Vi har en ekologisk, giftfri inriktning i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till naturen i omgivningen. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
17 barn i blandade åldrar finns det plats för på förskolan där vi är tre pedagoger, en rektor och en köksansvarig i personalgruppen.
Nu söker vi en driven och erfaren förskollärare till arbetslaget. Som förskollärare hos oss arbetar du i nära kommunikation med vår rektor.
Din roll är att leda det pedagogiska arbetet på plats i vardagen och att ansvara för att hela arbetslaget blir delaktiga i planering, genomförande och dokumentation. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Att utbildningen utvärderas, reflekteras över och följs upp i det löpande systematiska kvalitetsarbetet, SKA. Stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du själv besitter i ditt arbete.
Du har en förskollärare eller lärarexamen och har erfarenhet av hur läroplanen omsätts i förskolan. Meriterande är om du även har vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och kollegor och ha en positiv nyfikenhet och vilja att utveckla och driva saker.
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt. Vi tillämpar provanställning 6 månader med sikte på förlängning till fast tjänst. Vår verksamhet är medlemmar i Fremia och villkoren i avtalen utgår därifrån. Lön efter överenskommelse.
Goda bussförbindelser finns med Östersunds stadsbussar eller Länstrafiken till Vintergatan som ligger på Orionvägen 6.
För mer information kontakta Tina Schaffer på 073-024 91 63 eller [email protected] Visa mindre

Förskollärare med samisk språk och kulturkompetens till Naestie

- Ett jobb med plats för växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till Naestie, Förskola i Änge behöver vi nu en Förskollärare med samisk språk och kulturkompetens. Sök till oss och gör skillna... Visa mer
- Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Naestie, Förskola i Änge behöver vi nu en Förskollärare med samisk språk och kulturkompetens. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Änge förskola har 3 avdelningar där det finns ca 40 barn varav 10 barn på Naestie. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
En dag på Naestie
Arbetet sker i barngrupp 1- 6 år och i innebär att du, tillsammans med dina kollegor, tar ansvar för planering och genomförande av en bra pedagogisk verksamhet.
Tonvikten i tjänsten är att synliggöra, undervisa och utveckla en grupp barn i de samiska språken och kulturen. Förskolans läroplan och kommunala mål är styrdokument som ska följas ur ett samiskt perspektiv.
Det är viktigt att se varje barns särskilda behov och utifrån det planera verksamheten tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget. Vi arbetar i grupper med målsättning att stärka och utveckla varje individ både enskilt och i grupp.
Din kompetens
Till Naestie söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Talar och skriver du nord- eller sydsamiska och är väl förtrogen med den samiska kulturen - Då kan det vara dig vi söker.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet - Då kan det vara dig vi söker.
Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor på ett inspirerande sätt - Då kan det nog vara dig vi söker.
Är du kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan - då är det kanske dig vi söker.
Har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning. Sök!
Ditt uppdrag som förskollärare
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.
Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Vi söker dig som är utbildad Förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet som kan passa för åldersgruppen. Viktigare än formell utbildning är din kunskap och kompetens om den samiska kulturen och språket.
Du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor tycker vi är viktiga egenskaper för en förskollärare.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde i samband med höstterminen 2023 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-04-02.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare, Änge Förskola

- Ett jobb med plats för växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till Änge Förskola i Änge, Offerdal behöver vi nu en legitimerad Förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! Kroko... Visa mer
- Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Änge Förskola i Änge, Offerdal behöver vi nu en legitimerad Förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Änge förskola har 3 avdelningar där det finns ca 40 barn. En av avdelningarna har samisk profilering. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
En dag som Förskollärare
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Till Änge Förskola söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet - Då kan det vara dig vi söker.
Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor på ett inspirerande sätt - Då kan det nog vara dig vi söker.
Är du kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan - då är det kanske dig vi söker!
Har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning. Sök!
Ditt uppdrag som förskollärare
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.
Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit. Spelar du gitarr, eller vill du lära dig - kul!
Har du humor och är ambitiös på samma gång. Är du professionell i din yrkesroll och alltid sätter barnet i det främsta rummet - Sök!
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde i samband med höstterminen 2023 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-04-02.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Förskollärare till Dvärsättsområdet

- Ett jobb med plats för växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolorna Dungen och Grönänge i Dvärsätt behöver vi nu förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt! Krokom, k... Visa mer
- Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till förskolorna Dungen och Grönänge i Dvärsätt behöver vi nu förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Dungens förskola har två avdelningar där det finns ca 34 barn och Grönänge förskola har tre avdelningar med ca 51 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi vill att våra förskolor ska vara en plats där vi tillsammans bygger upp livslånga relationer till varandra och vår omvärld. En plats där olikheten blir ett värde och där är allas bidrag blir viktiga för ett hållbart lärande. Utifrån det söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa inbjudande undervisningsmiljöer där vi förundras tillsammans med barnen.
En dag som Förskollärare
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårt arbetssätt och förhållningssätt som blir det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör barnens nyfikenhet, uttryck och deras lärande.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara en lyssnande pedagog som tar till vara barnens tankar och idéer och skapar miljöer som genomsyras av dessa. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger, den kreativa leken och undervisningen får ta plats och sträcker sig över hela dagen. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet.
Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg förebild för såväl barn som arbetskamrater. Du bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi i ett salutogent perspektiv.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att driva verksamheten framåt, samarbeta, kommunicera, reflektera, ta ansvar, och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Vi ser gärna att du även har erfarenheter och nyfikenheter för Reggio Emilias filosofi.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum 2022-04-02.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förstelärare i Krokoms kommun

Krokoms kommun har ca 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer för varje år. Var femte invånare är barn/skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor i kommunen. I Krokoms kommun har vi över tid drivit ett gemensamt utvecklingsarbete med stöd av förstelärare. Du har nu chansen att vara en del i detta! Vi söker pedagoger som även vill ha ett uppdrag som förstelärare, till alla kommunens rektorsområden. Ditt uppdrag som fö... Visa mer
Krokoms kommun har ca 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer för varje år. Var femte invånare är barn/skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor i kommunen.
I Krokoms kommun har vi över tid drivit ett gemensamt utvecklingsarbete med stöd av förstelärare. Du har nu chansen att vara en del i detta! Vi söker pedagoger som även vill ha ett uppdrag som förstelärare, till alla kommunens rektorsområden.


Ditt uppdrag som förstelärare
Parallellt med undervisning som lärare, driver du som förstelärare ett systematiskt utvecklingsarbete för elevers ökade måluppfyllelse tillsammans med rektor och övrig personal. Du ingår även i kommunens nätverk av förstelärare och har där en roll att planera och leda bestående och långsiktigt utvecklingsarbete mot en ökad undervisningskvalitet i alla kommunens skolor.
Förväntade effekter på ditt uppdrag är att det utifrån forskning och beprövad erfarenhet ska bidra till en spridning av ökad undervisningskvalitet (bilaga – läs mer här) på både enhets och kommunal nivå och därigenom stödja arbetet med att öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Ditt uppdrag kommer kontinuerligt följas upp och utvärderas för att nå uppställda mål.


Gemensamma arbetsuppgifter för alla förstelärare
Arbetsuppgifterna som är gemensamma för alla förstelärare i Krokoms kommun:
· Förstelärare har uppdrag att leda det kollegiala lärandet och främja likvärdig undervisning inom och mellan skolorna i kommunen.
· I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera gemensamma studiedagar.
· Förstelärare ska vara en positiv förebild och ambassadör för skolverksamheten i Krokoms kommun.
· Förstelärare förväntas agera som trygg handledare för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.


Förstelärarens huvuduppdrag inom respektive rektorsområde
Arbetsuppgifter för försteläraren, som är specifika inom respektive rektorsområde:
Aspås
Åk F-6: Differentierad undervisning/organisera lärandesituationer
Åk 4-6: Utveckla undervisningen inom matematik och/eller NO
Kontaktperson: Emma Johansson, rektor [email protected]

Dvärsätt
Åk F-6: grundskola och grundsärskola: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål främst inom hälsofrämjande insatser.
Kontaktperson: Annika Widén, rektor [email protected]


Föllinge
Åk F-9: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål relationellt ledarskap och differentierad undervisning.
Fritidshem: Leda det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skolans prioriterade områden.
Kontaktperson: Kirsi Mickelsson, rektor [email protected]

Hissmo/Kvarnback
Åk F-3: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål utifrån språkutvecklande arbetssätt och värdegrundsarbete.
Åk 4-6: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål utifrån språkutvecklande arbetssätt och värdegrundsarbete.
Kontaktperson: Tåve Leithe, rektor [email protected]


Hov/Nälden
Åk F-6: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål
Fritidshem: Främja trygghet och studiero
Kontaktperson: Mona Wänseth, tf rektor [email protected]


Nyheden
Åk 7-9: Differentierad undervisning och ledarskapet i klassrummet.
Samordna och utveckla övergångar vad gäller progression i undervisningen
Kontaktperson: Tona Wörlén, rektor [email protected]


Rödön/Trångsviken
Åk F-6: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål
Fritidshem: Främja trygghet och studiero
Kontaktperson: Sara Wikman, rektor [email protected]


Sånghusvallen
Åk F-6: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete.
Fritidshem: Främja trygghet och studiero
Kontaktperson: Jenny Olofsson, rektor [email protected]

Ås
Åk F-6: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål främst inom språkutvecklande arbetssätt.
Fritidshem: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål främst inom språkutvecklande arbetssätt.
Kontaktperson: Lotta Bergstrand, rektor F-6 [email protected]

Åk 7-9: Främjande skolutvecklingsarbete, utifrån skolans prioriterade mål främst inom differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer.
Kontaktperson: Magnus Myrenhammar, rektor 7-9 [email protected]


Änge/Kaxås
Åk F-6: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål främst inom ledarskap/NPF och lärmiljöer
Fritidshem: Leda det systematiska kvalitetsarbetet
Kontaktperson: Sofia Ring, rektor F-6 [email protected]

Änge
Åk 7-9: Främjande skolutvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade mål främst inom ledarskap/NPF alternativt Ma/NO.
Kontaktperson: Malin Hellqvist, rektor 7-9 [email protected]


Information om tjänsten som pedagog och förstelärare
Grunden är en tillsvidareanställning som pedagog i Krokoms kommun på 100%. Förordnandet som förstelärare i respektive rektorsområde, sträcker sig mellan 2023-08-16 till 2026-08-15, dvs. 3 år. Uppdraget som förstelärare utförs inom befintlig arbetstid. Arbetet leds av respektive rektor.
Uppdraget som förstelärare kan avslutas tidigare, från både arbetsgivare och arbetstagarens sida, med tre månaders uppsägningstid.
Lönetillägg utgår på 5000 kr per månad för uppdraget som förstelärare.

Kvalifikationskrav för tjänsten som förstelärare
För att vara behörig att söka tjänsten som förstelärare ska du:
· vara lärare med lärarlegitimation
· ha arbetat minst fyra år i yrket
För tjänsten som förstelärare behöver du undervisa minst 50% (enligt reglerna för statsbidraget).

Övrig information
Sista ansökningsdag är 2023-02-26.
I din ansökan med CV och personligt brev, behöver du beskriva vilken eller vilka av tjänsterna i de olika rektorsområdena som du ställer dig sökande till (skriv rektorsområde samt vilket uppdrag, dvs. årskurs/fritidshem).
Mer information kring förstelärartjänsten lämnas av respektive rektor för respektive huvuduppdrag.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-16100
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till flera förskolor i Krokoms kommun

Förskollärare till Bygdegården, Faxgärdet, Droppen, Bjäkerdalen och Laxens förskolor. - Ett jobb med plats för växtkraft Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till flera av våra förskolor i Krokoms kom... Visa mer
Förskollärare till Bygdegården, Faxgärdet, Droppen, Bjäkerdalen och Laxens förskolor.
- Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till flera av våra förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare – Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Vi söker förskollärare till följande förskolor:
Bygdegårdens förskola i Trångsviken, Faxgärdets förskola i Nälden, Droppens förskola i Ytterån, Bjäkerdalens förskola i Föllinge, samt Laxens förskola i Laxsjö.
Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
En dag som Förskollärare
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Din kompetens
För tjänsten som förskollärare krävs att du är Legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i förskola och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och en öppen attityd. Vi ser också att du har en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet och har en grundläggande IKT-kompetens.
Du har empatisk förmåga att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Du kan skapa struktur, har ett öga för detaljer och brinner för arbete med människor, såväl vuxna som barn i en mångkulturell miljö.
Övrig information
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Skriv gärna i din ansökan vilken eller vilka förskolor du är intresserad av att arbeta på.
Sista ansökningsdatum 2023-04-02
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Krokoms kommun söker timvikarier till förskolan

Vill du vara vår timvikarie i ett av de viktigaste jobben som finns, så sök till oss. Har du behov av ett extrajobb, är du ny på arbetsmarknaden, är du nyfiken på yrket inom förskoleområdet – då finns extra-jobb i våra förskolor, med plats för glädje och växtkraft! Som timvikarie arbetar du med barn i förskola, med en chans att både ha en meningsfull uppgift samt att du får en erfarenhet av att jobba inom området. Är du beredd att stå i ett viktigt och ans... Visa mer
Vill du vara vår timvikarie i ett av de viktigaste jobben som finns, så sök till oss. Har du behov av ett extrajobb, är du ny på arbetsmarknaden, är du nyfiken på yrket inom förskoleområdet – då finns extra-jobb i våra förskolor, med plats för glädje och växtkraft!
Som timvikarie arbetar du med barn i förskola, med en chans att både ha en meningsfull uppgift samt att du får en erfarenhet av att jobba inom området. Är du beredd att stå i ett viktigt och ansvarsfullt arbete, då är det dig vi söker som timvikarie. Vi behöver just dig, just nu!


En dag i förskolans värld
Att vara timvikarie i Krokoms kommun, innebär att du får ett uppdrag att tillsammans med ordinarie personal få verksamheten i förskola att fungera på bästa sätt för barn. Hos oss har vi 21 förskolor för barn mellan 1-6 år, spridda över hela kommunen. Ditt uppdrag kan röra sig om enstaka dagar och arbetspass på olika förskolor eller längre period på en och samma.
På förskolan blandas aktivitet med basbehov och pedagogisk verksamhet. Ditt uppdrag blir såklart att vara med barnen och hjälpa till med inlärningen, som ofta sker genom lek och aktiviteter ute och inne och du blir en trygg förebild och vuxen person.


Din kompetens
Minikrav för att vara timvikarie:
· Du behöver inte vara utbildad för att jobba som timvikarie. Det är en fördel om du ändå har en utbildning som handlar om pedagogiskt arbete bland barn och unga. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete i förskola. En bra merit är också om du kanske har egna barn eller har erfarenhet av mindre syskon eller släktingars/vänners barn.
· Du har ett stort intresse för att verka för barns lärande och utveckling. Du sätter barnets bästa i första rummet och du tycker om att arbeta med och möta människor, i det här fallet alla barn.
· Du är flexibel och har en bra anpassningsförmåga, vi söker dig som tycker om att samarbeta med kollegor kring uppdraget och har stor känsla för ansvar.
· Vi söker dig som är från 18 år och uppåt.
· Vi söker personer i alla åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter.
· Du behöver förstå och kunna ta till dig information på svenska, både i tal och skrift. Du behöver också själv kunna göra dig förstådd på svenska i både tal och skrift.
· Du behöver uppfylla rätten för att kunna arbeta i Sverige


Ett krav för att få arbeta inom verksamheten, är att lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Om du blir aktuell för vikariat, så behöver du beställa ett sådant utdrag hos Polisen. Begäran görs på Polisens webbsida www.polisen.se


Övrig information
Vikariaten är anställning av kortare slag till att börja med, så får både vi och du se om allt fungerar. Därefter kan längre vikariat finnas att fortsätta med.
Det kan variera var behoven finns geografiskt, så ange var i Krokoms kommun du kan tänka dig att vikariera.
Omfattningen av arbetet är både deltid och heltidsvikariat, där det beror på behoven i verksamheten och också hur mycket du har möjlighet att vikariera.
Vi har löpande rekrytering så tveka inte att söka direkt. Våra behov är stora, så för dig som kan, så finns arbete att kliva på inom närmaste tiden.


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0640-16100 Visa mindre

Förskollärare till Faxgärdet och Bygdegårdens förskolor

- Ett jobb med plats för kreativitet och glädje! Är du en utbildad förskollärare som drivs av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för... Visa mer
- Ett jobb med plats för kreativitet och glädje!
Är du en utbildad förskollärare som drivs av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker!


Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Faxgärdets förskola ligger i natursköna Nälden, ca 30 minuter från Östersund. Här bygger man just nu en ny hållplats för tåg i Nälden, det blir då möjligt att tågpendla till och från Nälden. Förskolan består av 5 avdelningar, där det går ca 17 barn per avdelning.
Bygdegårdens förskola ligger i Trångsviken med närhet till Storsjön och naturen, mellan Åre och Östersund. Varje dag serveras näringsrik mat på förskolan, som tillagas i byns restaurang.
En dag på förskolan
Till våra förskolor, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Du får möjlighet att arbeta i ett mångkulturellt område vilket gör det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Att arbeta med inkludering, delaktighet och språkutveckling med bärande idéer är en viktig del i uppdraget.
Verksamheterna utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.
Din kompetens
För att lyckas i uppdraget är du färdig med din förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de yngre åren samt innehar legitimation. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Som person är du utåtriktad, idérik och tycker om att ta egna initiativ. Du kan skapa struktur, har ett öga för detaljer och brinner för arbete med människor, såväl vuxna som barn i en mångkulturell miljö.
Du har goda språkliga kunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Din empatiska förmåga att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare är viktiga egenskaper.
Som pedagogisk ledare tycker du om att ta ansvar och kan leda både mindre och större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och en öppen attityd. Vi ser också att du har en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet och har en grundläggande IKT-kompetens.
Eftersom att arbetet i arbetslagen och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande.
Utvecklas med glädje
I Krokom gör vi plats för växtkraft. Inom barn och utbildning betyder det att vi är medvetna om sambandet mellan trivsel på arbetsplatsen och förmågan att samla kraft och inspiration till att undervisa och stötta barn och elever på deras väg mot ökad måluppfyllelse.
Vår ambition som din blivande arbetsgivare är att ge dig som anställd det stöd och de förutsättningar du behöver för att kunna ge ditt allra bästa till våra barn och elever.


Övrig information
Tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum är 2022-12-02
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan, rekrytering kan avbrytas tidigare om tjänsterna tillsätts.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Aspens förskola

-Ett jobb med plats för växtkraft och glädje Vi söker en engagerad och lösningsorienterad förskollärare med ett lågaffektivt bemötande. Vill du vara med på en utvecklingsresa? – sök arbetet! Aspen vill framåt! Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekvämt pendlingsavstånd från Östersund. Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen ... Visa mer
-Ett jobb med plats för växtkraft och glädje
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad förskollärare med ett lågaffektivt bemötande. Vill du vara med på en utvecklingsresa? – sök arbetet! Aspen vill framåt!
Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekvämt pendlingsavstånd från Östersund.
Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen där de yngre barnen går och Solen, där de äldre barnen går. Förskolan har en fin gård och gångavstånd till skogen, pulkabacke, elljusspår och andra grönområden. Förskolan har ett dagligt samarbete med fritidshemmet Guldtuppen.
Vårt arbetssätt
Aspen arbetar utifrån temat Hållbara relationer – Hållbar kommunikation. I år lyder de prioriterade målsättningarna att:
Se och utveckla barnens lärande i leken och
Skapa tillgänglig kommunikation i sociala sammanhang
Det innebär att du som pedagog förväntas vara modellande i leken och arbeta utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. Vidare förväntas du bära ett lågaffektivt bemötande och en relationell barnsyn.
På Aspen arbetar vi systematiskt med att öka kvaliteten på undervisningen och omsorgen genom reflektion, avdelningsvis och under förskollärarforum. Det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat med ett årshjul där läsåret indelas i tre huvudfaser, inventeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Vi ställer oss frågan:
– Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?
Du som pedagog bör vara utvecklingsinriktad om du söker arbete på Aspen och du förväntas vara drivande i förändringsprocesserna som är påbörjade.
En dag på Aspen
Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor.
Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag. Vi planerar undervisningen med hjälp av FöPP:ar, förskolans pedagogiska planeringar och använder systemet InfoMentor för att synliggöra dessa samt barnens lärandeprogression. I InfoMentor dokumenterar vi på både grupp och individnivå. Du som förskollärare får tillgång till eget digitalt verktyg för att möjliggöra detta. I arbetet som förskollärare behöver du vara engagerad i utvecklingsarbete och ha ett eget driv i att vilja utveckla dig själv.
På Aspen kommer du att arbeta tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare där tanken är att vi arbetar som ”ett hus”. Förskollärarna träffas en gång i veckan för att reflektera tillsammans i huset, samt att avdelningens personal har möjlighet att reflektera en gång i veckan. Du kommer även ha kontinuerliga träffar med vår specialpedagog som kan stötta dig både i det förebyggande och åtgärdande arbetet på avdelningen och förskolan. Du har också egen planeringstid.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning på universitetsnivå som kan passa för åldersgruppen.
För att trivas på vår förskola tror vi att du är en ambitiös, lösningsorienterad och driven pedagog. Du är positiv och bemöter andra med respekt och du ser barnet som kompetent och medskapande.
Eftersom att arbetet i arbetslaget och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande.
Övrig information
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag, 29 januari 2022.
Intervjuer kommer att ske löpande vilket betyder att tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum passerat. Vänta inte med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hör gärna av dig till rektor om du vill veta mer om hur vi arbetar! Visa mindre

Förskollärare, Föräldrakooperativet Jordgubben

Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling. Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock... Visa mer
Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock som lagar maten från grunden.
Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet när de kommer till oss. Tillsammans skapar vi upptäckarglädje och lär för livet.
För att trivas hos oss tycker du att undervisande verksamhet kan bedrivas ute likväl som inne. Du är positiv, engagerad och flexibel i ditt arbete och ser dina arbetskamraters kvalitéer och kompetenser.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.
Du är utbildad förskollärare med erfarenhet. Du lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du är van vid att se till barnens intressen och tar med dem i utformningen av utbildningen. Du har vana av pedagogisk dokumentation samt grundläggande kunskaper kring digitala verktyg. Du har ett normkritiskt förhållningssätt, är professionell och positivt lagd i dina möten med barn och deras familjer. Du har lätt för att samarbeta, är initiativrik, förändringsorädd och har vana att ta ansvar.
Vi finns på Rödön, 20 minuter från Östersund och 10 minuter från Krokom
Övrigt: Bifoga lärarlegitimation och intyg i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Visa mindre

Krokoms kommun söker timvikarier till förskolan

Vill du vara vår timvikarie i ett av de viktigaste jobben som finns, så sök till oss. Har du behov av ett extrajobb, är du ny på arbetsmarknaden, är du nyfiken på yrket inom förskoleområdet – då finns extra-jobb i våra förskolor, med plats för glädje och växtkraft! Som timvikarie arbetar du med barn i förskola, med en chans att både ha en meningsfull uppgift samt att du får en erfarenhet av att jobba inom området. Är du beredd att stå i ett viktigt och ans... Visa mer
Vill du vara vår timvikarie i ett av de viktigaste jobben som finns, så sök till oss. Har du behov av ett extrajobb, är du ny på arbetsmarknaden, är du nyfiken på yrket inom förskoleområdet – då finns extra-jobb i våra förskolor, med plats för glädje och växtkraft!
Som timvikarie arbetar du med barn i förskola, med en chans att både ha en meningsfull uppgift samt att du får en erfarenhet av att jobba inom området. Är du beredd att stå i ett viktigt och ansvarsfullt arbete, då är det dig vi söker som timvikarie. Vi behöver just dig, just nu!


En dag i förskolans värld
Att vara timvikarie i Krokoms kommun, innebär att du får ett uppdrag att tillsammans med ordinarie personal få verksamheten i förskola att fungera på bästa sätt för barn. Hos oss har vi 21 förskolor för barn mellan 1-6 år, spridda över hela kommunen. Ditt uppdrag kan röra sig om enstaka dagar och arbetspass på olika förskolor eller längre period på en och samma.
På förskolan blandas aktivitet med basbehov och pedagogisk verksamhet. Ditt uppdrag blir såklart att vara med barnen och hjälpa till med inlärningen, som ofta sker genom lek och aktiviteter ute och inne och du blir en trygg förebild och vuxen person.


Din kompetens
Minikrav för att vara timvikarie:
· Du behöver inte vara utbildad för att jobba som timvikarie. Det är en fördel om du ändå har en utbildning som handlar om pedagogiskt arbete bland barn och unga. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete i förskola. En bra merit är också om du kanske har egna barn eller har erfarenhet av mindre syskon eller släktingars/vänners barn.
· Du har ett stort intresse för att verka för barns lärande och utveckling. Du sätter barnets bästa i första rummet och du tycker om att arbeta med och möta människor, i det här fallet alla barn.
· Du är flexibel och har en bra anpassningsförmåga, vi söker dig som tycker om att samarbeta med kollegor kring uppdraget och har stor känsla för ansvar.
· Vi söker dig som är från 18 år och uppåt.
· Vi söker personer i alla åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter.
· Du behöver förstå och kunna ta till dig information på svenska, både i tal och skrift. Du behöver också själv kunna göra dig förstådd på svenska i både tal och skrift.
· Du behöver uppfylla rätten för att kunna arbeta i Sverige


Ett krav för att få arbeta inom verksamheten, är att lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Om du blir aktuell för vikariat, så behöver du beställa ett sådant utdrag hos Polisen. Begäran görs på Polisens webbsida www.polisen.se


Övrig information
Vikariaten är anställning av kortare slag till att börja med, så får både vi och du se om allt fungerar. Därefter kan längre vikariat finnas att fortsätta med.
Det kan variera var behoven finns geografiskt, så ange var i Krokoms kommun du kan tänka dig att vikariera.
Omfattningen av arbetet är både deltid och heltidsvikariat, där det beror på behoven i verksamheten och också hur mycket du har möjlighet att vikariera.
Vi har löpande rekrytering så tveka inte att söka direkt. Våra behov är stora, så för dig som kan, så finns arbete att kliva på inom närmaste tiden.


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0640-16100 Visa mindre

Förskollärare till Ås-området, Krokoms kommun

-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till förskolorna Junibacken och Sånghusvallen i Ås-området, Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en hel... Visa mer
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till förskolorna Junibacken och Sånghusvallen i Ås-området, Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska söka! Vi behöver dig!


Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 22 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Junibackens förskola är belägen i Byskogen i Ås och består av två avdelningar med åldersblandade barngrupper. Sånghusvallens förskola är belägen i Sånghusvallen och består av fem avdelningar med åldersblandade barngrupper. Båda förskolorna har tillgång till en skoladministratör, specialpedagog och pedagogisk utvecklare, och dessa ingår i rektorns ledningsgrupp.


En dag som Förskollärare
Till våra förskolor, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor.
Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag.
Vi planerar undervisningen med hjälp av FöPP:ar, förskolans pedagogiska planeringar och använder systemet InfoMentor för att synliggöra dessa samt barnens lärandeprogression. I arbetet som förskollärare behöver du vara engagerad i utvecklingsarbete och ha ett eget driv i att vilja utveckla dig själv.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, nära och pålitlig.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet? Har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning? - Då kan det vara dig vi söker!


Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter. Vidare ser vi att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.


Övrig information
Tillsvidareanställningar på 100%
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-11-06
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Dvärsättsområdet

- Vi vill att våra förskolor ska vara en plats där vi tillsammans bygger upp livslånga relationer till varandra och vår omvärld. En plats där olikheten blir ett värde och där är allas bidrag blir viktiga för ett hållbart lärande. Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till förskolorna i Dvärsättsområdet, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt ... Visa mer
- Vi vill att våra förskolor ska vara en plats där vi tillsammans bygger upp livslånga relationer till varandra och vår omvärld. En plats där olikheten blir ett värde och där är allas bidrag blir viktiga för ett hållbart lärande.
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till förskolorna i Dvärsättsområdet, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa inbjudande undervisningsmiljöer där vi förundras tillsammans med barnen. Välkommen med din ansökan!

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Du har som ett stöd i ditt dagliga arbete ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.


En dag som Förskollärare
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårt arbetssätt och förhållningssätt som blir det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör barnens nyfikenhet, uttryck och deras lärande.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara en lyssnande pedagog som tar till vara barnens tankar och idéer och skapar miljöer som genomsyras av dessa. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger, den kreativa leken och undervisningen får ta plats och sträcker sig över hela dagen. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet.
Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation.

Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg förebild för såväl barn som arbetskamrater. Du bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi i ett salutogent perspektiv.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att driva verksamheten framåt, samarbeta, kommunicera, reflektera, ta ansvar, och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Erfarenheter och nyfikenheter för Reggio Emilias filosofi välkomnas.


Övrig information
Tillsvidareanställningar på 100 %
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-10-24.
Intervjuer kommer ske fortlöpande

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Krokoms-området

Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till centrala Krokom söker vi nu en kreativ förskollärare som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor i... Visa mer
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Till centrala Krokom söker vi nu en kreativ förskollärare som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.


Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Vi behöver dig!


En dag som förskollärare
Är du en förskollärare som utgår ifrån en helhetssyn på barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet - då kan det vara dig vi söker.
Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll, för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor, på ett inspirerande sätt - då kan det nog vara dig vi söker.
Är du kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan - då är det säkert dig vi söker!
Vill du arbeta med tydliggörande pedagogik och synliggöra barnens perspektiv i din undervisning – sök!
Framtidens förskola
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolans verksamhet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete.
Arbetet som förskollärare innebär till stor del samverkan med andra tvärprofessionella yrkeskompetenser där barnets utveckling och barnets bästa är i centrum.
Här i centrala Krokom står vi inför en nybyggnation. Så om du vill delta i processen och vara med och utforma den nya förskolans olika lärmiljöer och skapa scaffoldingstöttande undervisningsmiljöer, ta chansen och sök till en fantastiskt spännande resa tillsammans med barn och vårdnadshavare.


Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.


Övrigt
En tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum är 2022-09-29.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel, 0640-16100 Visa mindre

Förskollärare till Ås

-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska s... Visa mer
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska söka! Vi behöver dig!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Hovgläntans förskola är belägen vis Ås skola och består av fem avdelningar med åldersblandade barngrupper. Junibackens förskola är belägen i Byskogen i Ås och består av två avdelningar med åldersblandade barngrupper. Båda förskolorna har tillgång till en skoladministratör, specialpedagog och pedagogisk utvecklare, och dessa ingår i rektorns ledningsgrupp.
En dag som Förskollärare
Till våra förskolor, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor.
Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag.
Vi planerar undervisningen med hjälp av FöPP:ar, förskolans pedagogiska planeringar och använder systemet InfoMentor för att synliggöra dessa samt barnens lärandeprogression. I arbetet som förskollärare behöver du vara engagerad i utvecklingsarbete och ha ett eget driv i att vilja utveckla dig själv.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, nära och pålitlig.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet? Har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning? - Då kan det vara dig vi söker!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter. Vidare ser vi att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Övrig information
Tillsvidareanställningar på 100%
Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare, Föräldrakooperativet Jordgubben

Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling. Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock... Visa mer
Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock som lagar maten från grunden.
Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet när de kommer till oss. Tillsammans skapar vi upptäckarglädje och lär för livet.
För att trivas hos oss tycker du att undervisande verksamhet kan bedrivas ute likväl som inne. Du är positiv, engagerad och flexibel i ditt arbete och ser dina arbetskamraters kvalitéer och kompetenser.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.
Du är utbildad förskollärare med erfarenhet. Du lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du är van vid att se till barnens intressen och tar med dem i utformningen av utbildningen. Du har vana av pedagogisk dokumentation samt grundläggande kunskaper kring digitala verktyg. Du har ett normkritiskt förhållningssätt, är professionell och positivt lagd i dina möten med barn och deras familjer. Du har lätt för att samarbeta, är initiativrik, förändringsorädd och har vana att ta ansvar.
Vi finns på Rödön, 20 minuter från Östersund och 10 minuter från Krokom
Övrigt: Bifoga lärarlegitimation och intyg i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Visa mindre

Förskollärare till ny verksamhet i Ås

Förskollärare till Solens strålar förskola i Ås Nu ansöker företaget Solens strålar om att driva en förskoleverksamhet i Byskogen Ås. Vi driver sedan tidigare en liten privat förskola i Alsen, Krokoms kommun och har nu möjligheten att utöka verksamheten för att få mer kollegialt lärande och mer samarbete mellan de olika enheterna. Vi tror på de små förskolorna uppgift som ett viktigt komplement, men ser att de verksamheterna skulle må bra av större arbetsl... Visa mer
Förskollärare till Solens strålar förskola i Ås
Nu ansöker företaget Solens strålar om att driva en förskoleverksamhet i Byskogen Ås. Vi driver sedan tidigare en liten privat förskola i Alsen, Krokoms kommun och har nu möjligheten att utöka verksamheten för att få mer kollegialt lärande och mer samarbete mellan de olika enheterna. Vi tror på de små förskolorna uppgift som ett viktigt komplement, men ser att de verksamheterna skulle må bra av större arbetslag, gemensam ledning och gemensam fortbildning.
Här söker vi dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget i den nya verksamheten från hösten 2022.
Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till natur och djur. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
17 barn i blandade åldrar finns det plats för på förskolan där vi är tre pedagoger, en rektor och en köksansvarig i personalgruppen.
Som förskollärare hos oss arbetar du i nära kommunikation med vår rektor. Du leder det pedagogiska arbetet på plats i verksamheten. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Vi ser gärna att du engagerar dig i arbetets utformning och stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du besitter i ditt arbete.
Du har en förskollärare eller lärarexamen och har erfarenhet av hur läroplanen omsätts i förskolan. Meriterande är om du även har vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och kollegor.
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt från 1 september. Vi tillämpar provanställning 6 månader med sikte på förlängning till fast tjänst. Vår verksamhet är medlemmar i Fremia och villkoren i avtalen utgår därifrån. Lön efter överenskommelse.
För mer information kontakta huvudman Karin Bondeson på mail [email protected] Visa mindre

Samisktalande Förskollärare till Naestie i Änge, Krokoms kommun

– Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Vi söker en samisktalande förskollärare med engagemang för de yngre barnens utveckling, till en tjänst som förskollärare vid Änge Förskola, Naestie. Välkommen med din ansökan! Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och försk... Visa mer
– Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Vi söker en samisktalande förskollärare med engagemang för de yngre barnens utveckling, till en tjänst som förskollärare vid Änge Förskola, Naestie. Välkommen med din ansökan!
Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska söka! Vi behöver dig!
En dag som Förskollärare på Naestie
Tonvikten i tjänsten är att synliggöra, undervisa och utveckla en grupp barn i de samiska språken och kulturen. Förskolans läroplan och kommunala mål är styrdokument som ska följas ur ett samiskt perspektiv.
Till vår förskola, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet, Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, nära och pålitlig.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad Förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet som kan passa för åldersgruppen. Viktigare än formell utbildning är din kunskap och kompetens om den samiska kulturen och språket.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande. Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta. Att du talar och skriver nord- eller sydsamiska är ett krav då all undervisning sker på samiska. Du behöver även vara väl förtrogen med den samiska kulturen.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Övrig information
En tillsvidareanställning på 100 %
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-09-25.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Krokoms kommun

- Ett jobb med plats för kreativitet och glädje! Är du en utbildad förskollärare som drivs av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för va... Visa mer
- Ett jobb med plats för kreativitet och glädje!
Är du en utbildad förskollärare som drivs av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Faxgärdets förskola ligger i natursköna Nälden, ca 30 minuter från Östersund. Här bygger man just nu en ny hållplats för tåg, det blir då möjligt att tågpendla till och från Nälden. Förskolan består av 5 avdelningar, där det går ca 17 barn per avdelning.
Droppens förskola ligger i Ytterån, även det ca 30 minuter från Östersund. Förskolan består av tre nyrenoverade avdelningar, härlig gård och närhet till skog och vatten.
Bygdegårdens förskola ligger i Trångsviken med närhet till storsjön och naturen, mellan Åre och Östersund. Varje dag serveras näringsrik mat på förskolan, som tillagas i byns restaurang.


En dag på förskolan
Till våra förskolor, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Du får möjlighet att arbeta i ett mångkulturellt område vilket gör det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Att arbeta med inkludering, delaktighet och språkutveckling med bärande idéer är en viktig del i uppdraget.
Verksamheterna utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, nära och pålitlig.
Din kompetens
För att lyckas i uppdraget är du färdig med din förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de yngre åren samt innehar legitimation. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Som person är du utåtriktad, idérik och tycker om att ta egna initiativ. Du kan skapa struktur, har ett öga för detaljer och brinner för arbete med människor, såväl vuxna som barn i en mångkulturell miljö.
Du har goda språkliga kunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Din empatiska förmåga att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare är viktiga egenskaper.
Som pedagogisk ledare tycker du om att ta ansvar och kan leda både mindre och större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och en öppen attityd. Vi ser också att du har en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet och har en grundläggande IKT-kompetens.
Eftersom att arbetet i arbetslagen och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande.
Utvecklas med glädje
I Krokom gör vi plats för växtkraft. Inom barn och utbildning betyder det att vi är medvetna om sambandet mellan trivsel på arbetsplatsen och förmågan att samla kraft och inspiration till att undervisa och stötta barn och elever på deras väg mot ökad måluppfyllelse.
Vår ambition som din blivande arbetsgivare är att ge dig som anställd det stöd och de förutsättningar du behöver för att kunna ge ditt allra bästa till våra barn och elever.
Övrig information
Tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum är 2022-09-04
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan, rekrytering kan avbrytas tidigare om tjänsterna tillsätts.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

F-3 Lärare till Hissmoskolan i centrala Krokom

-Ett jobb med plats för växtkraft Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Då en av våra pedagoger ska vara föräldraledig så söker vi nu dig som vill vara med och arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet! Välkommen med din ansökan! Hos oss på Hissmoskolan, som ligger i centrala Krokom går ca ... Visa mer
-Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Då en av våra pedagoger ska vara föräldraledig så söker vi nu dig som vill vara med och arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet! Välkommen med din ansökan!
Hos oss på Hissmoskolan, som ligger i centrala Krokom går ca 120 elever i årskurs F–3, hos oss utgår arbetet från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. . Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
En dag på Hissmoskolan
Hissmoskolan är en F-3 skola med ca 120 elever. Här finns ett högt medarbetarengagemang och vi lägger stor vikt vid arbetet kring trygghet och trivsel där värdegrundsarbete är högt prioriterat. Arbetsmiljön på skolorna präglas av ett arbetsklimat där vi värnar om varandra.
Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Andra viktiga uppgifter i yrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot grundskolans lägre åldrar.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter.
Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Övrig information
Vikariat på 100% med tillträde under höstterminen 2022 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2022-08-14
Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan, rekrytering kan avbrytas tidigare om tjänsten tillsätts.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till flera förskolor

-Ett jobb med plats för inspiration, utveckling och glädje Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till förskolorna i Dvärsättsområdets, Faxgärdet i Nälden samt Bygdegården i Trångsviken söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Välkommen med din ansökan! Krokom, kommunen mitt i Jämtland K... Visa mer
-Ett jobb med plats för inspiration, utveckling och glädje
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till förskolorna i Dvärsättsområdets, Faxgärdet i Nälden samt Bygdegården i Trångsviken söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Du har som ett stöd i ditt dagliga arbete ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
En dag som Förskollärare
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger, den kreativa leken och undervisningen får ta plats och sträcker sig över hela dagen. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet.
Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Övrig information
Tillsvidareanställningar på 100 %
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-07-25.
Intervjuer kommer ske med start v 34
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Pedagogiska utvecklare inom Förskolan

– Ett jobb med plats för utveckling och engagemang Är du en legitimerad förskollärare som drivs av att utveckla och stötta andra förskollärare och kollegor i sina roller? Är du intresserad av att utveckla förskolans undervisning? Vi söker nu två pedagogiska utvecklare till Dvärsätt/Rödön samt Nälden/Trångsviken som trivs i rollen som ledare samt är trygg i förskolans uppdrag. Välkommen med din ansökan! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun ... Visa mer
– Ett jobb med plats för utveckling och engagemang
Är du en legitimerad förskollärare som drivs av att utveckla och stötta andra förskollärare och kollegor i sina roller? Är du intresserad av att utveckla förskolans undervisning? Vi söker nu två pedagogiska utvecklare till Dvärsätt/Rödön samt Nälden/Trångsviken som trivs i rollen som ledare samt är trygg i förskolans uppdrag. Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Du har som ett stöd i ditt dagliga arbete ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
En dag som pedagogisk utvecklare
I din roll som pedagogisk utvecklare i barnkommunen Krokom kommer du att vara med att forma och utveckla våra 21 förskolor som ligger mellan fjällen i Hotagen till stadsnära Ås i närheten av Östersund. Du kommer som pedagogisk utvecklare att ingå i ett nära samarbete med rektor för förskola och specialpedagog. Du kommer även ingå i ett team tillsammans med kommunens övriga pedagogiska utvecklare och bland annat vara delaktig i gemensamma utbildningsinsatser utifrån våra kommungemensamma mål:
Likvärdig förskola av hög kvalitet
Hög Kvalitet i undervisningen
Möjlighet för barnen att utöva sin agens i utbildningen.
Parallellt med din roll som pedagogisk utvecklare är du verksam som förskollärare vid en förskola. I rollen ingår att i det dagliga praktiska arbetet vara en förebild genom att stödja och utmana i förskolans undervisning.
Som pedagogisk utvecklare är du fokuserad på att:
våga utmana, arbeta lösningsfokuserat samt att entusiasmera dina medarbetare
skapa tillitsfulla relationer som en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten på ett framgångsrikt sätt
leda det kollegiala lärandet samt verka för att undervisningen utformas enligt läroplanen
stimulera barns lust, nyfikenhet och inflytande.
genom handledning/coachning av dina kollegor sprida dina kunskaper och erfarenheter samt att vara en god förebild bland dina kollegor.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har några års arbetslivserfarenhet från förskolläraryrket och i och med detta väl förtrogen med förskolans styrdokument.
För att lyckas i rollen har du en förmåga att se helheten inom din verksamhet. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap.
Du är trygg i din professionella roll och van att samverka med många olika människor. Du har erfarenhet från att leda lärandeprocesser inom förskola och är intresserad av och har erfarenhet av att arbeta med lärmiljöer och pedagogisk dokumentation samt har ett intresse för den vetenskapliga grund förskolans uppdrag vilar på. Vidare är du väl förtrogen med att driva systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan och intresserad och driven i att hantera digitala verktyg i en digital miljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Meriterande är om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk.
Det är även meriterande om du har handledarutbildning (gärna med inriktning mot specialpedagogik eller likvärdig utbildning), utbildning till ateljerista- och/eller pedagogistautbildning och/eller utbildning och erfarenhet inom genus och/eller mångfaldspedagogik.
För uppdraget utgår ett lönetillägg.
Du har körkort och tillgång till egen bil, givetvis med rese-ersättning.
Övrigt
2 tillsvidareanställningar på heltid varav förordnade för uppdraget pedagogisk utvecklare är 2 år med tillträde höstterminen 2022.
Sista ansökningsdatum är 2022-07-25
Intervjuer kommer att påbörjas under v 33
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Solstrålen i Alsen

Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget. Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlä... Visa mer
Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen
Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget.
Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till natur och djur. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
20 barn i blandade åldrar går på förskolan där vi är fyra pedagoger, en rektor och en köksansvarig i personalgruppen.
Som förskollärare hos oss arbetar du i nära kommunikation med vår rektor. Du leder det pedagogiska arbetet på plats i verksamheten. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Vi ser gärna att du engagerar dig i arbetets utformning och stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du besitter i ditt arbete.
Du har en förskollärare eller lärarexamen och har erfarenhet av hur läroplanen omsätts i förskolan. Meriterande är om du även har vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och kollegor.
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt från 15 augusti. Vi tillämpar provanställning 6 månader med sikte på förlängning till fast tjänst. Vår verksamhet är medlemmar i Fremia och villkoren i avtalen utgår därifrån. Lön efter överenskommelse.
För mer information kontakta rektor Mona Wänseth på mail [email protected] Visa mindre

Förskollärare till Ås

-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska s... Visa mer
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska söka! Vi behöver dig!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Hovgläntans förskola är belägen vis Ås skola och består av fem avdelningar med åldersblandade barngrupper. Junibackens förskola är belägen i Byskogen i Ås och består av två avdelningar med åldersblandade barngrupper. Båda förskolorna har tillgång till en skoladministratör, specialpedagog och pedagogisk utvecklare, och dessa ingår i rektorns ledningsgrupp.
En dag som Förskollärare
Till våra förskolor, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor.
Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag.
Vi planerar undervisningen med hjälp av FöPP:ar, förskolans pedagogiska planeringar och använder systemet InfoMentor för att synliggöra dessa samt barnens lärandeprogression. I arbetet som förskollärare behöver du vara engagerad i utvecklingsarbete och ha ett eget driv i att vilja utveckla dig själv.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, nära och pålitlig.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet? Har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning? - Då kan det vara dig vi söker!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter. Vidare ser vi att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Övrig information
Tillsvidareanställningar på 100%
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-08-21.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare

– Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till Bjäkerdalens förskola söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Vill du utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska söka! Vi behöver dig!... Visa mer
– Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Till Bjäkerdalens förskola söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Vill du utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska söka! Vi behöver dig!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Bjäkerdalens förskola är belägen i Föllinge och består av två avdelningar med åldersblandade barngrupper. Avdelningarna heter ”Bjenn” och ”Gaupa”. Förskolan har tillgång till en skoladministratör, specialpedagog och pedagogisk utvecklare, och dessa ingår i rektorns ledningsgrupp.
En dag som Förskollärare
Till vår förskola Bjäkerdalen i Föllinge, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor.
Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag.
Vi planerar undervisningen med hjälp av FöPP:ar, förskolans pedagogiska planeringar och använder systemet InfoMentor för att synliggöra dessa samt barnens lärandeprogression. I arbetet som förskollärare behöver du vara engagerad i utvecklingsarbete och ha ett eget driv i att vilja utveckla dig själv.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, nära och pålitlig.
Vill du utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet? Har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning? - Då kan det vara dig vi söker!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter. Vidare ser vi att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Övrig information
Tillsvidareanställning på 100 %
Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Krokoms kommun

– Ett jobb med plats för kreativitet och glädje! Är du en utbildad förskollärare som drivs av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för var... Visa mer
– Ett jobb med plats för kreativitet och glädje!
Är du en utbildad förskollärare som drivs av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Faxgärdets förskola ligger i natursköna Nälden, ca 30 minuter från Östersund. Här bygger man just nu en ny hållplats för tåg i Nälden, det blir då möjligt att tågpendla till och från Nälden. Förskolan består av 5 avdelningar, där det går ca 17 barn per avdelning.
Droppens förskola ligger i Ytterån, även det ca 30 minuter från Östersund. Förskolan har 3 avdelningar.
Bygdegårdens förskola ligger i Trångsviken med närhet till storsjön och naturen, mellan Åre och Östersund. Varje dag serveras näringsrik mat på förskolan, som tillagas i byns restaurang.
En dag på förskolan
Till våra förskolor, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen.
Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Du får möjlighet att arbeta i ett mångkulturellt område vilket gör det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Att arbeta med inkludering, delaktighet och språkutveckling med bärande idéer är en viktig del i uppdraget.
Verksamheterna utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, nära och pålitlig.
Din kompetens
För att lyckas i uppdraget är du färdig med din förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de yngre åren samt innehar legitimation. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Som person är du utåtriktad, idérik och tycker om att ta egna initiativ. Du kan skapa struktur, har ett öga för detaljer och brinner för arbete med människor, såväl vuxna som barn i en mångkulturell miljö.
Du har goda språkliga kunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Din empatiska förmåga att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare är viktiga egenskaper.
Som pedagogisk ledare tycker du om att ta ansvar och kan leda både mindre och större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och en öppen attityd. Vi ser också att du har en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet och har en grundläggande IKT-kompetens.
Eftersom att arbetet i arbetslagen och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande.
Utvecklas med glädje
I Krokom gör vi plats för växtkraft. Inom barn och utbildning betyder det att vi är medvetna om sambandet mellan trivsel på arbetsplatsen och förmågan att samla kraft och inspiration till att undervisa och stötta barn och elever på deras väg mot ökad måluppfyllelse.
Vår ambition som din blivande arbetsgivare är att ge dig som anställd det stöd och de förutsättningar du behöver för att kunna ge ditt allra bästa till våra barn och elever.
Övrig information
Tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum är 2022-06-15
Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan, rekrytering kan avbrytas tidigare om tjänsten tillsätts.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Rektor/Förskollärare Alsen

Rektor/Förskollärare sökes till Solstrålens Förskola i Alsen Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt arbete framåt. Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv... Visa mer
Rektor/Förskollärare sökes till Solstrålens Förskola i Alsen
Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt arbete framåt.
Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till natur och djur. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
20 barn i blandade åldrar går på förskolan där vi är fyra pedagoger, en chef och en köksansvarig i personalgruppen.
TJänsten är på heltid 100% uppdelad på 25% rektor och 75% förskollärare i barngrupp. Det går även att lägga tjänsten på en deltid om totalt 50-75% om så önskas.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som rektor/förskolechef och gärna även vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och personal och kunna arbeta självständigt med eget ansvar.
Förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation är ett krav för tjänsten och en merit är om du även har genomgått rektorsprogrammet.
Som rektor arbetar du i nära samarbete med huvudmannen i det systematiska kvalitetsarbetet. Du leder det vardagliga arbetet på plats i verksamheten. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Vi ser gärna att du engagerar dig i arbetets utformning och stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du besitter i ditt arbete.
Lön efter överenskommelse. Tillträde från 15 augusti 2022.
För mer information kontakta rektor Mona Wänseth på [email protected] eller huvudman Karin Bondeson på 070-7601886, mail [email protected] Visa mindre

Förskollärare, Föräldrakooperativet Jordgubben

Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling. Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock... Visa mer
Jordgubben är en litet föräldrakooperativ med föreningsdriven verksamhet där vägar till beslut är korta och personalens möjlighet att påverka är stor. Vi strävar efter långsiktighet och tydlighet i vår verksamhet och hos oss har du möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Vår förskola ligger mitt på Rödön med trevlig utegård och nära till skog, skidspår och vatten. Vi arbetar för en giftfri förskola. Vi har eget kök med en strålande kock som lagar maten från grunden.
Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet när de kommer till oss. Tillsammans skapar vi upptäckarglädje och lär för livet.
För att trivas hos oss tycker du att undervisande verksamhet kan bedrivas ute likväl som inne. Du är positiv, engagerad och flexibel i ditt arbete och ser dina arbetskamraters kvalitéer och kompetenser.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.
Du är utbildad förskollärare med erfarenhet. Du lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du är van vid att se till barnens intressen och tar med dem i utformningen av utbildningen. Du har vana av pedagogisk dokumentation samt grundläggande kunskaper kring digitala verktyg. Du har ett normkritiskt förhållningssätt, är professionell och positivt lagd i dina möten med barn och deras familjer. Du har lätt för att samarbeta, är initiativrik, förändringsorädd och har vana att ta ansvar.
Vi finns på Rödön, 20 minuter från Östersund och 10 minuter från Krokom
Övrigt: Bifoga lärarlegitimation och intyg i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Visa mindre

Förskollärare till Dungen i Dvärsätt

– Ett jobb med plats för inspiration, utveckling och glädje Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till Dungens förskola söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Välkommen med din ansökan! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län... Visa mer
– Ett jobb med plats för inspiration, utveckling och glädje
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till Dungens förskola söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Dungens förskola ligger i Dvärsätt som är placerat mellan Ås och Krokom.
En dag som Förskollärare
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger, den kreativa leken får ta plats och sträcker ofta sig över hela dagen. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet.
Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Övrig information
Tillsvidareanställningar på 100 %
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-06-19.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

F-3 Lärare till Hissmoskolan i centrala Krokom

– Ett jobb med plats för växtkraft Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Då ska du läsa vidare och söka jobbet som lärare på Hissmoskolan! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län.... Visa mer
– Ett jobb med plats för växtkraft
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Då ska du läsa vidare och söka jobbet som lärare på Hissmoskolan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Hissmoskolan, som ligger i centrala Krokom, är en F-3 skola med ca 120 elever. Här finns ett högt medarbetarengagemang och vi lägger stor vikt vid arbetet kring trygghet och trivsel där värdegrundsarbete är högt prioriterat. Arbetsmiljön på skolorna präglas av ett arbetsklimat där vi värnar om varandra.
Hos oss på Hissmoskolan utgår arbetet från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen.
En dag på Hissmoskolan
Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Andra viktiga uppgifter i yrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad F-3 lärare.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter.
Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Övrig information
Tillsvidareanställning på 100 % med tillträde inför höstterminen 2022 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2022-05-29
Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan, rekrytering kan avbrytas tidigare om tjänsten tillsätts.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Aspens förskola, Krokoms kommun

-Ett jobb med plats för växtkraft och glädje Vi söker en engagerad och lösningsorienterad förskollärare med ett lågaffektivt bemötande. Vill du vara med på en utvecklingsresa? – sök jobbet! Aspen vill framåt! Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar... Visa mer
-Ett jobb med plats för växtkraft och glädje
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad förskollärare med ett lågaffektivt bemötande. Vill du vara med på en utvecklingsresa? – sök jobbet! Aspen vill framåt!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekvämt pendlingsavstånd från Östersund.
Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen där de yngre barnen går och Solen, där de äldre barnen går. Förskolan har en fin gård och gångavstånd till skogen, pulkabacke, elljusspår och andra grönområden. Förskolan har ett dagligt samarbete med fritidshemmet Guldtuppen.
Vårt arbetssätt
Aspen arbetar utifrån temat Hållbar utveckling – Hållbara relationer. I år är den prioriterade målsättningen att öka tydligheten i både undervisning och omsorg genom att arbeta med ökad pedagogisk, social och fysisk tillgänglighet.
På Aspen har vi ett lågaffektivt bemötande och vi arbetar modellande för att öka barnens lekkompetens, aktivt för att stärka försiktiga barn och medvetet med bildstöd samt föränderliga lärmiljöer. Förskolan arbetar med ett gemensamt årshjul där året är indelat i tre faser; inventeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Vi arbetar för att systematiskt förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
En dag på Aspen
Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor.
Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag.
Vi planerar undervisningen med hjälp av FöPP:ar, förskolans pedagogiska planeringar och använder systemet InfoMentor för att synliggöra dessa samt barnens lärandeprogression. I arbetet som förskollärare behöver du vara engagerad i utvecklingsarbete och ha ett eget driv i att vilja utveckla dig själv.
På Aspen kommer du att arbeta tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare där tanken är att vi arbetar som ”ett hus”. Förskollärarna träffas en gång i veckan för att reflektera tillsammans i huset, samt att avdelningens personal har möjlighet att reflektera en gång i veckan. Du kommer även ha kontinuerliga träffar med vår specialpedagog som kan stötta dig både i det förebyggande och åtgärdande arbetet på avdelningen och förskolan. Du har också egen planeringstid.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning på universitetsnivå som kan passa för åldersgruppen.
För att trivas på vår förskola tror vi att du är en ambitiös, lösningsorienterad och driven pedagog. Du är positiv och bemöter andra med respekt och du ser barnet som kompetent och medskapande.
Eftersom att arbetet i arbetslaget och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande.
Övrig information
Tillsvidareanställning på 100 %
Tillträde in för hösten eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag, 6 juni 2022.
Intervjuer kommer att ske löpande vilket betyder att tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum passerat. Vänta inte med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hör gärna av dig till rektor om du vill veta mer om hur vi arbetar! Visa mindre

Förskollärare till Krokom, Dvärsätt, Rödön, Nälden

Barn- och utbildningsförvaltningen söker Förskollärare till Krokoms kommun -Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Krokom, kommunen mitt i Jämtland Kroko... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker
Förskollärare till Krokoms kommun
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.


Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Vi behöver dig!

En dag som Förskollärare
Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet - då kan det vara dig vi söker.
Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor på ett inspirerande sätt - då kan det nog vara dig vi söker.
Är du kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan - då är det kanske dig vi söker!
Har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning samt har du humor och är ambitiös på samma gång - sök!

Ditt uppdrag
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.
Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord; Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.

Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.

Övrig information
Flera tillsvidareanställningar finns på 100 % vardera, till förskolorna i:
- Centrala Krokom
- Dvärsätt och Rödön
- Nälden
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-04-03.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Bygdegårdens förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen söker Förskollärare till Bygdegårdens förskola -Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Bygdegårdens förskola i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Välkommen med din ansökan! Krokom... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker
Förskollärare till Bygdegårdens förskola
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Bygdegårdens förskola i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Välkommen med din ansökan!

Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska söka! Vi behöver dig!

En dag som Förskollärare på Bygdegårdens förskola
Med närhet till Storsjön och naturen med en inspirerande utemiljö ligger Trångsvikens förskola, mellan Åre och Östersund. Varje dag serveras näringsrik mat på förskolan, som tillagas i byns restaurang.
Till vår förskola, söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord: Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.

Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande. Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Eftersom att arbetet i arbetslaget och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande.

Övrig information
Flera tillsvidareanställningar på 100 % finns. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-04-18.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Samisktalande Förskollärare till Naestie i Änge

-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Vi söker en samisktalande förskollärare med engagemang för de yngre barnens utveckling, till en tjänst som förskollärare vid Änge Förskola, Naestie. Välkommen med din ansökan! Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolo... Visa mer
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Vi söker en samisktalande förskollärare med engagemang för de yngre barnens utveckling, till en tjänst som förskollärare vid Änge Förskola, Naestie. Välkommen med din ansökan!
Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Då är det hit Du ska söka! Vi behöver dig!

En dag som Förskollärare på Naestie
Tonvikten i tjänsten är att synliggöra, undervisa och utveckla en grupp barn i de samiska språken och kulturen. Förskolans läroplan och kommunala mål är styrdokument som ska följas ur ett samiskt perspektiv.
Du har ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Du utgår ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.

Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad Förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet som kan passa för åldersgruppen. Viktigare än formell utbildning är din kunskap och kompetens om den samiska kulturen och språket.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande. Digital kompetens och intresse för IKT (informations- och kommunikationsteknik) förväntas.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta. Att du talar och skriver nord- eller sydsamiska är ett krav då all undervisning sker på samiska. Du behöver även vara väl förtrogen med den samiska kulturen.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.

Övrig information
En tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-04-03.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Specialpedagog till förskolan i Krokoms kommun

-Ett jobb med plats för engagemang och utveckling! Är du specialpedagog och intresserad av att vara med och utveckla våra barn i förskolan i Krokoms kommun? Välkommen med din ansökan! Krokom är en kommun med ca 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 21 för... Visa mer
-Ett jobb med plats för engagemang och utveckling!
Är du specialpedagog och intresserad av att vara med och utveckla våra barn i förskolan i Krokoms kommun? Välkommen med din ansökan!
Krokom är en kommun med ca 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 21 förskolor spridda över hela kommunen. Nu söker vi en specialpedagog!
En dag som specialpedagog i förskolans verksamhet
Huvuduppgiften i arbetet som specialpedagog är att vägleda, handleda och inspirera förskolans pedagoger till vidareutveckling av arbetet med våra barn.
I rollen förväntas du att hålla dig uppdaterad på aktuell forskning inom förskolans område, inspirera och lotsa våra pedagoger till att hitta framgångsrika metoder.
Du kommer att genomföra pedagogiska kartläggningar, samt att vara en kugge i förskolans barnhälso-team. Du jobbar nära rektorerna och de övriga specialpedagogerna.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och som har en erfarenhet av flerårigt arbete inom förskolans verksamhet.
Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete men ser även att du har mod och förmåga att agera självständigt och vågar fatta erforderliga beslut på egen hand. Vi utgår från att du har naturlig ledarförmåga och inspireras av att se andra människor växa, såväl yngre som äldre.
Övrig information
Tillsvidareanställning
Arbetets placeringsort är i dagsläget inte fastställd, den processen pågår.
Sista ansökningsdatum är 2022-02-28
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Solstrålen i Alsen

Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget. Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlä... Visa mer
Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen
Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som är förskollärare som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt pedagogiska arbete framåt tillsammans med arbetslaget.
Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till natur och djur. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
20 barn i blandade åldrar går på förskolan där vi är fyra pedagoger, en rektor och en köksansvarig i personalgruppen.
Som förskollärare hos oss arbetar du i nära kommunikation med vår rektor. Du leder det pedagogiska arbetet på plats i verksamheten. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Vi ser gärna att du engagerar dig i arbetets utformning och stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du besitter i ditt arbete.
Du har en förskollärare eller lärarexamen och har erfarenhet av hur läroplanen omsätts i förskolan. Meriterande är om du även har vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och kollegor.
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt från 1 april. Vi tillämpar provanställning 6 månader med sikte på förlängning till fast tjänst. Vår verksamhet är medlemmar i Fremia och villkoren i avtalen utgår därifrån. Lön efter överenskommelse.
För mer information kontakta huvudman Karin Bondeson på 070-7601886 eller mail [email protected] Visa mindre

Förskollärare till Krokoms kommun; Offerdalsområdet och Föllingeområdet

Barn- och utbildningsförvaltningen söker Förskollärare till Krokoms kommun -Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Krokom, kommunen mitt i Jämtland Krokom ... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker
Förskollärare till Krokoms kommun
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt.
Till flera förskolor i Krokoms kommun söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.


Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 18 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, grundsärskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, och vara del av en helhet i kommunen? Vi behöver dig!

En dag som Förskollärare
Till våra förskolor i Offerdal och Föllinge söker vi nu förskollärare med ett inspirerande förhållningssätt, som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer.
Utgår du ifrån en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet - då kan det vara dig vi söker.
Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor på ett inspirerande sätt - då kan det nog vara dig vi söker.
Är du kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan - då är det kanske dig vi söker!
Har du humor och är ambitiös på samma gång, är du professionell i din yrkesroll och har du dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning. Sök!
Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Ditt uppdrag
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord: Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.

Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt utvecklingsarbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT (information- och kommunikationsteknik) förväntas.


Övrig information
Flera tillsvidareanställningar på 100 % erbjuds till följande förskolor:
- Föllinge och Laxsjö
- Kaxås, Tulleråsen och Änge
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2022-04-03.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Samisktalande Förskollärare till Naestie i Änge

– Ett jobb med plats för växtkraft Vi söker en samisktalande förskollärare med engagemang för de yngre barnens utveckling, till en tjänst som förskollärare vid Änge Förskola, Naestie. Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Förskolan i Änge har förutom den samiska avdelningen även plats för 34 barn till. Förskolan ligger i et... Visa mer
– Ett jobb med plats för växtkraft
Vi söker en samisktalande förskollärare med engagemang för de yngre barnens utveckling, till en tjänst som förskollärare vid Änge Förskola, Naestie.
Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur.
Förskolan i Änge har förutom den samiska avdelningen även plats för 34 barn till. Förskolan ligger i ett lugnt och fint område med nära tillgång till skog och natur. Här finns även en egen kokerska som gör god hemlagad mat. Till Naestie söker vi nu dig som med din kunskap och erfarenhet vill bli en viktig del i det samiska revitaliseringsarbetet.
En dag på Naestie
Arbetet sker i barngrupp 1- 6 år och i innebär att du, tillsammans med dina kollegor, tar ansvar för planering och genomförande av en bra pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Tonvikten i tjänsten är att synliggöra, undervisa och utveckla en grupp barn i de samiska språken och kulturen. Förskolans läroplan och kommunala mål är styrdokument som ska följas ur ett samiskt perspektiv.
Det är viktigt att se varje barns särskilda behov och utifrån det planera verksamheten tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget. Vi arbetar i grupper med målsättning att stärka och utveckla varje individ både enskilt och i grupp.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad Förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet som kan passa för åldersgruppen. Viktigare än formell utbildning är din kunskap och kompetens om den samiska kulturen och språket.
Du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor tycker vi är viktiga egenskaper för en förskollärare.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta. Att du talar och skriver nord- eller sydsamiska är ett krav då all undervisning sker på samiska. Du behöver även vara väl förtrogen med den samiska kulturen.
Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm med deltid som möjlighet.
Rekryteringen kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat så vänta inte med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Grönängens förskola

-Ett jobb med plats för kreativitet, glädje och utveckling Hos oss på Grönängens förskola finns det möjlighet för dig att växa & utvecklas i din roll som förskollärare. ”Nyfikenhet, förundran, välkomnande & olikhet” är våra levord. Vill du vara med på vår spännande utvecklingsresa på Grönängens förskola? Sök - det kommer att bli kul! Krokom är inte bara en vacker glesbygdskommun, det är också en plats där folk vill leva och bo. Krokom är en barnrik kommun,... Visa mer
-Ett jobb med plats för kreativitet, glädje och utveckling
Hos oss på Grönängens förskola finns det möjlighet för dig att växa & utvecklas i din roll som förskollärare. ”Nyfikenhet, förundran, välkomnande & olikhet” är våra levord. Vill du vara med på vår spännande utvecklingsresa på Grönängens förskola? Sök - det kommer att bli kul!
Krokom är inte bara en vacker glesbygdskommun, det är också en plats där folk vill leva och bo. Krokom är en barnrik kommun, vilket är ytterligare ett glädjande tecken på tillväxt. Grönängens förskola ligger i Dvärsätt som är placerat mellan Ås och Krokom, ca 15 minuter från centrala Östersund. Förskolan har tre avdelningar och i området finns både specialpedagog och pedagogisk utvecklare.
En dag på Grönängens förskola
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger, den kreativa leken får ta plats och sträcker ofta sig över hela dagen. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet. Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation.
Din kompetens
Du är legitimerad förskollärare och har en empatisk förmåga att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att ta ansvar och kan leda både mindre och större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
God samarbetsförmåga och en öppen attityd är även viktigt för att ett gott samarbete med kollegor, föräldrar och andra samarbetspartners. Erfarenhet av arbete i förskola och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum är 2021-12-13.
Vänta inte med din ansökan! Rekryteringsarbetet kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.. Visa mindre

Rektor/Förskollärare Alsen

Rektor/Förskollärare sökes till Solstrålens Förskola i Alsen Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt arbete framåt. Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv... Visa mer
Rektor/Förskollärare sökes till Solstrålens Förskola i Alsen
Nu söker Solstrålens Förskola i Alsen dig som älskar att arbeta med barns lärande och utveckling och som vill leda vårt arbete framåt.
Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi vill i vårt arbetssätt se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till natur och djur. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
20 barn i blandade åldrar går på förskolan där vi är fyra pedagoger, en chef och en köksansvarig i personalgruppen.
TJänsten är på heltid 100% uppdelad på 25% rektor och 75% förskollärare i barngrupp. Det går även att lägga tjänsten på en deltid om totalt 50-75% om så önskas.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som rektor/förskolechef och gärna även vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och personal och kunna arbeta självständigt med eget ansvar.
Förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation är ett krav för tjänsten och en merit är om du även har genomgått rektorsprogrammet.
Som rektor arbetar du i nära samarbete med huvudmannen i det systematiska kvalitetsarbetet. Du leder det vardagliga arbetet på plats i verksamheten. Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Vi ser gärna att du engagerar dig i arbetets utformning och stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du besitter i ditt arbete.
Lön efter överenskommelse. Tillträde från 1 februari 2022.
För mer information kontakta huvudman Karin Bondeson på 070-7601886 eller mail [email protected] Visa mindre

Förskollärare till centrala Krokom

-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Till centrala Krokom söker vi nu kreativa förskollärare som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Är du en förskollärare som utgår ifrån en helhetssyn på barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet – då kan det vara dig vi söker. Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll, för att stödja barns utveck... Visa mer
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Till centrala Krokom söker vi nu kreativa förskollärare som bidrar till att
skapa stöttande undervisningsmiljöer. Är du en förskollärare som utgår ifrån en helhetssyn på barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet – då kan det vara dig vi söker.
Är du dessutom didaktiskt skicklig och lägger stor vikt vid planering och genomförande av undervisningens innehåll, för att stödja barns utveckling av ämneskunskap och olika förmågor, på ett inspirerande sätt - då kan det nog vara dig vi söker.
Är du kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan - då är det säkert dig vi söker
Vill du arbeta med tydliggörande pedagogik och synliggöra barnens perspektiv i din undervisning. – Sök!
Framtidens förskola
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolans verksamhet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete. Arbetet som förskollärare innebär till stor del samverkan med andra yrkeskompetenser där barnets utveckling och barnets bästa är i centrum.
Här i centrala Krokom står vi inför en nybyggnation där de små tvåavdelnings-enheterna i området inom två år kommer att finnas under ett och samma tak. Vill du delta i processen och vara med och utforma den nya förskolans olika lärmiljöer och skapa stöttande undervisningsmiljöer. Ta chansen och sök till en fantastiskt spännande resa tillsammans med barn och vårdnadshavare.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och väl förtrogen med de nationella styrdokumenten.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan och tycker om att dramatisera och använda din fantasi är det meriterande. Spelar du gitarr, eller vill du lära dig - Kul!
Har du humor samtidigt som du är professionell i din yrkesroll - Sök!
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter och verkar utifrån de förutsättningar som finns och har fokus på uppdraget.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö. Digital kompetens och intresse för IKT värderas högt.
Övrig information
En tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum är 2021-10-10.
Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare

Föräldrakooperativet Jordgubben ligger på vackra Rödön i Krokoms kommun. Förskolan ligger intill byskolan och den kommunala förskolan och vi har tillgång till skolans gympasal, isbana, fotbollsplan och framförallt till den närliggande naturen i området. Verksamheten startades för ca. 30 år sedan och har för närvarande 18 barn mellan 1-5 år. Vi arbetar utifrån den svenska läroplanen och vi är inne i ett utvecklingsarbete kring barns inflytande, där bland an... Visa mer
Föräldrakooperativet Jordgubben ligger på vackra Rödön i Krokoms kommun. Förskolan ligger intill byskolan och den kommunala förskolan och vi har tillgång till skolans gympasal, isbana, fotbollsplan och framförallt till den närliggande naturen i området.
Verksamheten startades för ca. 30 år sedan och har för närvarande 18 barn mellan 1-5 år. Vi arbetar utifrån den svenska läroplanen och vi är inne i ett utvecklingsarbete kring barns inflytande, där bland annat lärandemiljöerna spelar en viktig roll. Vi tycker (även) att det är viktigt med utomhusaktiviteter.
Vi söker nu en förskollärare till vår förskola.
Vi söker dig som har förskollärarexamen, eller annan likvärdig utbildning. Meriterande är utbildning eller erfarenhet av ledarskap. Du bör vara väl förtrogen med vad det pedagogiska uppdraget innebär och tydligt koppla läroplanen till praktiken.
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg i utvecklingsarbetet och ser därför positivt på sökande med erfarenhet av detta.
Vi förutsätter att du har en positiv attityd där lust och nyfikenhet på lärande är en självklarhet.
Vi vill att du har förmågan att ta egna initiativ, har ett helhetstänk, är lösningsinriktad och har lätt för att samarbeta med andra. Att arbeta i en kooperativ förskola kräver även att du tycker det är roligt och utmanande att lära känna föräldrarna och ha ett större samarbete med dem än på många andra förskolor. Du behöver även i viss mån kunna fungera som arbetsledare för föräldrar som arbetar i barngruppen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningen är en tillsvidareanställning om 80-100 % och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Uppvisande av utdrag ur Polisens belastningsregister är ett krav.
Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2021-10-31.
Urval och intervju kommer att ske fortlöpande.
För mer information kontakta:
Tina Schaffer, Rektor, telefon 076-1441310, [email protected]
Reidar Bring, personalansvarig/styrelseledamot, telefon 070-6707092
Bifoga ditt CV med examensbevis och eventuella referenser.
Välkommen med din ansökan via e-post till:
[email protected]
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Förskollärare till Aspens förskola, Aspås

-Ett jobb med plats för växtkraft och glädje Vi söker en engagerad och lösningsorienterad förskollärare med ett lågaffektivt bemötande. Vill du vara med på en utvecklingsresa? – sök arbetet! Aspen vill framåt! Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekvämt pendlingsavstånd från Östersund. Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen ... Visa mer
-Ett jobb med plats för växtkraft och glädje
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad förskollärare med ett lågaffektivt bemötande. Vill du vara med på en utvecklingsresa? – sök arbetet! Aspen vill framåt!
Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekvämt pendlingsavstånd från Östersund.
Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen där de yngre barnen går och Solen, där de äldre barnen går. Förskolan har en fin gård och gångavstånd till skogen, pulkabacke, elljusspår och andra grönområden. Förskolan har ett dagligt samarbete med fritidshemmet Guldtuppen.
Vårt arbetssätt
Aspen arbetar utifrån temat Hållbar utveckling – Hållbara relationer. I år lyder de prioriterade målsättningarna att öka tydligheten i både undervisningen och omsorgen utifrån att arbeta med ökad pedagogisk, social och fysisk tillgänglighet.
På Aspen har vi ett lågaffektivt bemötande och vi arbetar modellande för att öka barnens lekkompetens, aktivt för att stärka försiktiga barn och medvetet med bildstöd samt föränderliga lärmiljöer. Förskolan arbetar med ett gemensamt årshjul där året är indelat i tre faser; inventeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Vi arbetar för att systematiskt förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
En dag på Aspen
Som förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor.
Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag. Vi planerar undervisningen med hjälp av FöPP:ar, förskolans pedagogiska planeringar och använder systemet InfoMentor för att synliggöra dessa samt barnens lärandeprogression. I InfoMentor dokumenterar vi på både grupp och individnivå. Du som förskollärare får tillgång till eget digitalt verktyg för att möjliggöra detta. I arbetet som förskollärare behöver du vara engagerad i utvecklingsarbete och ha ett eget driv i att vilja utveckla dig själv.
På Aspen kommer du att arbeta tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare där tanken är att vi arbetar som ”ett hus”. Förskollärarna träffas en gång i veckan för att reflektera tillsammans i huset, samt att avdelningens personal har möjlighet att reflektera en gång i veckan. Du kommer även ha kontinuerliga träffar med vår specialpedagog som kan stötta dig både i det förebyggande och åtgärdande arbetet på avdelningen och förskolan. Du har också egen planeringstid.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning på universitetsnivå som kan passa för åldersgruppen.
För att trivas på vår förskola tror vi att du är en ambitiös, lösningsorienterad och driven pedagog. Du är positiv och bemöter andra med respekt och du ser barnet som kompetent och medskapande.
Eftersom att arbetet i arbetslaget och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande.
Övrig information
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde 1 januari 2022.
Sista ansökningsdag, 29 november 2021.
Intervjuer kommer att ske löpande vilket betyder att tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum passerat. Vänta inte med din ansökan.
Hör gärna av dig till rektor om du vill veta mer om hur vi arbetar!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Dungen i Dvärsätt

-Ett jobb med plats för kreativitet, glädje och utveckling Är du förskollärare och brinner för att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass? Ta då chansen att söka tjänsten som förskollärare till Dungens förskola i Dvärsätt! En dag på Dungens förskola I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det mö... Visa mer
-Ett jobb med plats för kreativitet, glädje och utveckling
Är du förskollärare och brinner för att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass? Ta då chansen att söka tjänsten som förskollärare till Dungens förskola i Dvärsätt!
En dag på Dungens förskola
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger, den kreativa leken får ta plats och sträcker ofta sig över hela dagen. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet. Utemiljön är varierad för att utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje samt lek. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation.
Din kompetens
Du är legitimerad förskollärare och har en empatisk förmåga att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att ta ansvar och kan leda både mindre och större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
God samarbetsförmåga och en öppen attityd är även viktigt för att ett gott samarbete med kollegor, föräldrar och andra samarbetspartners. Erfarenhet av arbete i förskola och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vänta inte med din ansökan! Rekryteringsarbetet kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Solstrålen i Alsen

Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen Nu söker vi dig som till hösten vill jobba tillsammans med oss på Solstrålen i Alsen. Förskolan har funnits i sin nuvarande privata regi sedan 2018 och nu finns en öppning hos oss för dig som älskar att arbeta med barn och som känner att vår inriktning skulle passa dig! Vår profil är ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi använder oss av traditionell pedagogik med inslag av specialpedagogik när vi ... Visa mer
Förskollärare till Solstrålens Förskola i Alsen
Nu söker vi dig som till hösten vill jobba tillsammans med oss på Solstrålen i Alsen.
Förskolan har funnits i sin nuvarande privata regi sedan 2018 och nu finns en öppning hos oss för dig som älskar att arbeta med barn och som känner att vår inriktning skulle passa dig!
Vår profil är ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi använder oss av traditionell pedagogik med inslag av specialpedagogik när vi ser behovet av det. Vi vill genom det arbetssättet se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje.
Solstrålen ligger mitt i byn med närhet till fina utemiljöer, djur och natur. Den ekologiska närproducerade maten som vår kock lagar från grunden är en del i det vi vill förmedla till barnen i respekt för sig själv, sina medmänniskor, djuren och naturen.
20 barn i blandade åldrar går på förskolan där vi är fyra pedagoger, en rektor och en köksansvarig i personalgruppen.
Du är utbildad förskollärare. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som förskollärare och vana från att ha arbetat i mindre privat verksamhet. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och personal och kunna arbeta självständigt med eget ansvar.
Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. Du har stora möjligheter att vara med att påverka och utforma arbetets inriktning.
Tjänsten är på 75-100%
Lön efter överenskommelse.
Tillträde augusti/september 2021
Ansökan med CV per mail till; [email protected]
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till huvudman Karin Bondeson på 070-7601886. Visa mindre

Förskollärare till förskolor i Ås

-Ett jobb med plats för utveckling och glädje Är du förskollärare och brinner för att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass? Då ska du läsa vidare! Till förskolorna Hovgläntan och Sånghusvallen i Ås, söker vi nu flera förskollärare. En dag som förskollärare Arbetet som förskollärare sker i barngrupp 1- 5 år och innebär att du, tillsammans med dina kollegor, specialpedagog, pedagog... Visa mer
-Ett jobb med plats för utveckling och glädje
Är du förskollärare och brinner för att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass? Då ska du läsa vidare! Till förskolorna Hovgläntan och Sånghusvallen i Ås, söker vi nu flera förskollärare.
En dag som förskollärare
Arbetet som förskollärare sker i barngrupp 1- 5 år och innebär att du, tillsammans med dina kollegor, specialpedagog, pedagogisk utvecklare och rektor för förskolan aktivt bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten och undervisningen i enlighet med gällande styrdokument.
I din roll som förskollärare har du ansvar för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.
Du samverkar i hög grad med hela förskolan och övriga förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten. I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Din kompetens
Vi söker dig som är färdig med din förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de yngre åren och innehar legitimation. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet, har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt arbete är det meriterande.
Du är utåtriktad, idérik och tycker om att ta egna initiativ. Du kan skapa struktur, har ett öga för detaljer och brinner för arbete med människor, såväl vuxna som barn i en mångkulturell miljö. Du har goda språkliga kunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi ser också att du har en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet och har en grundläggande IKT-kompetens.
Vi sätter alltid det kompetenta och nyfikna barnet i fokus, samt strävar hela tiden efter förbättringar och utveckling av vår verksamhet på alla plan.
Övrig information
Tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Ange i ansökan vilken/vilka förskolor du är intresserad av.
Sista ansökningsdatum är 2021-10-10. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Rektor/Förskollärare Alsen

Rektor/Förskollärare sökes till Solstrålens Förskola i Alsen Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi använder oss av traditionell pedagogik med inslag av specialpedagogik när vi ser behovet av det. Vi vill genom det arbetssättet se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur... Visa mer
Rektor/Förskollärare sökes till Solstrålens Förskola i Alsen
Förskolan drivs i privat regi med en ekologisk, giftfri inrikting i miljö och mat. Vi använder oss av traditionell pedagogik med inslag av specialpedagogik när vi ser behovet av det. Vi vill genom det arbetssättet se varje barns behov och arbeta för en trygg miljö där alla barn har goda möjligheter till utveckling, inlärning och glädje. Att visa respekt för sig själv, medmänniskor, natur och djur vill vi lära barnen genom att ha en så god miljö som möjligt med närhet till natur och djur. Maten lagas på plats av vår kock med ekologiska lokalproducerade råvaror.
20 barn i blandade åldrar går på förskolan där vi är fyra pedagoger, en chef och en köksansvarig i personalgruppen.
Förskolan har funnits i sin nuvarande regi sedan 2018 och nu söker vi dig som älskar att arbeta med barn och som känner att vår inriktning skulle passa dig! TJänsten är på heltid uppdelad på 25% rektor och 75% förskollärare i barngrupp.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som rektor/förskolechef och gärna även vana från att ha arbetat på privat förskola och/eller på en liten förskola med en avdelning. Men vi ser först och främst till personlig lämplighet. Du ska fungera väl med barn, föräldrar och personal och kunna arbeta självständigt med eget ansvar.
Tillsammans med våra andra pedagoger ansvarar du för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet, vi ser gärna att du engagerar dig i arbetets utformning och stora möjligheter finns för dig att lyfta in de intressen och talanger som du besitter i ditt arbete.
TJänsten är ett vikariat från och med augusti 2021 till januari 2022 med möjlighet till förlängning.
Lön efter överenskommelse.
För mer information kontakta huvudman Karin Bondeson på 070-7601886 eller mail [email protected]
Ansökan mailas till samma adress senast 30 maj. Visa mindre

Pedagogiska utvecklare inom Förskolan

-Ett jobb med plats för utveckling och engagemang Är du en legitimerad förskollärare som drivs av att utveckla och stötta andra förskollärare och kollegor i sina roller? Är du intresserad av att utveckla förskolans undervisning? Då ska du läsa vidare! Vi söker nu 6 pedagogiska utvecklare som trivs i rollen som ledare samt är trygg i förskolans uppdrag. En dag som Pedagogisk utvecklare Som pedagogisk utvecklare i barnkommunen Krokom kommer du att vara med... Visa mer
-Ett jobb med plats för utveckling och engagemang
Är du en legitimerad förskollärare som drivs av att utveckla och stötta andra förskollärare och kollegor i sina roller? Är du intresserad av att utveckla förskolans undervisning? Då ska du läsa vidare! Vi söker nu 6 pedagogiska utvecklare som trivs i rollen som ledare samt är trygg i förskolans uppdrag.
En dag som Pedagogisk utvecklare
Som pedagogisk utvecklare i barnkommunen Krokom kommer du att vara med att forma och utveckla våra 22 förskolor som ligger mellan fjällen i Hotagen till stadsnära Ås i närheten av Östersund. Du kommer som nyckelperson att bedriva ett nära samarbete med rektor för förskola och specialpedagog.
I uppdraget ingår att planera, genomföra, utvärdera och analysera förskolornas undervisning.
Parallellt med din roll som pedagogisk utvecklare är du verksam i barngruppen vid en förskola. I rollen ingår att verka vid alla förskolor inom rektor för förskolas uppdrag samt att i det dagliga praktiska arbetet vara en förebild och ”modella” förskolans undervisning för kollegorna.
Som pedagogisk utvecklare är du fokuserad på att:
våga utmana, arbeta lösningsfokuserat samt att entusiasmera dina medarbetare
skapa tillitsfulla relationer som en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten på ett framgångsrikt sätt
leda det kollegiala lärandet samt verka för att undervisningen utformas enligt läroplanen
stimulera barns lust, nyfikenhet och inflytande
genom handledning/coachning av dina kollegor sprida dina kunskaper och erfarenheter samt att vara en god förebild bland dina kollegor.

För uppdraget utgår ett lönetillägg.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har några års arbetslivserfarenhet från förskolläraryrket och i och med detta väl förtrogen med förskolans styrdokument.
För att lyckas i rollen har du en förmåga att se helheten inom din verksamhet. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap.
Du är trygg i din professionella roll och van att samverka med många olika människor. Du har erfarenhet från att leda lärandeprocesser inom förskola och är intresserad av och har erfarenhet av att arbeta med lärmiljöer och pedagogisk dokumentation samt har ett intresse för den vetenskapliga grund förskolans uppdrag vilar på. Vidare är du väl förtrogen med att driva systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan och intresserad och driven i att hantera digitala verktyg i en digital miljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Meriterande är om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk. Det är även meriterade om du har handledarutbildning (gärna med inriktning mot specialpedagogik eller likvärdig utbildning), utbildning till ateljerista- och/eller pedagogista-utbildning och/eller utbildning och erfarenhet inom genus och/eller mångfaldspedagogik.
Du har körkort och tillgång till egen bil, givetvis med rese-ersättning.
Övrigt
6 tillsvidareanställningar på heltid varav förordnade för uppdraget pedagogisk utvecklare är 1+2 år med tillträde höstterminen 2021.
Rekryteringen påbörjas innan sista ansökningsdatum, vänta inte med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Pedagog till föräldrakooperativet Solägget

Vi är en liten fristående förskola med 17 barn och 4 pedagoger där vi har alla möjligheter att hinna se och lyssna på varje enskilt barn, varje dag. Solägget är ett föräldrakooperativ och det ligger vackert beläget i Ås, granne med Storsjön och Birka Folkhögskola. Vi är stolta över vår inspirerande inne- och utemiljö där leken och kreativiteten kan flöda. Vi strävar efter att erbjuda en giftfri miljö för barnen och ett kravmärkt vegetariskt kök där barnen ... Visa mer
Vi är en liten fristående förskola med 17 barn och 4 pedagoger där vi har alla möjligheter att hinna se och lyssna på varje enskilt barn, varje dag. Solägget är ett föräldrakooperativ och det ligger vackert beläget i Ås, granne med Storsjön och Birka Folkhögskola. Vi är stolta över vår inspirerande inne- och utemiljö där leken och kreativiteten kan flöda. Vi strävar efter att erbjuda en giftfri miljö för barnen och ett kravmärkt vegetariskt kök där barnen får vara med hela vägen från att odla till att skörda samt vara delaktiga i köket.
Vi söker en pedagog som är nyfiken och lyhörd för barnens glädje och lust till att lära och utvecklas. På Solägget tror vi på det kompetenta och nyfikna barnet, att barn vill och kan utvecklas om de får rätt förutsättningar för att lyckas. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta på förskola, tar egna initiativ och älskar att vara ute i alla väder. Vill du med glädje, lust och nyfikenhet arbeta tillsammans med oss är du rätt person. Att arbeta på ett föräldrakooperativ innebär många kontakter då föräldrarna är aktiva och vissa tider också dina kollegor, vi ser därför att du har god samarbetsförmåga och en öppen attityd. Med allt ovan i åtanke lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har stora möjligheter att påverka ditt arbete, vår rektor (förskolechef) finns med i den dagliga verksamheten med barnen och beslutsvägarna är korta.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare och rekryteringsbolag. Vi tar emot ansökan via e-post: [email protected]
Intervjuer kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. Visa mindre

Förskollärare till centrala Krokom

-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling Till centrala Krokom söker vi nu förskollärare som vill vara en del i den gemensamma visionen ”Vi gör plats för växtkraft”. Drivs du av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden, fram tills dess att de börjar skolan - då är det dig vi söker! En dag som förskollärare Arbetet som försko... Visa mer
-Ett jobb med plats för inspiration och utveckling
Till centrala Krokom söker vi nu förskollärare som vill vara en del i den gemensamma visionen ”Vi gör plats för växtkraft”. Drivs du av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden, fram tills dess att de börjar skolan - då är det dig vi söker!
En dag som förskollärare
Arbetet som förskollärare innebär att du arbetar i ett team och tillsammans med dina kollegor, utgår ifrån barnens intressen, planerar lärprocesserna, och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar undervisningen, med förankring i läroplanen.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
De fyra förskole-enheterna i centrala Krokom har ett tätt samarbete och ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som ger arbetsglädje, trygghet och trivsel.
Pedagogerna samarbetar mellan enheterna som aktiva inspiratörer och utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på ökad måluppfyllelse genom kollegialt lärande. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet, har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt arbete är det meriterande.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.
Har du erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit. Spelar du gitarr, eller vill du lära dig - kul!
Har du humor och är ambitiös på samma gång. Är du professionell i din yrkesroll och alltid sätter barnet i det främsta rummet - Sök!
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö.
Digital kompetens och intresse för IKT är önskvärt.
Övrigt
En tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
En tillsvidareanställning på deltid (ca 50 %, men kan bli mer beroende på förutsättningar i verksamheten) med tillträde augusti 2021.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Samisktalande förskollärare och modersmålslärare i sydsamiska

– Ett jobb med plats för växtkraft Vi söker en samisktalande förskollärare med engagemang för barns utveckling, till en kombinerad tjänst som samisktalande förskollärare vid Vikebo förskola och som modersmålslärare i sydsamiska vid Valsjöbyns skola. Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. En dag vid Vikebo förskola och Valsjö... Visa mer
– Ett jobb med plats för växtkraft
Vi söker en samisktalande förskollärare med engagemang för barns utveckling, till en kombinerad tjänst som samisktalande förskollärare vid Vikebo förskola och som modersmålslärare i sydsamiska vid Valsjöbyns skola.
Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur.
En dag vid Vikebo förskola och Valsjöbyns skola
Ungefär 10 mil nordväst om Krokom ligger Rötviken i den vackra Hotagsbygden. Förskolan Vikebo i Rötviken är en liten enhet där den samiska delen är integrerad i verksamheten. Ledordet för Vikebo är två kulturers lika värde, två språks lika värde. Det innebär att båda språken pratas parallellt i verksamheten.
En dryg mil norrut från Vikebo förskola ligger Valsjöbyns skola vid sjön Valsjön. Skolan har ca 14 elever från förskoleklass till årskurs sex. I anslutning till skolan finns elljusspår och hockeyrink.
Arbetet som förskollärare vid Vikebo förskola sker i barngrupp 1-5 år och innebär att du, tillsammans med dina kollegor, har ansvar för planering och genomförande av en bra pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Tonvikten i tjänsten är att synliggöra, undervisa och utveckla en grupp barn i de samiska språken och kulturen. Förskolans läroplan och kommunala mål är styrdokument som ska följas ur ett samiskt perspektiv. Det är viktigt att se varje barns särskilda behov och utifrån det planera verksamheten tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget. Vi arbetar i grupper med målsättning att stärka och utveckla varje individ både enskilt och i grupp.
Huvuduppgiften i arbetet som modersmålslärare vid Valsjöbyns skola är att planera, undervisa och inspirera eleverna utifrån de kommunala och nationella styrdokumenten. Tillsammans med elever och övriga på skolan skapar ni goda förutsättningar för lärande och kunskapsförmedlande.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller har annan pedagogisk utbildning/erfarenhet som kan vara aktuell.
Du har erfarenhet av undervisning och talar och skriver sydsamiska. Du behöver även vara väl förtrogen med den samiska kulturen.
Du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor tycker vi är viktiga egenskaper för en pedagog.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då verksamhetens dagar sällan följer några förutbestämda mallar. Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då arbetet sker på två olika platser är körkort ett krav.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid.
Kombinerad tjänst som förskollärare med placering vid Vikebo förskola och modersmålslärare med placering vid Valsjöbyns skola (ca 50/50 eller enligt överenskommelse efter verksamhetens behov).
Tillträde enligt överenskommelse, dock senast i samband med läsårsstart augusti 2021.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Lärare i förskoleklass till Näldenskolan

– Ett jobb med plats för utveckling Är du en engagerad lärare som vill inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka kunskap? Då kan det här vara ett jobb för dig. Näldenskolan är en skola med ca 180 elever i årskurs F-6. Skolan ligger vackert belägen i det lilla samhället Nälden vid Faxån, i Krokoms kommun. Näldenskolan är skolan på landet med närhet till större tätorter och fjällvärlden. Vi har en stor sporthall på skolans gård o... Visa mer
– Ett jobb med plats för utveckling
Är du en engagerad lärare som vill inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka kunskap? Då kan det här vara ett jobb för dig.
Näldenskolan är en skola med ca 180 elever i årskurs F-6. Skolan ligger vackert belägen i det lilla samhället Nälden vid Faxån, i Krokoms kommun. Näldenskolan är skolan på landet med närhet till större tätorter och fjällvärlden. Vi har en stor sporthall på skolans gård och närhet till både ishall, skidspår och tennisplaner.


En dag på Näldenskolan
Du kommer undervisa i förskoleklass och tillsammans med dina kollegor kommer du vara en viktig del i skolans utveckling.
Under flera år har skolans ledning och personal arbetat för att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Stort fokus har legat på att utveckla arbetet med kvalitet i undervisningen med fokus på extra anpassningar både på individ- och gruppnivå.
Pedagogik kan se ut på många sätt, alla våra elever är olika och har olika behov. En viktig arbetsuppgift är att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de kan fungera socialt i samhället. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka kunskap är en stor del i arbetet.


Din kompetens
För att lyckas i uppdraget är du legitimerad förskollärare alternativt grundskollärare med behörighet mot årskurs F-3.
Du ser arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi fäster stor vikt vid din självständighet samt ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete.
Du är engagerad och har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk.
Utvecklas med glädje
Ditt uppdrag är viktigt för att utveckla våra pedagogiska verksamheter. Krokoms kommuns vision är ”Vi gör plats för växtkraft”, som lärare är du en viktig del i detta gemensamma arbete.


Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde i samband med läsårsstart augusti 2021.
Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Vi söker en engagerad pedagog till vårat kooperativ

Vi söker vi en barnkär, engagerad och utbildad pedagog till vårat föräldrakooperativ med start enligt överenskommelse. Föräldrakooperativet Galaxen drivs av en ekonomisk förening där alla vårdnadshavare är medlemmar. Förskolan är godkänd av Krokoms kommun som bedriver tillsyn över verksamheten. Ett föräldrakooperativ är något man bygger tillsammans där det är familjerna som genom sin valda styrelse ansvarar för driften av förskolan och som ytterst har ansv... Visa mer
Vi söker vi en barnkär, engagerad och utbildad pedagog till vårat föräldrakooperativ med start enligt överenskommelse.
Föräldrakooperativet Galaxen drivs av en ekonomisk förening där alla vårdnadshavare är medlemmar. Förskolan är godkänd av Krokoms kommun som bedriver tillsyn över verksamheten. Ett föräldrakooperativ är något man bygger tillsammans där det är familjerna som genom sin valda styrelse ansvarar för driften av förskolan och som ytterst har ansvar för verksamheten, barnen och personalen.


Hos oss på Galaxen kommer du vara till stor del i barngruppen men även vara involverad i planering och utveckling för att stimulera och aktivera barngruppen som i dagsläget är på 17 barn med varierande åldrar.
Vi trivs och spenderar en stor del av dagarna utomhus där vi går ut på gården och leker varje dag, minst en gång men oftast två. När möjligheten ges gör vi utflykter till skogen med tillhörande vindskydd eller går ner till sjön. Vi tycker även om målning, sångsamling, rörelseövningar och dylikt där vi gärna lyssnar på vad barnen önskar och deras behov är.
Den befintliga personalen har arbetat tillsammans under längre tid och består av en förskolechef, en kock och tre barnskötare. Vi är alla involverade i barngruppen och de aktiviteter som utförs där vi har ett flexibelt förhållningssätt och planerar verksamheten tillsammans. Därmed är delaktighet och eget ansvar av stor vikt. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Ipfö rev.18) och skollagen där vi förväntar oss att du är förtrogen med dessa dokument.


Vi vill gärna att du som söker
? Har erfarenhet och trivs med att arbeta på förskola
? Är engagerad och gärna kommer med idéer
? Trivs med mindre barngrupper där större delen av gruppen är mellan 3-5 år


Det här kan vi på Galaxen erbjuda dig
? En liten förskola med stort engagemang
? Engagerad personal, intresserade vårdnadshavare och trevlig gemenskap
? Mycket utevistelse med egen skridskobana vintertid, närhet till skog och sjö
? Fantastisk mat, lagad från grunden i eget kök
? Hemtrevliga lokaler
? Ett medvetet arbete för att hålla nere ljudnivån
? Stor insyn i och möjlighet att påverka verksamheten
? En verksamhet som bygger på demokrati, öppenhet, gemenskap och delaktighet
? Vi har öppet från 06:00 till 17:30 med varierande arbetstider


Övrigt
Lön enligt avtal
Vi tillämpar provanställning som första anställningsform med möjlighet till tillsvidareanställning, 100%.
Ansökningstid
Ansökan senast 2021-02-26 men uppmärksammar sökande om att intervjuer kan genomföras löpande under ansökningsprocessen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Lärare i förskoleklass till Ås skola

-Ett jobb med plats för glädje och utveckling Till Ås skola söker vi nu en lärare i förskoleklass som har eleven i fokus och som vill driva utveckling tillsammans med sina kollegor i verksamheten. En dag på Ås skola Ås skola är en F-9 skola i tre stadier; F-3, 4-6 och 7-9 med cirka 500 elever med tillhörande fritidshem. I stadie F-3 går idag 116 elever. Ås skola är en skola med hög måluppfyllelse och har en hög andel behörig personal. Vi har en stor fin... Visa mer
-Ett jobb med plats för glädje och utveckling
Till Ås skola söker vi nu en lärare i förskoleklass som har eleven i fokus och som vill driva utveckling tillsammans med sina kollegor i verksamheten.
En dag på Ås skola
Ås skola är en F-9 skola i tre stadier; F-3, 4-6 och 7-9 med cirka 500 elever med tillhörande fritidshem. I stadie F-3 går idag 116 elever.
Ås skola är en skola med hög måluppfyllelse och har en hög andel behörig personal. Vi har en stor fin skolgård och nära till naturen. Vi lägger stor vikt vid arbetet kring trygghet och trivsel där värdegrundsarbete är högt prioriterat.
Uppdraget innebär att du arbetar i förskoleklass tillsammans med en annan lärare och fritidshemspersonal. Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling är andra viktiga arbetsuppgifter i läraryrket.
Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Din kompetens
För att lyckas i uppdraget är du legitimerad förskollärare alternativt grundskollärare med behörighet mot årskurs F-3.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Du är engagerad och har ett genuint intresse för barn och ungdomars utveckling och lärande. Vi ser även att du bidrar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.
Arbete i arbetslag är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att skapa helhet för eleverna. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse.
Det är meriterande om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk.
Utvecklas med glädje
I Krokom gör vi plats för växtkraft. Inom barn och utbildning betyder det att vi är medvetna om sambandet mellan trivsel på arbetsplatsen och förmågan att samla kraft och inspiration till att undervisa och stötta elever på deras väg mot ökad måluppfyllelse.
Vår ambition som din blivande arbetsgivare är att ge dig som anställd det stöd och de förutsättningar du behöver för att kunna ge ditt allra bästa till våra barn och elever.
Övrigt
Tidsbegränsad anställning på heltid under ett läsår med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde vid läsårsstart i augusti 2021.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till flera förskolor i Krokom

- Ett jobb med plats för utveckling Är du förskollärare och brinner för att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass? Då ska du läsa vidare! Till förskolorna Hovgläntan och Sånghusvallen i Ås, Droppen i Ytterån, Bygdegården i Trångsviken, Bjäkerdalen i Föllinge samt Faxgärdet i Nälden söker vi nu flera förskollärare. En dag som förskollärare Arbetet som förskollärare sker i barngrupp... Visa mer
- Ett jobb med plats för utveckling
Är du förskollärare och brinner för att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass? Då ska du läsa vidare! Till förskolorna Hovgläntan och Sånghusvallen i Ås, Droppen i Ytterån, Bygdegården i Trångsviken, Bjäkerdalen i Föllinge samt Faxgärdet i Nälden söker vi nu flera förskollärare.
En dag som förskollärare
Arbetet som förskollärare sker i barngrupp 1- 5 år och innebär att du, tillsammans med dina kollegor, specialpedagog, pedagogisk utvecklare och rektor för förskolan aktivt bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten och undervisningen i enlighet med gällande styrdokument.
I din roll som förskollärare har du ansvar för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.
Du samverkar i hög grad med hela förskolan och övriga förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten. I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.
Din kompetens
Vi söker dig som är färdig med din förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de yngre åren och innehar legitimation. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet, har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt arbete är det meriterande.
Du är utåtriktad, idérik och tycker om att ta egna initiativ. Du kan skapa struktur, har ett öga för detaljer och brinner för arbete med människor, såväl vuxna som barn i en mångkulturell miljö. Du har goda språkliga kunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi ser också att du har en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet och har en grundläggande IKT-kompetens.
Vi sätter alltid det kompetenta och nyfikna barnet i fokus, samt strävar hela tiden efter förbättringar och utveckling av vår verksamhet på alla plan.
Övrigt
Tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Ange i ansökan vilken/vilka förskolor du är intresserad av.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till centrala Krokom

-Ett jobb med plats för kreativitet och utveckling Till Förskolan Larven i centrala Krokom söker vi nu en förskollärare med empatisk förmåga och som genom sin förmåga att lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana barnen vill få dem att utvecklas vidare. En dag på Förskolan Larven Förskolan ligger i centrala Krokom, och drivs tillsammans med Dvärsätts förskolor av samma förskolechef, pedagogisk utvecklare och specialpedagog. På förskolan finns plats för ca 3... Visa mer
-Ett jobb med plats för kreativitet och utveckling
Till Förskolan Larven i centrala Krokom söker vi nu en förskollärare med empatisk förmåga och som genom sin förmåga att lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana barnen vill få dem att utvecklas vidare.
En dag på Förskolan Larven
Förskolan ligger i centrala Krokom, och drivs tillsammans med Dvärsätts förskolor av samma förskolechef, pedagogisk utvecklare och specialpedagog. På förskolan finns plats för ca 34 barn fördelat på två åldersblandade avdelningar.
Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger. Den kreativa leken får ta plats och sträcker ofta sig över hela dagen. Uteaktiviteter blandas med inomhusaktiviteter, med så få avbrott som möjligt. Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet. Utemiljön är varierad för utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje och lek hos barnen.
Lunchen serveras som buffé på de båda avdelningarna. Avdelningarna och köket har ett nära samarbete och daglig dialog. Vi strävar efter att erbjuda en lugn, lustfylld och lärande matsituation som inbjuder till pedagogiska samtal. Efter lunch erbjuds avslappning för de barn som inte sover.
Att utforska närmiljön utanför förskolan tillhör vårt arbete. Vi vill att barnen ska befinna sig i miljöer som är stimulerande där de känner att de kan vara med och påverka. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Din kompetens
Du är legitimerad förskollärare och har en empatisk förmåga att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att ta ansvar och kan leda både mindre och större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
God samarbetsförmåga och en öppen attityd är även viktigt för att ett gott samarbete med kollegor, föräldrar och andra samarbetspartners. Erfarenhet av arbete i förskola och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.
Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vänta inte med din ansökan! Rekryteringsarbetet kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till förskolan Hovgläntan i Ås

Krokoms kommun, mitt i Jämtlands län, är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen där en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre. Kommunen har vid flertalet tillfällen blivit utnämnd till länets bästa skolkommun. Till förskolan Hovgläntan i Ås söker vi ... Visa mer
Krokoms kommun, mitt i Jämtlands län, är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen där en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre. Kommunen har vid flertalet tillfällen blivit utnämnd till länets bästa skolkommun.
Till förskolan Hovgläntan i Ås söker vi förskollärare som vill vara en del i den gemensamma visionen ”Vi gör plats för växtkraft”. Tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass, då är det dig vi söker!


Arbetsuppgifter
Arbetet sker i barngrupp 1- 5 år och innebär att du, tillsammans med dina kollegor, specialpedagog, pedagogisk utvecklare och rektor för förskolan aktivt bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten och undervisningen i enlighet med gällande styrdokument.
I din roll som förskollärare har du ansvar för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.
Du samverkar i hög grad med hela förskolan och övriga förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten. I arbetet som förskollärare i vårt mångkulturella område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och språkutveckling som bärande idéer.


Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är färdig med din förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de yngre åren och innehar legitimation. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet, har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt arbete är det meriterande.
Du är utåtriktad, idérik och tycker om att ta egna initiativ. Du kan skapa struktur, har ett öga för detaljer och brinner för arbete med människor, såväl vuxna som barn i en mångkulturell miljö. Du har goda språkliga kunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi ser också att du har en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet och har en grundläggande IKT-kompetens.
Vi sätter alltid det kompetenta och nyfikna barnet i fokus, samt strävar hela tiden efter förbättringar och utveckling av vår verksamhet på alla plan.


Övrigt
Tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm men du har möjlighet att arbeta deltid.
Sista ansökningsdatum är 20201130
Rekryteringsarbetet kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.


Fackliga kontaktpersoner nås genom kommunens växel
0640 161 00 Visa mindre

Förskollärare till Offerdalsområdet

Barn- och utbildningsförvaltningen söker: Förskollärare till Offerdalsområdet Krokoms kommun, mitt i Jämtlands län, är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen där en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre. Kommunen har vid flertalet tillfällen blivit... Visa mer
Barn- och utbildningsförvaltningen söker:
Förskollärare till Offerdalsområdet
Krokoms kommun, mitt i Jämtlands län, är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen där en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre. Kommunen har vid flertalet tillfällen blivit utnämnd till länets bästa skolkommun.
Till den vackra Offerdalsbygden nordväst om Krokom söker vi Förskollärare. Bygden domineras av stora jordbruksbygder, vidsträckta myrar, åar, älvar och sjöar. På den största delen växer skog och längst i norr mot Norge och i väster mot Åre kommun finns fjällen. Här finns också två av kommunens samebyar.
Till förskolan i Änge söker vi Förskollärare som vill vara en del i den gemensamma visionen ”Vi gör plats för växtkraft”. Tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass, då är det dig vi söker!
Arbetsuppgifter
Arbetet sker i barngrupp 1- 5 år och innebär att du, tillsammans med dina kollegor, specialpedagog, pedagogisk utvecklare och rektor för förskolan aktivt bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten och undervisningen i enlighet med gällande styrdokument.
I din roll som förskollärare har du ansvar för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.
Du samverkar i hög grad med hela förskolan och övriga förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten. I arbetet som förskollärare i vårt mångkulturella område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och språkutveckling som bärande idéer.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är färdig med din förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de yngre åren och innehar legitimation. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet, har du praktisk erfarenhet från pedagogiskt arbete är det meriterande.
Du är utåtriktad, idérik och tycker om att ta egna initiativ. Du kan skapa struktur, har ett öga för detaljer och brinner för arbete med människor, såväl vuxna som barn i en mångkulturell miljö. Du har goda språkliga kunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi ser också att du har en positiv inställning till det systematiska kvalitetsarbetet och har en grundläggande IKT-kompetens.
Vi sätter alltid det kompetenta och nyfikna barnet i fokus, samt strävar hela tiden efter förbättringar och utveckling av vår verksamhet på alla plan.

Övrigt
Tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm men du har möjlighet att arbeta deltid. Rekryteringsarbetet kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Eftersom det råder brist på förskollärare så kan det bli aktuellt att anställa personer med annan utbildning, kompetens och erfarenhet, ex vis barnskötare, dock utan möjlighet till tillsvidareanställning. Visa mindre

Vill du vara med och starta upp Krokoms nya förskola Larven?

Förskolan ligger i centrala Krokom, och drivs tillsammans med Dvärsätts förskolor av samma förskolechef, pedagogisk utvecklare och specialpedagog. På förskolan finns plats för ca 34 barn fördelat på två åldersblandade avdelningar. Så här arbetar vi Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger. Den kreativa leken får ta plats och sträcker ofta sig över hela dagen. Uteaktiviteter blandas med inomhusaktiviteter, med så få avbrott som möj... Visa mer
Förskolan ligger i centrala Krokom, och drivs tillsammans med Dvärsätts förskolor av samma förskolechef, pedagogisk utvecklare och specialpedagog.
På förskolan finns plats för ca 34 barn fördelat på två åldersblandade avdelningar.
Så här arbetar vi
Vi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger. Den kreativa leken får ta plats och sträcker ofta sig över hela dagen. Uteaktiviteter blandas med inomhusaktiviteter, med så få avbrott som möjligt.
Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet. Utemiljön är varierad för utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje och lek hos barnen.
Lunchen serveras som buffé på de båda avdelningarna. Avdelningarna och köket har ett nära samarbete och daglig dialog. Vi strävar efter att erbjuda en lugn, lustfylld och lärande matsituation som inbjuder till pedagogiska samtal. Efter lunch erbjuds avslappning för de barn som inte sover.
Att utforska närmiljön utanför förskolan tillhör vårt arbete. Vi vill att barnen ska befinna sig i miljöer som är stimulerande där de känner att de kan vara med och påverka. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.
Övrigt
Till uppdraget söker vi en legitimerad förskollärare som kommer att erbjudas tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är förlagd till vardagar 8-17
Rekrytering kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Grönängens förskola i Dvärsätt

Har du tråkigt på jobbet? Kom och jobba med oss då, vi behöver fler kollegor! Vi ingår i en organisation med 10 avdelningar som med hjälp av vår pedagogiska utvecklare driver och jobbar med gemensamma frågor. Krokoms kommun är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. Som Förskollärare är du en viktig del i arbetet för att nå vår gemensamma vision ”Vi gör plats för växtkraft”. Arbetsuppgifter Utifrån barngruppens intresse ... Visa mer
Har du tråkigt på jobbet? Kom och jobba med oss då, vi behöver fler kollegor!
Vi ingår i en organisation med 10 avdelningar som med hjälp av vår pedagogiska utvecklare driver och jobbar med gemensamma frågor.
Krokoms kommun är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. Som Förskollärare är du en viktig del i arbetet för att nå vår gemensamma vision ”Vi gör plats för växtkraft”.
Arbetsuppgifter
Utifrån barngruppens intresse och behov ser vi att du är med och bygger upp och utvecklar lärmiljöer som inspirerar och lockar till utforskande och lek.
Drivs du av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker!
Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdig med din Förskollärarutbildning och har en empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att ta ansvar och kan leda både mindre och större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.
God samarbetsförmåga och en öppen attityd är även viktigt för att ett gott samarbete med kollegor, föräldrar och andra samarbetspartners. Erfarenhet av arbete i förskola och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.
Övrigt
Till uppdraget söker vi en legitimerad förskollärare som kommer att erbjudas tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är förlagd till vardagar 8-17
Rekrytering kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Bjäkerdalens förskola i Föllinge

Krokom är en av Sveriges största kommuner till ytan med ett omväxlande och spännande landskap. Var femte invånare yngre än 12 år och för dessa har vi har 16 grundskolor och 22 förskolor spridda över hela kommunen. Kommunens vision är ”Vi gör plats för växtkraft”, som Förskollärare i kommunen blir du en viktig del i detta gemensamma arbete. Förskolan består av två åldersblandade avdelningar och är belägen centralt i Föllinge. Arbetsuppgifter Som förskollär... Visa mer
Krokom är en av Sveriges största kommuner till ytan med ett omväxlande och spännande landskap. Var femte invånare yngre än 12 år och för dessa har vi har 16 grundskolor och 22 förskolor spridda över hela kommunen.
Kommunens vision är ”Vi gör plats för växtkraft”, som Förskollärare i kommunen blir du en viktig del i detta gemensamma arbete. Förskolan består av två åldersblandade avdelningar och är belägen centralt i Föllinge.
Arbetsuppgifter
Som förskollärare arbetar du pedagogiskt tillsammans i ett arbetslag med att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren.
Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen både individuellt och i grupp och ger dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. I våra förskolor står nyfikenhet, fantasi och lekfullt lärande i fokus.
Du arbetar även löpande med pedagogisk dokumentation och vårdnadshavarkontakter.
Vårt arbete ska genomsyras av våra värdeord:
Välkomnande – Här är alla välkomna!
Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är färdig med din förskollärarutbildning. Vi vill även att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar är fulla med utmaningar.
Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor tycker vi är viktiga egenskaper för en förskollärare. Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta med andra vilket även är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övriga.
Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm och deltid en möjlighet.
Rekryteringsarbetet kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat så vänta inte med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Krokom

Krokoms kommun är en barnkommun där framtidstron växer och befolkningen ökar. Naturen med närhet till fjäll och friluftsliv samt en femte årstid lockar allt fler. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen och här kan livskvalitet bli verklighet.Till området i centrala Krokom söker vi nu dig, som med din kunskap och erfarenhet vill göra plats för växtkraft med barnen och leken i fokus!Förskolan ska vara trygg rolig och lärorik! Är du en förskollä... Visa mer
Krokoms kommun är en barnkommun där framtidstron växer och befolkningen ökar. Naturen med närhet till fjäll och friluftsliv samt en femte årstid lockar allt fler. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen och här kan livskvalitet bli verklighet.Till området i centrala Krokom söker vi nu dig, som med din kunskap och erfarenhet vill göra plats för växtkraft med barnen och leken i fokus!Förskolan ska vara trygg rolig och lärorik! Är du en förskollärare med ett positivt engagemang som är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att bidra till en hållbar kultur med arbetsglädje, så är det dig vi söker!OrganisationOmrådet består av åtta avdelningar fördelade på fyra enheter, alla i centrala Krokom i anslutning till grundskola, från förskoleklass till årskurs 9. Pedagogerna är organiserade i inspiratörsgrupper som verkar för att säkerställa att läroplanens alla målområden ingår i undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet består av ett självförbättrande flöde med nätverksträffar för reflektion och uppföljning där alla är delaktiga.Pedagogerna trivs, arbetslagen är stabila och behörigheten är hög. Rektors ledningsgrupp består av pedagogisk utvecklare, specialpedagog och skoladministratör. Du kommer att ha din tjänst på en av de fyra enheterna och ha ett tätt samarbete med övriga förskollärare i området.UndervisningArbetsglädje och en stark känsla av sammanhang, KASAM, genomsyras i pedagogernas ledarskap för att skapa en god kvalitet och ökad måluppfyllelse. Inspiration är ett centralt begrepp som symboliserar pedagogernas positiva bemötande och förhållningssätt, god barnsyn och förmåga att anpassa undervisningen utifrån barnens intressen och behov.Lärmiljöerna är föränderliga, för att stimulera och utmana barnens nyfikenhet och kreativitet. IKT ingår i det vardagliga arbetet och digital pedagogisk dokumentation är en del av arbetssättet.KvalifikationerVi söker dig som är utbildad förskollärare. Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vad gäller förhållningssätt och bemötande.Har du erfarenhet av att arbeta med äventyrspedagogik eller estetiska lärprocesser i förskolan är det en merit. Spelar du gitarr. Sök!Har du humor och är ambitiös på samma gång. Är du professionell i din yrkesroll och fokuserar på uppdraget – då är det dig vi söker.Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.Vill du samverka med andra inspirerande pedagoger för att barnen i området ska få en likvärdig utbildning och ingå i en kultur av hållbarhet och arbetsglädje - Välkommen med din ansökan!ÖvrigtTillsvidareanställning på heltid eller deltid, utifrån önskad sysselsättningsgrad, med tillträde enligt överenskommelse.Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till Aspens förskola, Aspås

Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekvämt pendlingsavstånd från Östersund. Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen där de yngre barnen går och Solen, där de äldre barnen går. Förskolan har en stor och välutrustad gård och vi har gångavstånd till skogen, pulkabacke, elljusspår och andra grönområden. Vårt arbetssättAspen har ... Visa mer
Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Aspås ligger strax utanför Krokom med bekvämt pendlingsavstånd från Östersund. Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen där de yngre barnen går och Solen, där de äldre barnen går. Förskolan har en stor och välutrustad gård och vi har gångavstånd till skogen, pulkabacke, elljusspår och andra grönområden. Vårt arbetssättAspen har ett tematiskt och projektinriktat arbetssätt och under detta läsår arbetar vi med inspiration av äventyrspedagogik. De äldre barnen arbetar i projektet ”Uppdrag Rädda Julen” och de yngre ”Babblarnas äventyr”. Förskolan arbetar med ett gemensamt årshjul där året är indelat i tre faser; inventeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Under året som gått har vi även lagt extra fokus på att utveckla våra lärmiljöer med hållbart material som främjar kreativitet. Du som pedagog kommer du att arbeta tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare där tanken är att vi arbetar som ”ett hus”. Förskollärarna träffas en gång i veckan för att reflektera tillsammans i huset, samt att avdelningens personal har möjlighet att reflektera en gång i veckan. Du kommer även ha kontinuerliga träffar med vår specialpedagog som kan stötta dig både i det förebyggande och åtgärdande arbetet på avdelningen och förskolan. Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi arbetar! ArbetsuppgifterSom förskollärare ansvarar du för förskolans undervisning. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger de möjlighet att utveckla sina förmågor. På Aspen står kreativitet, nyfikenhet och lekfullt lärande i fokus.Arbetet innebär att du - tillsammans med dina kollegor- planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. I egenskap av förskollärare har du ansvar för att leda dessa processer i ditt arbetslag. KvalifikationskravVi söker dig som är utbildad förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning på universitetsnivå som kan passa för åldersgruppen. För att trivas på vår förskola tror vi att du är en ambitiös och driven pedagog. Du är positiv och bemöter andra med respekt och du ser barnet som kompetent och medskapande. Eftersom att arbetet i arbetslaget och på förskolan kommer att ske tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare ser vi också gärna nyexaminerade förskollärare som sökande.ÖvrigtTillsvidareanställning på heltid med tillträde 7 januari 2020. I Krokoms kommun är heltid norm och deltid en möjlighet.Intervjuer kommer att ske löpande vilket betyder att tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum passerat.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare / Barnskötare

Vi söker dig som vill arbeta på vår förskola. Vi på Hjärtat gillar när det händer saker, vi vill göra olika aktiviteter tillsammans med barnen. Vi har många traditioner. En blandning mellan styrda och fria aktiviteter präglar vår vardag. Vi är ute mycket, tar med oss lärandet ut. Vi har nära till skogen och när det går äter vi gärna ute. Vi har en tält-kåta på gården där vi läser sagor, grillar, äter mellis mm. Barnen är med och bestämmer över sin vardag.... Visa mer
Vi söker dig som vill arbeta på vår förskola. Vi på Hjärtat gillar när det händer saker, vi vill göra olika aktiviteter tillsammans med barnen. Vi har många traditioner. En blandning mellan styrda och fria aktiviteter präglar vår vardag. Vi är ute mycket, tar med oss lärandet ut. Vi har nära till skogen och när det går äter vi gärna ute. Vi har en tält-kåta på gården där vi läser sagor, grillar, äter mellis mm. Barnen är med och bestämmer över sin vardag. Här har du möjlighet att kunna vara med och bestämma hur verksamheten bedrivs. Vi söker nu dig som har en drivkraft och en vilja att ge barnen goda möjligheter i sitt lärande. Du är bra på att dokumentera och följa upp arbetet. Din barnsyn överrensstämmer med läroplanens intentioner och du är dessutom nyfiken, lyhörd och har humor. Du ska kunna arbeta både självständigt samt i arbetslag och ha en god samarbetsförmåga med övriga arbetslag. Du är en inspirationskälla i arbetet med barnen och en drivkraft i förskolans utveckling. Du ska ha förmåga att med engagemang och nyfikenhet utveckla arbetssätt och metoder tillsammans med dina medarbetare. Ditt förhållningssätt och bemötande är ett viktigt instrument i det pedagogiska arbetet.Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju. Tjänsten är heltid                             Krävs Förskollärarutbildning el Barnskötarutbildning.Månadslön enligt avtal.Tillträde 2019-11-04                                                        Personligt brev med referenser, CV och foto skickas med brev senast  2019-07-26Förskolan Hjärtat Röstavägen 11836 94 Ås                                                                                                            072-5588332   [email protected] är en privat förskolan och vi är två stycken som driver förskolan som ligger i natursköna Ås. Hjärtats Pedagogisk grundsyn.Vi på förskolan Hjärtat vill lägga grunden för det livslånga lärandet. Eftersom varje barn är unik med individuella personligheter, erfarenheter samt kompetenser arbetar vi utifrån barns inflytande. Vi arbetar med att varje barn skall känna sig sedd och betydelsefull i alla aktiviteter och sammanhang. Vi stärker barns självkänsla och självförtroende genom att lyssna, uppmuntra och ge feedback. Vi skapar möjligheter för barn att utforska fantasi, lek och lärande, för lek och lärande går hand i hand. Genom detta skapar vi trygghet, glädje och lust som är grunden för vår verksamhet. Därför har vi pedagoger anpassat Hjärtats miljö så att barn ska kunna utföra olika lekar och aktiviteter. Vi på Hjärtat arbetar utifrån att varje barn ska ha förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund samt utveckla respekt för allt levande och visa omsorg för sin närmiljö. Visa mindre

Tre Förskollärare till Ytterån , Nälden och Trångsviken

Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi har storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för både människor och företag. Krokoms kommun växer för varje år eftersom människor både flyttar hit och stannar kvar. Vi söker dig som med din kunskap och erfarenhet vill bli en viktig del i det gemensamma arbetet mot kommunens vision: ’’Vi gör plats för växtkraft’’.Nu söker vi f... Visa mer
Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi har storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för både människor och företag. Krokoms kommun växer för varje år eftersom människor både flyttar hit och stannar kvar. Vi söker dig som med din kunskap och erfarenhet vill bli en viktig del i det gemensamma arbetet mot kommunens vision: ’’Vi gör plats för växtkraft’’.Nu söker vi förskollärare till Droppens förskola i Ytterån, Bygdegårdens förskola i Trångsviken och Faxgärdets förskola i Nälden. Ange i din ansökan vilken/vilka av tjänsterna du är intresserad av.ArbetsuppgifterDrivs du av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker! Pedagogiskt arbete utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp med 1-5-åringar. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål. Arbetet innebär att du, tillsammans med dina kollegor, tar ansvar för planering och genomförande av en bra pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolans läroplan och kommunala mål är styrdokument som ska följas. Det är viktigt att se varje barns särskilda behov och utifrån det planera verksamheten tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget.KvalifikationskravVi söker dig som är färdig med din förskollärarutbildning.Du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor tycker vi är viktiga egenskaper hos en förskollärare.Det är viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar. Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta.Det är meriterande om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk. Upplysningar Tre tillsvidareanställningar på heltid med tillträde 2019 08 12. I Krokoms kommun är heltid norm med deltid som möjlighet.Rekrytering kommer att ske löpande vilket betyder att tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum passerat. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Lärare i förskoleklass till Cederbergskolan i Föllinge

Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Krokom är en friluftskommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Krokoms kommun växer eftersom människor både flyttar hit och stannar kvar.Cederbergskolan är en förhållandevis liten F-9 skola i Föllinge med ca 130 elever. D... Visa mer
Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Krokom är en friluftskommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Krokoms kommun växer eftersom människor både flyttar hit och stannar kvar.Cederbergskolan är en förhållandevis liten F-9 skola i Föllinge med ca 130 elever. Det är en skola med ett starkt driv där det finns ett väldigt aktivt utvecklingsarbete som bland annat har fokuserat på fysisk aktivitet och pedagogisk utveckling.Undervisningen är i stor utsträckning förlagd till en elevgrupp där det även ingår mentorskap. Arbetet sker i nära samarbete i vardagen med lärarteamet i F-3 samt i utvecklingsarbete där hela F-9 arbetar tillsammans i skolutvecklingsfrågor och kompetensutveckling.ArbetsuppgifterAtt undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.Att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling är andra viktiga arbetsuppgifter i läraryrket. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer. Du kommer vara en viktig del i arbetslaget och skapar tillsammans med elever och kollegor förutsättningar för lärande och kunskapsförmedlande.Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.KvalifikationerVi söker dig som är förskollärare med behörighet att undervisa i förskoleklass alternativt att du är lärare i F-3 med behörighet att undervisa i svenska.Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.Du är engagerad och har ett genuint intresse för barn och ungdomars utveckling och lärande. Vi ser även att du bidrar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.Arbete i arbetslag är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att skapa helhet för eleverna. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse.Det är meriterande om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk.ÖvrigtTillsvidareanställning på 75% med tillträde inför hösten 2019.Rekryteringen kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Förskollärare till centrala Krokom

Vill du vara med och starta upp Krokoms nya förskola Larven? Förskolan ligger i centrala Krokom, och drivs tillsammans med Dvärsätts förskolor av samma förskolechef, pedagogisk utvecklare och specialpedagog. På förskolan finns plats för ca 34 barn fördelat på två åldersblandade avdelningar.Så här arbetar viVi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger. Den kreativa leken får ta plats och sträcker ofta sig över hela dagen. Uteaktivitete... Visa mer
Vill du vara med och starta upp Krokoms nya förskola Larven? Förskolan ligger i centrala Krokom, och drivs tillsammans med Dvärsätts förskolor av samma förskolechef, pedagogisk utvecklare och specialpedagog. På förskolan finns plats för ca 34 barn fördelat på två åldersblandade avdelningar.Så här arbetar viVi arbetar för att minimera stress både för barn och för pedagoger. Den kreativa leken får ta plats och sträcker ofta sig över hela dagen. Uteaktiviteter blandas med inomhusaktiviteter, med så få avbrott som möjligt.Miljön är ständigt föränderlig, den anpassas efter barnens intressen och behov eftersom det skapar förutsättningar för det livslånga lärandet. Utemiljön är varierad för utmana motoriskt och väcka upptäckarglädje och lek hos barnen.Lunchen serveras som buffé på de båda avdelningarna. Avdelningarna och köket har ett nära samarbete och daglig dialog. Vi strävar efter att erbjuda en lugn, lustfylld och lärande matsituation som inbjuder till pedagogiska samtal. Efter lunch erbjuds avslappning för de barn som inte sover. Att utforska närmiljön utanför förskolan tillhör vårt arbete. Vi vill att barnen ska befinna sig i miljöer som är stimulerande där de känner att de kan vara med och påverka. Vi är medforskare med barnen och använder olika digitala verktyg för att bland annat söka information men även till pedagogisk dokumentation. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.ÖvrigtTill uppdraget söker vi två legitimerade förskollärare som kommer att erbjudas tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Samisktalande Förskollärare till Naestie i Änge

I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen där en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre.Ungefär 3 mil nordväst om Krokom ligger Änge i den vackra Offerdalsbygden. Här finns många unga familjer och gemenskapen är stor. Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett ... Visa mer
I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen där en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre.Ungefär 3 mil nordväst om Krokom ligger Änge i den vackra Offerdalsbygden. Här finns många unga familjer och gemenskapen är stor. Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur.Förskolan i Änge har tre avdelningar, två åldersindelade och den samiska avdelningen Naestie. Förskolan ligger i ett lugnt och fint område med nära tillgång till skog och natur. Här finns även en egen kokerska som gör god hemlagad mat. Till Naestie söker vi nu dig som med din kunskap och erfarenhet vill bli en viktig del i det samiska revitaliseringsarbetet.------Krokomen tjïeltesne jaahkoem båetije biejjide sjïdteminie jïh almetjidie jeananieh, gosk almetjh diekie juhtien jïh daesnie baetsien. Sjïdtemefaamoe jïh entreprenöörebarkoe lægan biehkieh tjïeltese gusnie akte vïjhtehts biehkiem almetjijstie leah 12 jaepien båeries jallh nuerebe.Medtie 3 mïjlh noerhtejalledh Krokomistie, Änge gællesje, dunnie tjaebpies Offerdaelievoenesne. Daesnie gellieh noere fuelhkieh gååvnese jïh ektievoetem stoerre lea. Krokomen tjïelte akte saemien reeremedajvem, juktie gaajhkide skuvlh jïh aarhskuvlh aktem sjïere barkoem utnieh saemien gïelide jïh kultuvrem vuesiehtidh.Aarhskuvlem Ängesne golme goevtesh åtna, göökte jaepie-juekeme goevtesh jïh dam saemien goevtesem, Naestie. Aarhskuvlem raeffies dajvesne gusnie skåajjen jïh eatnemen lïhke gællesje. Daesnie aaj jïjtse doeltehtæjjam gååvnese mij beapmoeh jurjehte. Naastan daelie datnem ohtsedibie mij dov daajroejgujmie jïh dååjrehtsigujmie sæjhta aktem vihkeles biehkiem saemien revitaliseringebarkosne sjïdtedh.ArbetsuppgifterTycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass, då är det dig vi söker!Arbetet sker i barngrupp 1- 6 år och i innebär att du, tillsammans med dina kollegor, tar ansvar för planering och genomförande av en bra pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Tonvikten i tjänsten är att synliggöra, undervisa och utveckla en grupp barn i de samiska språken och kulturen.Förskolans läroplan och kommunala mål är styrdokument som ska följas ur ett samiskt perspektiv. Det är viktigt att se varje barns särskilda behov och utifrån det planera verksamheten tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget.Vi arbetar i grupper med målsättning att stärka och utveckla varje individ både enskilt och i grupp.------Datne lyjhkh smaave maanaj lïeremem jïh övtiedimmiem skreejrehtidh, voestes baakojste gosk voestes klaassese aelkien, dellie datnem ohtsedibie!Barkoem 1- 6 jaepien maanadåehkesne darjoen numhtie ahte, datne dov barkoevoelpigujmie dïedtem soejkesjæmman jïh darjomem vaeltien buerie pedagogihke darjomistie, gusnie hokse, eeleme jïh lïerehtimmie akten gievlesne lea. Barkosne edtjh datne aaj vuesiehtidh, ööhpehtidh jïh övtiedidh aktem maanadåehkiem saemien gielesne jïh kultuvresne.Aarhskuvlen learoeplaane jïh tjïelten vuepsie lea stuvrijedokumenth mah edtjieh saemien perspektijveste dåeriedidh. Vihkeles fïerhtene maanaj sjïere daerpiesvoeth vuejnedh jïh destie darjoem soejkesjidh dej jeatjah barkoevoelpigujmie, barkoedåehkesne.Mijjieh dåehkine barkeminie jïh vuepsiem lea fïerhtene indivijdem nænnoestidh jïh övtiedidh, oktegh jïh dåehkesne.KvalifikationerVi vill att du är utbildad Förskollärare eller har en annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet som kan passa för åldersgruppen. Viktigare än formell utbildning är din kunskap och kompetens om den samiska kulturen och språket.Du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor tycker vi är viktiga egenskaper för en förskollärare.Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att leda både små och lite större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar.Då du kommer ingå i ett arbetslag har du lätt för att samarbeta. Att du talar och skriver nord- eller sydsamiska är ett krav då all undervisning sker på samiska. Du behöver även vara väl förtrogen med den samiska kulturen.------Mijjieh sïjhtebe datne Aarhskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmiem åtnah jallh jeatjah pedagogihke ööhpehtimmiem jallh dååjrehtsem mij maahta jaepiedåahkan sjïehtedh. Vihkielåbpoe ööhpehtimmeste lea dov daajroe jïh maahtoe saemienkultuvren jïh gïelen bïjre.Datne empatije maahtoem åtnah ihke buektedh maanaj daerpiesvoeth guarkedh jïh dejtie gaavnedidh gusnie dah leah jïh aaj buektiehtidh goltelidh, madtjeldehtedh, stimuleeredh jïh jïjtje lïeredh jåerhkedh övtiedidh. Eadtjohke, damteme jïh guarkemem jeatjah almetjidie mijjieh tuhtjebe vihkeles maahtoem akten aarhskuvle lohkehtæjjese.Vihkeles lea aaj ahte datne buerie pedagogihke åejvie leah mij lyjhkh smaave jïh stuerebe maanajdåehkieh lijrehtidh. Datne tjoerh ussjedimmesne jïh gïetedimmesne fleksijbele årrodh gåessie aarhskuvlen biejjieh eah naan vijjieh dåeredh guktie edtjieh sjïdtedh.Gåessie datne akten barkoedåehkesne edtjh meatan årrodh, datne aelhkieslaakan ektiebarkojne leah. Barkoe kreava datne noerhte- jallh åarjelsaemien gïelem tjaalah jïh soptsesth gosse abpe lohkehtimmiem saemiengïelesne lea. Datne tjoerh aaj saemien kultuvrine åehpies årrodh.ÖvrigtTillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm och deltid en möjlighet.Rekryteringen kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum passerat så vänta inte med din ansökan. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre

Tre Förskollärare till Dvärsätt och Rödön

Har du tråkigt på jobbet? Kom och jobba med oss då, vi behöver fler kollegor i vårt område om tre förskolor i Dvärsätt och på Rödön! Tillsammans utgör vi en organisation med 8 avdelningar som med hjälp av vår pedagogiska utvecklare driver och jobbar med gemensamma frågor.Vi söker nu tre förskollärare, en till varje enhet; Prästkragen, Dungen och Grönängens förskola. Ange i din ansökan vilken/vilka enheter du är intresserad av. Krokoms kommun är tillräcklig... Visa mer
Har du tråkigt på jobbet? Kom och jobba med oss då, vi behöver fler kollegor i vårt område om tre förskolor i Dvärsätt och på Rödön! Tillsammans utgör vi en organisation med 8 avdelningar som med hjälp av vår pedagogiska utvecklare driver och jobbar med gemensamma frågor.Vi söker nu tre förskollärare, en till varje enhet; Prästkragen, Dungen och Grönängens förskola. Ange i din ansökan vilken/vilka enheter du är intresserad av. Krokoms kommun är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. Som Förskollärare är du en viktig del i arbetet för att nå vår gemensamma vision ”Vi gör plats för växtkraft”.ArbetsuppgifterUtifrån barngruppens intresse och behov ser vi att du är med och bygger upp och utvecklar lärmiljöer som inspirerar och lockar till utforskande och lek. Drivs du av att se barn växa upp och utveckla personligheter och karaktärer, tycker du om att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första stegen och orden fram tills dess att de börjar skolan, då är det dig vi söker! KvalifikationerVi söker dig som är färdig med din Förskollärarutbildning och har en empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare som tycker om att ta ansvar och kan leda både mindre och större barngrupper. Du bör vara flexibel i tanke och handling då förskolans dagar sällan följer några förutbestämda mallar. God samarbetsförmåga och en öppen attityd är även viktigt för att ett gott samarbete med kollegor, föräldrar och andra samarbetspartners. Erfarenhet av arbete i förskola och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. ÖvrigtTre tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm och deltid en möjlighet.Rekrytering kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Visa mindre